Grønn strøm

Finn strømavtaler med grønn energi her

Forside > Strømpriser > Grønn strøm

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Veien mot en bærekraftig fremtid lyser opp

I bestrebelsene på å bevare planeten vår og redusere vårt fotavtrykk på miljøet, har begrepet “grønn strøm” blitt stadig mer relevant og sentralt. I Norge har grønn strøm oppnådd en bemerkelsesverdig betydning i nåtiden. Flere og flere norske husholdninger og bedrifter tar aktiv del i å skifte til grønn strøm, noe som reflekterer en økt bevissthet om nødvendigheten av å bevege seg bort fra fossile brennstoffer som kull, olje og gass, og deres skadelige påvirkning på klimaet. Vi er en av nasjonene som er lengst fremme med den grønne omstillingen og fornybar energi.

Hva er grønn energi?

Grønn strøm, også kjent som grønn energi, er en bærekraftig energikilde som genereres ved bruk av fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft og biomasse. Grønn strøm har vunnet popularitet på grunn av sin positive innvirkning på miljøet og reduksjonen av CO2-utslipp, noe som er avgjørende for å bekjempe klimaendringer.

Det er også viktig å forstå hva grønn strøm innebærer, da det gir oss muligheten til å velge et grønt strømselskap som leverer energi som er produsert med minimale miljømessige konsekvenser. Du som forbruker kan velge mellom forskjellige tilbud når du skifter til grønn strøm, noe som skaper insentiv for deg til å ta det grønne valget. Ved å støtte grønn strøm bidrar vi alle til den grønne omstillingen og gjør vår del for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Forskjellige former for grønn energi

I takt med den voksende bevisstheten om klimaendringer og den økende etterspørselen etter grønn strøm, finnes det nå et mangfold av forskjellige energikilder å velge mellom, som alle sikter mot å redusere det samlede klimaavtrykket og dermed skape en mer bærekraftig fremtid. Disse forskjellige formene for grønn energi kan du bli klokere på nedenfor.

Solenergi

Solenergi utvinnes fra solens stråler ved hjelp av solcellepaneler. Fordelen med solenergi er at det er en ubegrenset og fornybar energikilde. Solceller kan installeres på både store og små skalaer, noe som gir mulighet for deg som huseier å få installert solceller på husets tak.

Ulempen er at solenergi er avhengig av værforholdene, noe som betyr at den ikke alltid produserer energi på samme konsekvente nivå som andre energikilder. Prisene på solenergiutstyr har imidlertid falt betydelig i de senere årene, noe som har gjort det mer overkommelig for deg i forhold til din strømregning.

Vindenergi

Vindenergi utvinnes ved hjelp av vindmøller, som omdanner vindens energi til elektrisitet. Vindkraftverk kan settes opp både på land og i havet, og det kan generere store mengder elektrisitet, noe som gjør det velegnet til å supplere energiforbruket. Du som forbruker får ikke en vindmølle til å stå i hagen, slik som du kan få solceller på taket. Imidlertid brukes vindmøllene til å generere energi til strømselskapet, som deretter sender den bærekraftige strømmen videre til din bolig.

Ulempen med vindkraft er at den er avhengig av vindens styrke, noe som kan føre til variasjoner i elektrisitetsproduksjonen og dermed strømprisene. Prisene på vindenergi har imidlertid falt betydelig i de siste årene, og teknologiske fremskritt har forbedret effektiviteten.

Vannkraft

Vannkraft utnytter energien i vannstrømmene for å produsere elektrisitet. Det kan være basert på store damanlegg eller mindre vannturbiner. Det ses ikke så ofte her hjemme som andre steder i utlandet.

Store vannkraftprosjekter kan imidlertid ha betydelige miljømessige påvirkninger, inkludert oversvømmelse av store områder og påvirkning av vassdragsøkosystemer. Mindre vannkraftløsninger og oppgradering av eksisterende damanlegg kan være mer miljøvennlige alternativer.

Biomasse

Biomasseenergi kommer fra organisk materiale, slik som landbruksavfall eller husdyrgjødsel. Det kan konverteres til biobrensel eller brukes direkte til å produsere elektrisitet. Biomasse er en fornybar kilde, men dens CO2-nøytralitet er kontroversiell.

