Sammenligning av strømselskaper

Finn det beste strømselskapet for dine behov

Forside > Strømselskaper

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Oversikt over strømselskaper i Norge

De beste og billigste strømselskapene i Norge

Hvis du er på utkikk etter det billigste strømselskapet i Norge som din nyeste strømleverandør, er det først og fremst viktig å ta hensyn til dine individuelle forbruksmønstre. Det finnes ikke én enkel og perfekt løsning for alle, ettersom det billigste strømselskapet vil variere fra person til person.

Selv om mange er på jakt etter det billigste strømselskapet, er det viktig å huske at forbruksnivået spiller en avgjørende rolle for deg. For deg med et høyt forbruk er det ofte større potensial for besparelser ved å velge den riktige strømavtalen hos det rette strømselskapet – som også er det billigste.

Uavhengig av forbruk er det klokt av deg å lete etter en strømleverandør som tilbyr fornuftige kWh-priser, abonnementspriser og tillegg til spotpriser. Disse elementene utgjør en viktig del av det samlede tilbudet du kan få, og det er essensielt å finne en balanse mellom dem for å oppnå de beste vilkårene ut fra en billig strømavtale.

Er du usikker på hvor du skal finne de billigste strømselskapene? Nedenfor er noen av de billigste strømselskapene i Norge de siste par årene nevnt:

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Vibb AS81,16 øre
Vest-Telemark Kraftlag AS84,91 øre
Istad Kraft AS86,11 øre
Eiker Strøm AS86,15 øre
Hardanger Energi AS87,41 øre
FosenKraft Energi88,16 øre
Rauma Energi AS89,50 øre
VOKKS Kraft AS89,86 øre
Gudbrandsdal Energi AS90,06 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Husk alltid å gjøre din egen research eller bruk våre sammenligninger her på siden og våre forslag/råd for å finne det billigste strømselskapet. Som forbruker bør du være oppmerksom på at prisene faktisk kan variere betydelig mellom strømselskapene, og derfor kan det være en fordel å foreta en grundig sammenligning av de tilgjengelige alternativene.

Nedenstående anmeldelser av strømselskapene baserer seg på den samlede Trustpilot-scoren, hvert selskap har – 1-5 stjerner, hvor 5 stjerner er best.

PlasseringStrømselskapTrustpilot-score
1Klarkraft4,0
2Viddakraft3,8
3Polar Kraft AS3,4
4Vibb3,0
4Agva Kraft3,0
4Elektroimportøren3,0
7Motkraft2,9
8Lyse2,9
8Hugaland Kraft AS2,8
10GNP Energy Norge AS2,9
11Gudbransdal Energi2,0
12Fjordkraft1,4
13NorgesEnergi1,3
Oppdatert 03. Januar, 2024

Sammenlign strømselskaper

Når det kommer til å treffe velinformerte valg for deg som forbruker, spiller sammenligningen av forskjellige strømselskaper en avgjørende rolle. Å forstå viktigheten av denne praksisen kan ha betydelige fordeler for deg som forbruker.

Gjennom en sammenligning og vurdering av forskjellige strømselskapers tilbud og tjenester, er det mulig å identifisere det billigste og beste strømselskapet, som også passer til dine individuelle behov og preferanser.

Derfor vil dette avsnittet handle om hvilke faktorer du bør vurdere i din sammenligning av strømselskaper, og hvilke områder/informasjoner du bør sammenligne de forskjellige selskapene ut fra.

Faktorer du bør vurdere ved sammenligning av strømselskaper

Når du søker etter det beste og billigste strømselskapet, er det viktig å ta hensyn til flere avgjørende faktorer før du bare tar en beslutning. Disse faktorene vil hjelpe deg med å finne den mest passende leverandøren som oppfyller dine behov og budsjett best mulig. La oss utdype hver av disse faktorene:

Pris

Prisstrukturen er en av de mest avgjørende faktorene du må vurdere. Sammenlign de forskjellige strømselskapenes priser for strømforbruk per kWh. Men vær oppmerksom på at den laveste kWh-prisen ikke nødvendigvis betyr det beste tilbudet. Undersøk også om det er faste gebyrer, abonnementskostnader eller andre ekstra kostnader knyttet til å være kunde hos et bestemt selskap. Det er avgjørende å få et klart bilde av den totale kostnaden for å unngå ubehagelige overraskelser senere.

