Dalane Energi

Adresse:
Elganeveien 1
4373 Egersund

Forside > Strømselskaper > Dalane Energi

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,12 øre/kWt
Beregnet strømutgift

696,85 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Kunden må være yngre enn 35 år for å få dette produktet. Det gjennomføres jevnlige kontroller hvor kunder som ikke kvalifiserer grunnet alder flyttes til vårt standard Spotpris-produkt som heter Kraft24.

Paslag til Dalane Energisalg AS

3,52 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

681,65 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

696,85 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,12 øre/kWt
Beregnet strømutgift

696,85 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Strømkunder som har abonnement hjemme og på hytta får rabatt på hytta

Paslag til Dalane Energisalg AS

3,52 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

681,65 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

696,85 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,92 øre/kWt
Beregnet strømutgift

707,52 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Dalane Energisalg AS

4,32 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

692,32 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

707,52 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,38 øre/kWt
Beregnet strømutgift

940,24 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Kunden må være yngre enn 35 år for å få dette produktet. Det gjennomføres jevnlige kontroller hvor kunder som ikke kvalifiserer grunnet alder flyttes til vårt standard Spotpris-produkt som heter Kraft24.

Paslag til Dalane Energisalg AS

3,52 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

925,04 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

940,24 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,38 øre/kWt
Beregnet strømutgift

940,24 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Strømkunder som har abonnement hjemme og på hytta får rabatt på hytta

Paslag til Dalane Energisalg AS

3,52 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

925,04 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

940,24 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

70,18 øre/kWt
Beregnet strømutgift

950,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Dalane Energisalg AS

4,32 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

935,71 kr

Manedspris til Dalane Energisalg AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

950,91 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.