Mens forbrenning av biomasse generelt ikke produserer CO2-utslipp, siden det frigjør samme mengde CO2 som det absorberte under veksten, kan det ha andre miljømessige konsekvenser og potensielt bidra til f.eks. mindre tap av biodiversitet.

Viktige faktorer å vurdere ved strøm og leverandør

Med fokus på miljøansvar og reduksjon av CO2-utslipp er det en rekke viktige faktorer som bør vurderes nøye i forbindelse med både valget av grønn strøm og den rette strømleverandøren. Faktorer du bør vurdere før du setter din signatur på en ny strømavtale. Disse faktorene ser vi på nedenfor.

Undersøk prisen

En vesentlig overveielse er prisen på grønn strøm. Prisen på grønn energi kan variere avhengig av strømleverandøren og den geografiske plasseringen. Det er en god idé å innhente tilbud fra flere grønne energiselskaper og sammenligne priser og betingelser for grønn energi for å finne den mest konkurransedyktige løsningen.

Grønne sertifiseringer og merknader

Når du velger en strømleverandør, er det avgjørende å sjekke om selskapet har relevante sertifiseringer eller merknader som bekrefter deres engasjement i å levere ekte fornybar og miljøvennlig energi. Se etter sertifiseringer fra anerkjente organisasjoner som bekrefter kildens og autentisiteten til den grønne energien de leverer.

Engasjementet i å redusere CO2-utslipp

I tillegg bør du se nærmere på det grønne energiselskapets engasjement i å redusere CO2-utslipp og bidra til den globale omstillingen til fornybar energi. Et grønt energiselskap som investerer i nye teknologier og infrastruktur for grønn energiproduksjon, kan signalisere deres langsiktige forpliktelse til å fremme en bærekraftig fremtid.

Kundeservice er viktig

Kundeservice og pålitelighet er også viktige faktorer å ta med i betraktningen. Et grønt energiselskap som leverer god kundeservice og har en pålitelig drift, vil gi en mer problemfri opplevelse for deg.

Les anmeldelser fra strømselskapet

Det er viktig å undersøke hva andre kunder sier om energiselskapet før du tar ditt valg. Les anmeldelser og tilbakemeldinger fra eksisterende kunder for å få en idé om deres erfaringer med selskapets service.

Tilskuddsordninger, rabatter eller insentiver

Til slutt bør du være oppmerksom på eventuelle tilskuddsordninger, rabatter eller insentiver som de grønne energiselskapene tilbyr. Noen ganger kan det være en ekstra fordel å velge en strømleverandør som gir økonomiske fordeler eller støtte til å skifte til grønn energi.

Motta tilskudd ved overgang til grønn strøm nå

Går du nå med drømmen om å bytte til mer grønn strøm i hjemmet ditt? Da er det gode nyheter for deg! Du har muligheten til å realisere disse drømmene ved å bytte til grønn strøm og installere energieffektive løsninger – og best av alt, visse grønne energiløsninger kvalifiserer deg for å motta økonomiske tilskudd. Dermed trenger du ikke å betale det fulle beløpet selv fra egen lomme.

Men vær forsiktig, det er viktig å finne det riktige grønne energiselskapet og en god grønn strømpris, slik at du maksimerer de tilgjengelige tilskuddene. Størrelsen på de økonomiske tilskuddene varierer avhengig av den valgte løsningen, så det er viktig å undersøke dine muligheter nøye.

Én avgjørende ting å huske på er å søke om tilskudd til energi før arbeidet eller installasjonen starter. Hvis du søker om tilskudd underveis eller etter at arbeidet er fullført, mister du dessverre muligheten for å motta energitilskudd. Så sørg for å ha alle papirer og dokumenter i orden før du starter med din grønne energioppgradering.

La oss ta en titt på noen av de mest vanlige energieffektive løsningene.