Omdømme

Omdømme er også viktige faktorer å ta i betraktning. Les anmeldelser og vurderinger online for å få innsikt i hvordan selskapet har klart å tilfredsstille sine kunder. Sjekk eventuelt Trustpilot og Google. Spør også dine nærmeste om de har erfaringer med selskapet. Et pålitelig strømselskap med god kundeservice vil gi deg større trygghet og hjelp hvis du står overfor problemer eller spørsmål.

Strømproduksjon og valg av grønn energi

Strømproduksjon er en faktor som kan appellere til miljøbevisste forbrukere. Vurder om selskapet tilbyr grønn energi, som produseres fra fornybare kilder som sol, vind eller vannkraft. Hvis bærekraft er en prioritet for deg, så sjekk om selskapet har miljømerker eller sertifiseringer som bekrefter deres engasjement i grønn energi. Miljømerker og sertifiseringer kan du ofte se på selskapenes hjemmesider.

Insentiver og bonusordninger

Insentiver og bonusordninger kan også påvirke ditt valg av strømselskap. Noen selskaper tilbyr rabatter, bonuspoeng eller andre insentiver hvis du inngår langsiktige kontrakter eller kombinasjonsavtaler med leverandører. Men vær oppmerksom på eventuelle vilkår eller betingelser som kan følge med disse tilbudene, som for eksempel minimumsforbruk eller bindingsperiode.

Overgangskostnader og oppstartsgebyrer

Overgangskostnader er noe du bør være oppmerksom på, spesielt hvis du allerede er under kontrakt med en annen leverandør. Noen ganger kan det være oppsigelsesgebyrer eller administrative avgifter knyttet til å bytte til en ny leverandør. Veie fordeler og ulemper ved å bytte for å avgjøre om det er økonomisk fordelaktig for deg.

Likeledes kan det også hos visse strømselskaper være oppstartsgebyrer ved nye inngående strømavtaler. Dette kan være en pris for å bli kunde hos et selskap. Dette bør du også sjekke hos en strømleverandør før du registrerer deg som kunde. For hvis du både skal betale overgangskostnader og et oppstartsgebyr, kan det bli kostbart å bytte leverandør.

Fleksibel kontrakt

Fleksible kontrakter kan være en fordel hvis du har skiftende behov eller forventer å endre ditt energiforbruksmønster i fremtiden. Se om selskapet tilbyr kortsiktige eller fleksible kontrakter uten lange bindingsperioder. Men merk at fleksibilitet ofte kan komme med en høyere kWh-pris sammenlignet med lengre kontrakter.

Pålitelighet/troverdighet

Pålitelighet er en viktig faktor, spesielt når det gjelder din strømforsyning. Undersøk selskapets historie med strømbrudd og nedetid for å vurdere deres driftsstabilitet. Sørg også for at selskapet har en nødberedskap og en rask responstid i tilfelle strømbrudd eller tekniske problemer.

Kundeservice

Kundestøtte og tilgjengelighet er avgjørende for en god kundeopplevelse. Finn ut hvilke kontaktmuligheter selskapet tilbyr, og hvor lett det er å komme i kontakt med deres kundestøtte. Vurder også om kundestøtten er tilgjengelig utenfor vanlige arbeidstider og i nødstilfeller.

Eget forbruk

Dine egne energiforbruksvaner bør også spille inn i din beslutning. Analyser ditt energiforbruksmønster og velg et strømselskap som tilbyr priser og pakker som best matcher dine behov. Noen selskaper tilbyr verktøy eller rådgivning for å hjelpe deg med å redusere ditt energiforbruk og potensielt spare penger.

lyspærer på linje

Metoder for å sammenligne strømselskaper

En ting er å vite hva du skal sammenligne de forskjellige strømselskapene ut fra, men noe annet er hvordan du sammenligner dem med hverandre. Så når det kommer til å velge det beste strømselskapet, er det flere effektive metoder for å sammenligne. En av de mest utbredte tilnærmingene er å utforske deres nettsider.

