Variabel strømpris

Følg markedsprisene på strøm

Forside > Strømpriser > Variabel strømpris

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Fast eller variabel strømpris: En guide til valg av den rette strømavtalen

Når det gjelder hvordan du betaler for elektrisiteten du bruker hjemme, kan det være litt som å stå ved et veiskille. Du har kanskje hørt om faste og variable strømpriser, og det kan virke som en vanskelig beslutning å ta, om du skal velge det ene eller det andre – noe som ikke bare er en vanlig kontrakt, men en “smart plan” som kan påvirke hvor mye penger du skal betale for din strøm, og hvor mye strøm du bruker. Så spørsmålet er: Skal du velge en fast strømpris eller en variabel strømpris? Begge valg har sine fordeler og ulemper.

Her i denne veiledningen vil vi se nærmere på begge muligheter og snakke om de viktige tingene du må tenke på når du skal bestemme deg. Slik kan du ta den beste beslutningen for deg og ditt hjem.

Hva er variabel strømpris og fast strømpris?

Variabel strømpris og fast strømpris refererer til to forskjellige typer strømavtaler som du kan velge mellom, avhengig av dine preferanser og din risikovillighet. Disse begrepene er relevante fordi de påvirker hvordan du som forbruker blir belastet for elektrisiteten du bruker.

Variabel strømpris: En variabel strømpris – også kjent som en timebasert pris eller spotpris – endrer seg over tid basert på tilbud og etterspørsel i elektrisitetsmarkedet. Prisen kan variere fra time til time eller over lengre tidsintervaller som dager. Dette betyr at du som forbruker vil betale forskjellige priser for elektrisitet avhengig av tidspunktet på dagen eller uken. Variabel strømpris er vanligvis mer følsom overfor markedsforhold og kan stige eller falle betydelig avhengig av faktorer som vær, produksjonskapasitet, priser på fossile brennstoffer og andre faktorer.

Fast strømpris: En fast strømpris – også kjent som en fast pris – er en pris som forblir konstant i en avtalt periode, typisk 1, 2 eller 3 år. Dette betyr at du som forbruker betaler samme pris for din strøm uavhengig av markedsforhold eller tidspunkt på dagen. Fast strømpris gir deg en viss forutsigbarhet i ditt budsjett for elektrisitet, siden du vet hva dine kostnader vil være i hele den avtalte perioden. Dette kan være attraktivt for deg som ønsker å unngå svingninger i dine strømregninger.

Har jeg variabel strømpris?

Hvis du ønsker å vite mer om din nåværende strømprisavtale og om den er variabel eller fast, bør du kontakte din strømleverandør direkte. De vil kunne gi deg de mest nøyaktige opplysningene og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha vedrørende dine strømpriser og avtaler. Du kan også sjekke dine siste strømregninger og se hva som står i dem.

Hva er fordelene ved variable strømpriser og faste strømpriser?

Både variable og faste strømpriser har sine egne sett med fordeler og ulemper, som avhenger av dine behov, din risikovillighet, og den generelle økonomiske situasjonen i din husholdning. Her er en oversikt over fordelene og ulempene ved begge typer strømpriser.

Variable strømpriser

Fordeler:

 • Markedsavhengighet: Variable strømpriser følger markedsprisen på elektrisitet, og du som forbruker kan derfor dra fordel av lavere priser i perioder med overskudd av energi.
 • Mulighet for besparelser: Hvis strømprisen faller, kan du med variable strømpriser dra fordel av lavere kostnader.
 • Gjennomsiktighet: Siden variable strømpriser er basert på nåværende markedsforhold, er prissettingen mer gjennomsiktig.

Ulemper:

 • Usikkerhet: Prisene på strøm kan variere drastisk, noe som kan føre til usikkerhet i budsjettet ditt med svingende strømpriser.
 • Høyere kostnader: I perioder med høye energipriser kan du som forbruker med variable strømpriser oppleve betydelige kostnadsøkninger.

Faste strømpriser

Fordeler:

 • Budsjettsikkerhet: Faste strømpriser gir deg som forbruker en viss grad av sikkerhet, ettersom du kjenner dine kostnader på forhånd og ikke påvirkes av kortsiktige prissvingninger.
 • Beskyttelse mot prisstigninger: Hvis energiprisene stiger, er du som forbruker med faste priser beskyttet mot disse prisstigningene i hele kontraktsperioden.
 • Mulighet for besparelse: Ved økonomiske kriser kan du låse din strømpris på et billig nivå.

