VOKKS Kraft AS

Adresse:
Gamle Jevnakerveien 3-5
2870 Dokka

Forside > Strømselskaper > VOKKS Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

72,82 øre/kWt
Beregnet strømutgift

970,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 10000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til VOKKS Kraft AS

6,96 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

970,91 kr

Manedspris til VOKKS Kraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

970,91 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,46 øre/kWt
Beregnet strømutgift

946,11 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til VOKKS Kraft AS

3,60 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

926,11 kr

Manedspris til VOKKS Kraft AS

20,00 kr

Beregnet stremutgift

946,11 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

68,66 øre/kWt
Beregnet strømutgift

963,44 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til VOKKS Kraft AS

2,80 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

915,44 kr

Manedspris til VOKKS Kraft AS

48,00 kr

Beregnet stremutgift

963,44 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.