Elva Kraft AS

Adresse:
Sandakerveien 116
0484 Oslo

Forside > Strømselskaper > Elva Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

124,80 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 711,20 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 40000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 5 000,00 kr

Andre Forhold: AMS-måler.

Paslag til Elva Kraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

124,80 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

1 664,00 kr

Manedspris til Elva Kraft AS

47,20 kr

Beregnet stremutgift

1 711,20 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.