Agva Kraft AS

Adresse:
Strandveien 35
1366 lysaker

Forside > Strømselskaper > Agva Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

43,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

611,52 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-4,08 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

580,32 kr

Manedspris til Agva Kraft

31,20 kr

Beregnet stremutgift

611,52 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

63,46 øre/kWt
Beregnet strømutgift

846,11 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

846,11 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

846,11 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

63,86 øre/kWt
Beregnet strømutgift

851,44 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

851,44 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

851,44 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

61,78 øre/kWt
Beregnet strømutgift

854,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-4,08 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

823,71 kr

Manedspris til Agva Kraft

31,20 kr

Beregnet stremutgift

854,91 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

79,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 095,20 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 792,00 kr

Andre Forhold: Bruddgebyr beregnes etter forskjellen mellom avtalt pris og spotpris ut avtaleperioden, minimum 990,-

Paslag til Agva Kraft

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

79,20 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

1 056,00 kr

Manedspris til Agva Kraft

39,20 kr

Beregnet stremutgift

1 095,20 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

79,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 095,20 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 990,00 kr

Andre Forhold: Bruddgebyr beregnes etter forskjellen mellom avtalt pris og spotpris ut avtaleperioden, minimum 990,-

Paslag til Agva Kraft

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

79,20 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

1 056,00 kr

Manedspris til Agva Kraft

39,20 kr

Beregnet stremutgift

1 095,20 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

111,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 521,87 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 960,00 kr

Paslag til Agva Kraft

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

111,20 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

1 482,67 kr

Manedspris til Agva Kraft

39,20 kr

Beregnet stremutgift

1 521,87 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.