Fast strømpris

Få budsjettstabilitet og beskyttelse mot svingninger i strømpriser

Forside > Strømpriser > Fast strømpris

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Få trygghet i økonomien med en fast strømpris

I et dynamisk skiftende energimarked de siste årene står forbrukerne ofte overfor uforutsigbare strømprissvingninger, som kan ha betydelig innvirkning på deres økonomiske stabilitet.

I denne sammenhengen har fast strømpris vunnet popularitet som en attraktiv mulighet, som tilbyr budsjettstabilitet og beskyttelse mot de volatile prisendringene. Ved å velge fast strømpris og en fastprisavtale på strøm kan forbrukere sikre seg mot plutselige stigninger og fokusere på en mer forutsigbar økonomisk fremtid.

Hva betyr “fast strømpris”?

En fast strømpris er en prisstruktur som tilbys av strømleverandører, hvor du som forbruker betaler en fastsatt sats per kilowatt-time (kWh) for ditt strømforbruk i en bestemt periode. Denne faste prisen er vanligvis inngått i en fastprisavtale, som typisk enten er en strøm fastpris 1 år eller strøm fastpris 3 år, hvor du som forbruker forplikter deg til å betale den faste prisen i hele den avtalte perioden, uavhengig av eventuelle endringer i markedets strømpriser.

Det er viktig å merke seg at fastprisavtaler på strøm ikke nødvendigvis betyr en lavere strømpris sammenlignet med variabelt prissatte strømkontrakter. Prisen i en fastprisavtale kan være høyere eller lavere enn den variable strømprisen på et hvilket som helst gitt tidspunkt, avhengig av markedets utvikling. Det er derfor avgjørende for deg å undersøke ulike tilbud og sammenligne priser fra forskjellige strømselskaper for å ta den best mulige beslutningen for din individuelle situasjon.

Fastpris strøm: Fordeler ved fastprisavtale strøm

For mange forbrukere er det flere klare fordeler ved en fast pris strømavtale. Det er likevel tre store fordeler som skinner igjennom som de klare favorittene, og som også overskygger fordelene ved en variabel strømavtale. Det er likevel også visse mindre ulemper ved å velge en fast strømpris, som er viktige for deg å kjenne til, så du er innforstått med disse før du setter din underskrift på en ny strømavtale.

Fordeler ved
fastpris strøm

Forutsigbarhet

For det første er forutsigbarheten en av de mest bemerkelsesverdige fordelene ved en fast strømpris. Ved å velge denne type avtale kan du som forbruker unngå bekymringen over svingninger i markedet, som ofte resulterer i uforutsigbare strømregninger.

Uansett endringer i strømmarkedet vil din strømpris forbli uendret i hele kontraktens løpetid, noe som gir deg muligheten til å kjenne dine strømkostnader på forhånd.

BUDSJETTSTABILITET

Budsjettstabilitet er en ytterligere fordel ved faste strømkostnader. Mange forbrukere prioriterer å ha stabile og forutsigbare regninger for å planlegge sin økonomi effektivt. Med fast strømpris kan du dermed enkelt integrere dine strømutgifter i husholdningsbudsjettet. Dette bidrar til å kunne skape en følelse av sikkerhet og kontroll over økonomien hos deg, ettersom du kan forvente de samme strømkostnadene per kWh hver måned.

BESKYTTELSE MOT PRISSTIGNINGER

En annen viktig fordel ved fast strømpris er beskyttelsen mot plutselige prisstigninger. I perioder med volatilitet på strømmarkedet kan prisen på elektrisitet svinge betydelig, noe som kan resultere i stigninger i strømregningene. Du som forbruker med fastprisavtaler unngår denne ulempen, ettersom din pris er låst fast. Dette gir en beroligende sikkerhet og fjerner bekymringen for potensielt økonomisk press i tider med ustabilitet på markedet.

Ulemper ved fast strømpris

Høyere i pris

En av de mest markante ulempene for deg som forbruker er at faste strømpriser ofte er høyere i pris enn variable strømpriser på kort sikt. Dette betyr at du som forbruker, som har valgt faste strømpriser, kan ende opp med å betale mer for din elektrisitet sammenlignet med de som har valgt en variabel prisstruktur, hvis energiprisene faller i løpet av kontraktsperioden.

