Strømpriser for bedrifter

Finn det beste strømselskapet for din bedrift

Forside > Strømpriser > Strømpriser for bedrifter

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Finn det beste strømselskapet for din bedrift

For strømpriser for bedrifter er ikke bare et tall på en faktura – de utgjør grunnlaget for produksjonsprosesser, bærekraftsinitiativer og bunnlinjen som helhet. Men i den uendelige labyrinten av muligheter kan det å finne det ideelle strømselskapet for ens bedrift føles som å finne en nål i en høystakk. Og det er nok heller ikke det som står øverst på prioriteringslisten når du og dine kolleger møter inn mandag morgen. Dog er det likevel en viktig oppgave å få sett på.

Slik får din bedrift de beste strømprisene og det beste strømselskapet

Å finne de beste strømprisene for bedrifter og det beste strømselskapet for næringslivet for din bedrift kan være avgjørende for å optimalisere kostnadene. Her er noen trinn du kan følge som bedriftseier for å oppnå dette:

Forstå behovet: Start med å analysere din bedrifts energiforbruk og -mønstre. Dette inkluderer tidspunkter med høyere og lavere forbruk, og om du har behov for fleksible prisavtaler eller faste priser.

Sammenlign strømpriser for bedrifter: Undersøk markedet for strømselskaper og deres tilbud. Bruk nettbaserte sammenligningssider som vår side eller konsulter en energikonsulent for å få en liste over tilgjengelige muligheter. Vær oppmerksom på både en variabel strømpris for bedrifter og en fast strømpris for bedrifter, samt eventuelle ekstra gebyrer.

Strømselskapets omdømme: Gjør litt research om hvert strømselskaps omdømme. Dette kan inkludere kundeanmeldelser, anmeldelser fra næringslivskunder og bedriftens generelle rykte. Du kan starte på Trustpilot.

Vurder kontraktvilkår: Gjennomgå grundig kontraktens vilkår og betingelser. Vær spesielt oppmerksom på bindingsperioder, oppsigelsesfrister og eventuelle gebyrer ved tidlig oppsigelse av kontrakten.

Energikilde: Vurder om du ønsker å støtte grønn energi og bærekraft. Noen bedrifter foretrekker strømselskaper som produserer eller tilbyr fornybare energikilder som sol, vind eller vannkraft, da det er en del av deres CSR-politikk.

Forhandlingsmuligheter: Når du har en liste over potensielle strømselskaper, vurder å kontakte dem direkte for å forhandle priser. Noen ganger kan bedrifter tilby skreddersydde prisavtaler basert på ditt forbruksmønster.

Fleksibilitet mht. strøm for bedrifter: Vurder om din bedrift har behov for en fleksibel prisavtale som tillater endringer i forbruksmønstre uten store sanksjoner.

Langsiktig vs. kortsiktig: Bestem om du ønsker en langsiktig kontrakt med faste strømpriser for bedrifter eller en mer kortsiktig avtale med variable strømpriser for bedrifter. Dette avhenger av din og bedriftens risikovillighet og markedets forventede utvikling.

Husk at strømpriser og betingelser kan variere avhengig av strømselskap og strømpriser for bedrifter, så det er viktig å regelmessig evaluere dine muligheter for å sikre at du fortsatt får den beste strømavtalen for din bedrift.

Hvordan bestiller jeg strøm til min bedrift?

Å bestille strøm til din bedrift trenger ikke å være en tidkrevende eller komplisert prosess. Først og fremst må du finne ut hvor mye energi bedriften din forventer å bruke. De fleste strømselskapene kategoriserer sine næringskunder basert på forbruksmengden – det vil si om bedriftens strømforbruk er over eller under 100.000 kWh i året. Dette er avgjørende, da det kan påvirke prisene og tilbudene du mottar fra ulike strømselskaper. Du har imidlertid friheten til selv å velge hvilket strømselskap som skal forsyne bedriften din med elektrisitet.

Når du har bestemt deg for det ideelle strømselskapet, er det tid for å bestille strøm til bedriften din. Prosessen er så enkel som å fylle ut et skjema. Strømselskapet vil typisk ha et online skjema, hvor du oppgir bedriftsopplysninger og preferanser. Dette er din mulighet til å knytte forbindelse og fortelle strømselskapet hva du trenger, og hvordan du ønsker at din energiforsyning skal være.

Gir det mening å bytte til grønn strøm?

Det gir absolutt mening å bytte til grønn strøm for næringslivet. Det gir spesielt mening i lys av de voksende bekymringene om klimaendringer og behovet for å redusere CO2-utslipp. Her er noen grunner til hvorfor det kan være en fordel for bedrifter å bytte til grønn strøm:

Bærekraft og CSR: Bedrifter som bytter til grønn strøm for næringslivet, viser sitt engasjement for miljøansvar og bærekraft. Dette sender et positivt signal til kunder, investorer og interessenter (leverandører og forbrukere) om bedriftens forpliktelse til å redusere sin miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Fremtidssikring: Ettersom regler og reguleringer om miljøbeskyttelse skjerpes, kan bedrifter som allerede bruker grønn strøm være bedre forberedt på å møte fremtidige krav. Dette kan redusere risikoen for “økonomiske straffer” og negative konsekvenser.

Langsiktige kostnadsbesparelser: Selv om investeringen i “grønn strøm-infrastruktur” kan ha en innledende kostnad, kan det på lang sikt føre til besparelser på strømregningene. Prisene på fornybar energiutvikling og -produksjon faller stadig, og grønn strøm for næringslivet kan være mer kostnadseffektivt over tid.

Det er imidlertid viktig å utføre en grundig analyse av kostnadene og fordelene ved å bytte til grønn strøm i forhold til bedriftens behov og strategi. For noen bedrifter kan det være en glimrende investering, mens det for andre kan være mer komplekst avhengig av faktorer som energiforbruk, tilgjengelighet av grønn strøm for næringslivet og økonomiske forhold.