Her kan du finne verdifull informasjon om strømselskapene som prissetting, tilbud, kontraktvilkår, osv. Gjennomgå deres forskjellige abonnementstyper og se om de passer til ditt forbruksmønster, eller om det ikke er et totalt match mellom deg og leverandøren.

I tillegg kan du også dra nytte av å lese anmeldelser fra tidligere og nåværende kunder.

Disse kan gi deg et innblikk i hvordan strømselskapene håndterer kundeservice, fakturering, eventuelle problemer og lignende. Husk å ta anmeldelser med en klype salt og lete etter mønstre heller enn å la deg påvirke av enkelte dårlige opplevelser. Det er ofte slik at vi er mer tilbøyelige til å tro på én dårlig anmeldelse av et selskap, til tross for at det også er mange positive anmeldelser av samme selskap.

Forbrukerundersøkelser er også en uvurderlig kilde til informasjon. Organisasjoner som spesialiserer seg på å analysere strømselskapenes ytelser – for eksempel vår side her – utfører dyptgående undersøkelser som sammenligner forskjellige leverandører basert på parametere som pris, kundetilfredshet og andel av grønn energi. Disse rapportene kan gi deg et objektivt perspektiv og hjelpe deg med å ta en informert beslutning.

Ved å kombinere informasjon fra nettsider, anmeldelser og forbrukerundersøkelser, kan du skape et solid grunnlag for å velge det billigste og beste strømselskapet som best oppfyller dine behov. Husk å vurdere dine egne prioriteringer, som miljøvennlige løsninger, fleksible kontraktvilkår eller pålitelig kundeservice, når du tar din endelige beslutning. En omhyggelig og metodisk sammenligning vil hjelpe deg med å sikre at du tar den beste beslutningen for ditt hjem og budsjett. Du kan også bruke vår side her, som sammenligner de forskjellige strømselskapene med hverandre basert på bestemte parametere.

Identifiser dine behov og ønsker – bærekraft eller budsjettvennlighet

Når man står overfor valget av et produkt eller en tjeneste, er det avgjørende å identifisere sine individuelle behov og ønsker. Dette gjelder spesielt innen områder som bærekraft og prissetting, hvor forskjellige valg kan ha betydelige konsekvenser for både en selv og miljøet.

Bærekraft som største ønske

Bærekraft spiller en stadig større rolle i vårt moderne samfunn, ettersom vi blir mer bevisste på vår påvirkning på planeten.

Når du identifiserer dine behov og ønsker med hensyn til bærekraft, er det viktig å vurdere produktets eller tjenestens livssyklus, miljøpåvirkning og bruk av gjenvinnbare materialer. Ved å velge bærekraftige alternativer kan du bidra til å redusere ditt økologiske fotavtrykk og støtte selskaper som tar ansvar for miljøet.

Budsjettvennlig før bærekraftig

Pris er en avgjørende faktor for mange forbrukere, og her er det to hovedalternativer: fast eller variabel pris. Fast pris gir en forutsigbar utgift, noe som kan være fordelaktig for budsjettbevisste personer, da det gjør det lettere å planlegge økonomisk. Variabel pris kan derimot gjenspeile markedsforholdene, og selv om det kan være mer uforutsigbart, kan det gi mulighet til å dra nytte av lavere priser i perioder med fallende markedsutviklinger.

Fordelene ved bærekraftige og budsjettvennlige strømselskaper

Fordelene ved å velge bærekraft fremfor mindre bærekraftige alternativer er åpenbare. I tillegg til å bidra til å bevare miljøet, kan bærekraftige valg ofte også bety bedre langsiktige løsninger og kvalitet. På den andre siden kan det å velge en fast pris gi ro i sinnet ved å unngå uforutsigbare svingninger i ens utgifter, mens valget av variabel pris kan resultere i potensielle besparelser i gunstige tider.

Bærekraft og grønn energi

I de senere årene har den globale bekymringen for miljøet og bærekraft tatt en sentral plass i samfunnet – og norske forbrukere er intet unntak.

