Ishavskraft AS

Adresse:
Løkkeveien 9
9510 Alta

Forside > Strømselskaper > Ishavskraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

44,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

625,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 100000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 28 800,00 kr

Paslag til Ishavskraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

44,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

586,67 kr

Manedspris til Ishavskraft AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

625,67 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

639,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 100000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 16 000,00 kr

Paslag til Ishavskraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

45,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

600,00 kr

Manedspris til Ishavskraft AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

639,00 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.