Ulemper:

 • Manglende mulighet for besparelser: Hvis strømprisen faller, vil du med faste priser ikke dra fordel av lavere priser.
 • Potensielt høyere kostnader: Hvis energiprisene faller betydelig, kan du som forbruker med faste priser ende opp med å betale mer enn de som har valgt variable strømpriser.

Vurderinger: Hva er best, fast eller variabel strømpris?

Det er ikke én enkelt “beste” løsning når det kommer til valget mellom faste og variable strømpriser, da det avhenger av den enkelte forbrukerens preferanser, risikovillighet og økonomiske situasjon. Her er noen vurderinger som kan hjelpe deg med å ta en beslutning:

Velg variable strømpriser hvis…

 • Du er villig til å ta risiko: Hvis du er komfortabel med en viss usikkerhet og er villig til å håndtere prissvingninger, kan variable strømpriser gi deg muligheten til å dra fordel av lavere priser i visse perioder.
 • Markedsprisene er lave: Hvis strømprisene er lave eller forventes å forbli stabile, kan variable strømpriser være en god måte å potensielt spare penger på.
 • Du ønsker å følge markedet: Hvis du er interessert i utviklingen av energimarkedet og ønsker å være mer involvert i prisendringer, kan variable strømpriser gi deg denne muligheten.

Velg faste strømpriser hvis…

 • Budsjettsikkerhet er viktig: Hvis du ønsker å ha en stabil og forutsigbar regning hver måned uten bekymring for prissvingninger, kan faste priser være mer passende for deg.
 • Mindre risikovillighet: Hvis du ikke ønsker å ta risikoen for plutselige prisstigninger og foretrekker å unngå usikkerheten ved markedssvingninger, kan faste priser gi deg ro i sinnet.
 • Energiutgifter utgjør en stor del av ditt budsjett: Hvis du trenger å budsjettlegge veldig nøyaktig og har en stram økonomi, kan faste priser hjelpe deg med å unngå uforutsette kostnader.

Kombinerte løsninger

Noen forbrukere velger også å kombinere begge mulighetene ved å ha en del av deres energiforbruk til faste priser og en del til variable strømpriser. Dette kan gi en balanse mellom budsjettstabilitet og muligheten for besparelser.

Husk alltid å undersøke og sammenligne forskjellige strømprisavtaler fra ulike leverandører, forstå vilkårene og sammenligne de forventede kostnadene basert på ditt historiske energiforbruksmønster og markedets utvikling. Det beste valget avhenger av dine individuelle behov, mål og risikovillighet.

Disse strømselskapene har de billigste faste og variable strømprisene

Strømselskaper som tilbyr de billigste faste strømprisene:

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Fortum164,00 øre
Elva Kraft AS156,00 øre
Rauma Energi AS178,23 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Strømselskaper som tilbyr de billigste variable strømprisene:

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Vibb AS81,16 øre
Vest-Telemark Kraftlag AS84,91 øre
Istad Kraft AS86,11 øre
Eiker Strøm AS86,15 øre
Hardanger Energi AS87,41 øre
FosenKraft Energi88,16 øre
Rauma Energi AS89,50 øre
VOKKS Kraft AS89,86 øre
Gudbrandsdal Energi AS90,06 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Har alle strømselskaper avtaler med fast eller variabel strømpris?

Mange strømselskaper tilbyr både faste og variable strømprisavtaler til deg som forbruker. Disse avtalene gir deg muligheten til å velge den prisstrukturen som passer best til dine behov og risikotoleranse. Det er imidlertid klokt å undersøke grundig og sammenligne priser og betingelser fra forskjellige leverandører før du tar en beslutning.

Kan man få fast og variabel strømprisavtale med grønn strøm?

Det er mulig å få både faste og variable strømprisavtaler med grønn strøm. Grønn strøm refererer til elektrisitet som er produsert ved bruk av fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft, biomasse osv., og som derfor har en lavere klimapåvirkning sammenlignet med konvensjonell elektrisitet som produseres fra fossile brennstoffer. Det er viktig å merke seg at tilgjengeligheten av forskjellige typer strømprisavtaler kan variere avhengig av strømselskapene.