Gudbrandsdal Energi

Adresse:
Strandgata 39
2640 Vinstra

Forside > Strømselskaper > Gudbrandsdal Energi

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

54,72 øre/kWt
Beregnet strømutgift

729,65 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Avtalen tilbys p.t kun via utgående telefonsalg.

Paslag til Gudbrandsdal Energi AS

7,12 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

729,65 kr

Manedspris til Gudbrandsdal Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

729,65 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

72,98 øre/kWt
Beregnet strømutgift

973,04 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Avtalen tilbys p.t kun via utgående telefonsalg.

Paslag til Gudbrandsdal Energi AS

7,12 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

973,04 kr

Manedspris til Gudbrandsdal Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

973,04 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.