  • Jordvarme: Tilskudd eller fradrag for installasjon av jordvarmepumpe, luft til luft-varmepumpe og jordvarme inkludert jordslange. Men husk, kloakk inspeksjon er vanligvis ikke inkludert.
  • Varmepumper: Du kan få tilskudd eller fradrag hvis du renoverer eller erstatter fjernvarmeenheter eller gammel oljefyr med en mer miljøvennlig varmeform.
  • Isolasjon: Hvis du isolerer tak og yttervegger og erstatter vinduer, er det mulighet for fradrag eller tilskudd.
  • Solceller: Renovering eller arbeid på solceller eller utskifting, reparasjon eller installasjon av solceller kvalifiserer deg også for fradrag eller tilskudd. Vær imidlertid oppmerksom på at fradraget ikke gjelder hvis du allerede mottar andre tilskudd som offentlig driftsstøtte.
  • Gassfyr: Utbytting eller reparasjon av gassfyrskjeler kan også berettige deg til fradrag eller tilskudd. Det er viktig å merke seg at visse energieffektive tiltak ikke kvalifiserer seg for tilskudd eller fradrag, som reparasjon eller utskifting av biokedelanlegg, oljefyr, biomassefyr, pellefyr eller fastbrenselkjeler.

Grønn strømpris og tilgjengelighet

Prisen på grønn strøm sammenlignet med vanlig strøm

Grønn strøm fra fornybare energikilder kan være dyrere å produsere enn konvensjonell strøm fra fossile brensler. Dette skyldes ofte de høyere kostnadene ved oppføring og vedlikehold av fornybare energianlegg som solcellepaneler, vindmøller eller vannkraftverk.
Prisen på grønn strøm kan imidlertid også være påvirket av offentlige tilskudd, skatteinsentiver eller andre politiske tiltak som sikter mot å fremme bruken av fornybar energi. Dette kan bidra til å redusere de totale kostnadene for deg.
I noen tilfeller kan prisen på grønn strøm være konkurransedyktig med eller til og med billigere enn konvensjonell strøm, spesielt når det er teknologiske fremskritt og stordriftsfordeler i produksjonen av fornybar energi.

Med fokus på å redusere klimaavtrykket og fremme en mer bærekraftig energiforsyning, har spørsmålet om prisen og tilgjengeligheten av grønn strøm blitt en sentral diskusjon. For at vi i fellesskap skal stoppe den globale oppvarmingen, må vi også se på om det er mulig å få grønn strøm alle steder og til rimelige priser for grønn energi.

De generelle opplysningene om hvordan prisene på grønn strøm vanligvis sammenlignes med konvensjonell strøm. Det er imidlertid viktig å huske at denne informasjonen kan endre seg over tid og varierer avhengig av visse faktorer, som leverandør og strømavtale.

For å få de mest presise og aktuelle opplysningene om prisene på grønn strøm i forhold til konvensjonell strøm, anbefales det å kontakte din lokale energileverandør eller se her på siden for å se priser på grønn energi.

Er det enkelt og tilgjengelig å få grønn strøm i hele Norge?

I Norge er det enkelt og tilgjengelig å få grønn strøm over hele landet. Norge har vært en leder innen fornybar energi og har en omfattende infrastruktur som støtter produksjon og distribusjon av grønn strøm. Det finnes flere strømleverandører som tilbyr forskjellige grønne energiprodukter, inkludert elektrisitet produsert fra vind, sol og andre fornybare energikilder.

Regjeringer og myndigheter i Norge har aktivt arbeidet for å fremme den grønne omstillingen og redusere CO2-utslipp, noe som ytterligere styrker tilgangen til grønn strøm i hele landet. Dette har ført til økende bevissthet og interesse for å velge bærekraftige energiløsninger blant både privatpersoner og bedrifter.

Konklusjon

Grønn strøm blir stadig mer relevant i anstrengelsene for å bevare miljøet og redusere vårt CO2-avtrykk. I Norge har det fått bemerkelsesverdig betydning, da flere husstander og bedrifter aktivt skifter til fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft og biomasse.

Forskjellige former for grønn energi inkluderer solenergi, vindkraft, vannkraft og biomasse. Disse alternativene er miljøvennlige og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Når du velger grønn strøm og grønne strømleverandører, bør du vurdere faktorer som engasjementet i å redusere CO2-utslipp, kundeservicenivået, tilskuddsordninger og prisen.

Grønn strøm fra fornybare energikilder kan være dyrere enn konvensjonell strøm, på grunn av høyere kostnader ved anlegg. I noen tilfeller kan grønn strøm være konkurransedyktig eller billigere enn konvensjonell strøm på grunn av teknologiske fremskritt, tilskuddsordninger og stordriftsfordeler.

Så få grønn strøm i dag i ditt hjem og vær en del av kampen for en grønnere og mer bærekraftig verden å leve i.