Med økende bevissthet om utfordringene vår planet står overfor, har flere og flere nordmenn tatt på seg ansvaret for å prioritere bærekraft fremfor pris når det for eksempel kommer til deres strømavtale, og hvor deres strøm kommer fra.

Bærekraft og grønn energi har således vunnet frem som et avgjørende valg for mange som søker å gjøre en positiv forskjell for miljøet og for vår felles fremtid.

Hvordan velger du en miljøvennlig strømleverandør?

Å velge en miljøvennlig strømleverandør er en god måte å bidra til å redusere ditt klimaavtrykk og støtte bærekraftig energiproduksjon på.

Her er noen trinn du kan følge for å velge en miljøvennlig strømleverandør:

 • Undersøk: Start med å undersøke de forskjellige strømleverandørene på markedet. Finn ut hvilke selskaper som tilbyr strøm fra fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft eller geotermisk energi. Undersøk deres miljøpolitikker og bærekraftsinitiativer.
 • Sertifiseringer og merker: Se etter miljøsertifiseringer og anerkjente merker som bekrefter at leverandøren faktisk leverer grønn energi. Noen vanlige sertifiseringer inkluderer “EKOenergy” og “Green-e.”
 • Kilde til energi: Finn ut hvor leverandøren får sin energi fra. Noen strømleverandører kjøper fornybar energi direkte fra produsentene, mens andre kan kjøpe “fornybare energisertifikater,” noe som betyr at de kompenserer for sitt forbruk ved å investere i fornybare energiprosjekter.
 • Miljøpåvirkning: Vurder leverandørens miljømessige påvirkning ved å undersøke deres CO2-utslipp og klimaavtrykk. Noen leverandører kan ha mål om å redusere sitt eget CO2-avtrykk.
 • Kundeanmeldelser: Les anmeldelser og erfaringer fra andre kunder. Det kan gi deg en idé om hvordan leverandøren innfrir sine miljøløfter og om deres kundeservice.
 • Sammenlign priser: Selv om du ønsker å velge en miljøvennlig leverandør, betyr det ikke at du må betale en betydelig merpris. Sammenlign prisene for forskjellige leverandører og finn en som tilbyr konkurransedyktige priser for miljøvennlig strøm.
 • Støtt lokale initiativer: Noen steder har lokale strømselskaper eller kooperativer som fokuserer på fornybar energi og støtter lokalsamfunnet. Vurder å støtte slike initiativer hvis de er tilgjengelige i ditt område.
 • Kontakt leverandøren: Hvis du er i tvil om en leverandørs miljøvennlighet, bør du kontakte dem direkte og stille spørsmål om deres energikilder, miljøpolitikker og bærekraftstiltak.

Når du har evaluert flere strømleverandører ut fra disse kriteriene, kan du ta en informert beslutning og velge en som best matcher dine miljømessige verdier og budsjett.

Ønsker du å bytte strømselskap?

Kan du “bare” bytte strømselskaper når du ønsker?

Å bytte strømselskap i Norge kan være en befriende prosess for deg, men det er visse ting du bør være oppmerksom på før du bare gjør det. Nedenstående avsnitt vil komme nærmere inn på hva disse tingene er, og du vil også få forklart hvordan du bytter fra et strømselskap til et annet, slik at det ikke føles så uoverkommelig å sette i gang.

Det gode er at det er helt gratis å bytte strømselskap, men du må huske å overholde vilkårene i din nåværende kontrakt. Hvis du er bundet av en kontrakt, kan det bety at du ikke kan bytte strømselskap fra den ene dagen til den andre. De fleste strømselskaper har en bindingstid på opptil 6 måneder fra den dagen avtalen ble inngått.

Når du har oversikt over bindingstiden, kan du begynne å undersøke dine muligheter blant forskjellige strømselskaper. Her kommer det spennende ved å bytte strømselskap: I Norge har du friheten til å velge akkurat det strømselskapet som passer best til dine behov. Det er mange forskjellige strømleverandører å velge mellom, og de tilbyr forskjellige priser, tjenester og kundepakker.