Kan innebære lange kontraktsperioder

En annen ulempe for deg er at faste strømpriser vanligvis innebærer lengre kontraktsperioder, som typisk enten er en strøm fastpris på 1 år eller strøm fastpris 3 år. Dette kan begrense din fleksibilitet, ettersom du er bundet til den samme strømprisen.

Ikke mulig å dra nytte av billige strømpriser

I tillegg kan faste strømpriser medføre en følelse av maktesløshet overfor endringer i energimarkedet. Du som forbruker kan ikke dra fordel av eventuelle fall i strømprisene, som kan spare deg penger, ettersom du er bundet til en fast pris.

Dette betyr at selv om markedet skifter i din favør, vil din økonomi forbli uendret. En slik fastlåsning kan være frustrerende i tider med gunstige markedsforhold.

Faste strømpriser vs. variable strømpriser: Forskjell i prisstrukturer

Når det kommer til strømpriser, er det to primære prisstrukturer som tilbys til forbrukerne: Fast strømpris og variable strømpriser.

Ved å inngå en fast strømprisavtale vil du som forbruker betale en fastsatt pris per kilowatt-time (kWh) gjennom hele avtaleperioden, uavhengig av endringer i markedsprisene. På den andre siden opererer variable strømpriser på bakgrunn av endringer i energimarkedet. Prisen per kWh varierer i takt med tilbud og etterspørsel, noe som betyr at du vil oppleve opp- og nedganger i din strømregnings samlede månedlige pris basert på markedsforholdene. Selv om det kan medføre besparelser i perioder med lav etterspørsel, kan det også føre til økt usikkerhet og høyere kostnader, hvis prisene plutselig stiger.

Velg eventuelt en kombinert strømprisavtale

Hvis du ikke helt vet om du skal velge en strømavtale basert på en fast pris eller ikke, fordi du vil ha fordeler som en strømavtale med fast pris og variabel pris tilbyr, så kan du velge en “kombinert strømprisavtale”.

En kombinert strømprisavtale tilbyr en sammensetning av faste og variable priser, hvor 50% av prisen er en fast strømpris, fastsatt f.eks. hvert kvartal for det kommende kalenderkvartalet, mens den gjenværende halvdelen, som er den variable prisen, følger markedsprisen.

Hvorfor er dette en fordel? Jo, det åpner opp for en verden av muligheter. Ved å ha en del av din strømpris variabel, kan du utnytte de billigste timene til å forbruke mer strøm og nyte godt av de lavere prisene. Du kan være smart og strategisk i ditt energiforbruksmønster og oppnå besparelser, når prisen er på sitt laveste. En annen fordel er at du beskytter deg selv mot de store svingningene i strømprisen som kan oppstå på markedet. Når prisen svinger, trenger du ikke bekymre deg for å bli fanget i de ville prisstigningene, da denne stabiliteten gir en ro i sinnet og en forutsigbarhet i ditt budsjett.

Dog er det naturligvis også ulemper forbundet med en kombinert strømprisavtale. Når markedsprisen på strøm stiger, er du kun beskyttet mot halvdelen av denne stigningen, ettersom du vil oppleve at din strømpris stiger.

Fordeler oppsummert: Kombinert strømavtale og fastprisavtale

Kombinert strømavtaleFastprisavtale
Høste gevinsten, når prisen er lavest✔️🚫
Sikrer deg mot de største svingningene i strømprisen✔️✔️
Du kjenner alle dine utgifter til strøm🚫✔️

Strøm fast pris: Vurderinger om avtaleperiode

Vurderinger om avtaleperiodens lengde, enten det er ett år eller tre år, veier tungt i beslutningsprosessen hos mange – og kanskje også for deg. Denne avgjørelsen har potensiale til å påvirke både din økonomiske trygghet og din evne til å tilpasse deg skiftende markedsforhold.

En avtaleperiode på 1 år

Når du som forbruker vurderer lengden på din fastprisavtale, er en av de viktigste faktorene den økonomiske forutsigbarheten. En kortere avtaleperiode på ett år kan tilby mer fleksibilitet og mulighet for å reagere på eventuelle prisfall i strømmarkedet. Du kan dra fordel av å bytte til en billigere variabelt priset avtale, hvis markedsprisene faller betydelig i løpet av året. Eller du kan søke mot et nytt strømselskap, som kan tilby en mer fordelaktig avtale på sikt.

