Viddakraft AS

Adresse:
Karenslyst Allé 53
0279 Oslo

Forside > Strømselskaper > Viddakraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

56,48 øre/kWt
Beregnet strømutgift

790,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Alle kunder får 0 øre i påslag første 30 dager regnet fra oppstartsdato.

Paslag til Viddakraft AS

8,88 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

753,12 kr

Manedspris til Viddakraft AS

37,60 kr

Beregnet stremutgift

790,72 kr

Vilkårsgaranti

60

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

60,92 øre/kWt
Beregnet strømutgift

851,48 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: En enkel avtale fra Viddakraft. Ingen skjulte tilleggsavgifter.

Paslag til Viddakraft AS

3,12 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

57,80 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

812,28 kr

Manedspris til Viddakraft AS

39,20 kr

Beregnet stremutgift

851,48 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

74,74 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 034,11 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Alle kunder får 0 øre i påslag første 30 dager regnet fra oppstartsdato.

Paslag til Viddakraft AS

8,88 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

996,51 kr

Manedspris til Viddakraft AS

37,60 kr

Beregnet stremutgift

1 034,11 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.