På den annen side kan det også forekomme stigninger i strømprisene på markedet akkurat på det tidspunktet du skal reforhandle din fastprisavtale på strøm. Det kan bety at du kan komme til å måtte betale mer i den nye og kommende avtaleperioden, enn hva du har gjort hittil, hvis du velger å inngå en ny avtaleperiode.

En avtaleperiode på 3 år eller mer

På motsatt side av spekteret gir en lengre fastprisavtale på tre år en viss stabilitet og forutsigbarhet for deg som forbruker. Det kan gi ro i sinnet, spesielt i perioder med økonomisk usikkerhet, ettersom du kjenner den faste prisen måned for måned og ikke trenger å bekymre deg for uforutsette prisstigninger nå og her. Men en langvarig avtale kan også hindre deg som forbruker i å dra fordel av lavere priser, hvis markedet skulle endre seg positivt i løpet av den lange perioden. Dermed kan du gå glipp av eventuelle besparelser.

Valg av strømselskap med fast pris – kom godt i gang

Slik finner du den rette fastprisavtalen på strøm

Til nå kjenner du til fordelene så vel som ulempene ved å velge en strømavtale som tar utgangspunkt i en fast pris, og hva du skal vurdere. Men noe annet er å skulle ta skrittet og velge det rette strømselskapet med fast pris, som imøtekommer dine behov, har gode priser på en strømavtale med fast pris, og som utøver en effektiv service.

Velg det rette strømselskapet med en fastprisavtale

Når du står overfor valget av å skulle velge det rette strømselskapet med fastprisavtale, er det flere viktige faktorer du bør vurdere grundig før du velger strømavtale. Det handler ikke bare om prisen, men også om selskapets omdømme, kundeservice og de betingelser som er knyttet til avtalen.

Undersøk strømselskapenes priser

For det første er det avgjørende å sammenligne selskapenes strømpriser. Fastprisavtaler kan variere betydelig fra selskap til selskap, og det er verdt å bruke tid på å undersøke hva som tilbys. Vær oppmerksom på om prisene er faste i hele avtaleperioden, eller om de kan endre seg, og om det er eventuelle skjulte gebyrer eller tillegg som kan påvirke din endelige regning til slutt.

Muligheter for avtaleperiode

Avtaleperioden er en annen viktig faktor. Vurder hvor lenge du ønsker å binde deg til selskapet. Fastprisavtaler strekker seg vanligvis over en bestemt periode, og det er viktig å tenke på dine langsiktige behov og om det kan være eventuelle konsekvenser hvis du ønsker å bytte selskap før avtalen utløper.

Undersøk strømselskapenes omdømme og kundeservice

Selskapets omdømme og kundeservice bør også være i fokus. Undersøk hva andre kunder sier om selskapet. Les anmeldelser og vurderinger for å få et innblikk i hvordan selskapet behandler sine kunder. En pålitelig og god kundeservice er viktig hvis du skulle støte på problemer eller ha spørsmål i løpet av avtaleperioden.

Les vilkår og betingelser grundig

I tillegg er det viktig å lese og forstå vilkårene og betingelsene i avtalen. Sørg for at du er kjent med alle aspekter av avtalen, inkludert oppsigelsesvilkår, prisendringer og eventuelle bindingsperioder. Det er essensielt å være klar over hva du går inn til, slik at det ikke oppstår ubehagelige overraskelser senere.

Husk å sammenligne strømselskapene

Til sist kan vi ikke understreke nok viktigheten av å sammenligne faste strømpriser fra forskjellige strømselskaper. Denne sammenligningen vil gi deg muligheten til å finne det beste og billigste strømselskapet med en fast pris, som passer til dine behov og budsjett.

Oppsummering: Velg det rette for deg og dine ønsker/behov

Fast strømprisavtale har blitt et populært valg for mange forbrukere, da det gir budsjettstabilitet og beskyttelse mot uforutsigbare prisendringer. Likevel kan det være dyrere på kort sikt og begrense muligheten for å dra nytte av lavere strømpriser, som en variabel strømprisavtale gir. En kombinert strømprisavtale kan her være et alternativt valg for noen, da denne avtalen kombinerer fordelene ved en fast pris og variabel pris strømavtale.

Uansett hva du velger, er det alltid viktig å sammenligne strømselskap og deres priser, samt omdømme og kundeservice – og ikke minst lese vilkår og betingelser grundig før du setter din underskrift.