Når du først har tatt beslutningen om å bytte strømselskap, er resten enkelt. Prosessen er enkel og ukomplisert, og du vil oppleve at mange strømselskaper gjerne vil gjøre det så lett som mulig for deg å bytte til dem. Ofte vil ditt nye strømselskap håndtere alle de praktiske detaljene i forbindelse med byttet, slik at du ikke trenger å bekymre deg.

Velg strømleverandør: Slik bytter du strømselskap

Nå er det kanskje på tide for deg å ta steget og bytte strømselskap for å få skarpere priser og bedre betingelser som lever opp til dine behov. Når du har undersøkt og funnet det perfekte strømselskapet som matcher dine krav, og du har bekreftet at du ikke er underlagt noen langvarig bindingstid på for eksempel 6 måneder, så er du godt på vei til å skape besparelser og en mer tilfredsstillende strømavtale.

Den nøyaktige prosedyren for å bytte strømselskap kan variere fra selskap til selskap. Noen foretrekker at du kontakter dem via telefon eller e-post, mens andre tilbyr en lett tilgjengelig online søknadsskjema direkte på deres hjemmeside. Uansett metoden er det viktig å fylle ut alle nødvendige opplysninger korrekt og nøyaktig for å sikre en problemfri overgang.

Det beste med hele prosessen er at ditt nye strømselskap vil ta seg av alle de praktiske detaljene for deg, slik at du får en problemfri og enkel prosess. Ofte også for å gi deg en god start hos dem, slik at du allerede fra starten føler deg godt tilpass og føler det er det riktige valget. De vil sørge for å kontakte det gamle strømselskapet og sørge for en enkel overføring av din strømleveranse. Det eneste du trenger å gjøre er å følge instruksjonene de gir deg, og så vil alt bli ordnet uten problemer.

Før du tar steget videre, er det viktig å foreta en nøyaktig avlesning av ditt målernummer (EAN) hos det nåværende strømselskapet, slik at du kan gi korrekt informasjon til din nye leverandør. Hvis boligen din har en fjernavlest måler, vil denne avlesningen bli utført automatisk, noe som gjør prosessen enda mer praktisk.

En annen viktig ting å huske på er at du har rett til å motta en sluttoppgjørelse fra ditt tidligere strømselskap. Dette skal finne sted senest 6 uker etter at du er blitt registrert hos det nye strømselskapet. Disse opplysningene er avgjørende for å sikre en korrekt overgang og for å unngå eventuelle tvister senere.

Så med alle formaliteter på plass og det nye strømselskapet klar til å ta over, er du godt rustet til å bytte strømselskap. Så grip sjansen, og la den spennende reisen begynne mot en mer tilfredsstillende energiopplevelse!

Oppsummert: Fordeler og ulemper ved å bytte strømleverandør

Å bytte strømleverandør kan ha både fordeler og ulemper, og det er viktig å vurdere dem før du tar en beslutning. Her er noen typiske fordeler og ulemper ved å bytte strømleverandør:

Fordeler

 • Lavere priser: En av de vanligste grunnene til å bytte strømleverandør er å finne en som tilbyr en lavere pris per kilowattime. Dette kan føre til besparelser på strømregningen din.
 • Bedre kundeservice: Noen strømleverandører har et rykte for bedre kundeservice enn andre. Ved å bytte til en annen leverandør som prioriterer kundetilfredshet, kan du få en mer positiv opplevelse.
 • Grønnere energi: Hvis din nåværende strømleverandør hovedsakelig produserer elektrisitet fra fossile brensler, kan du vurdere å bytte til en leverandør som tilbyr grønnere energialternativer, som vind- eller solenergi, og dermed bidra til å redusere ditt klimaavtrykk.
 • Velkomsttilbud og insentiver: Noen strømleverandører tilbyr spesielle velkomsttilbud, som for eksempel rabatter, gavekort eller gratis installasjon av smarte strømmålere. Dette kan gi ekstra insentiv til å bytte.

Ulemper

 • Oppsigelsesgebyrer: Hvis din nåværende strømleverandør har en kontrakt med oppsigelsesgebyrer, kan det koste deg penger å bytte før kontraktens utløp.
 • Midlertidige priser: Når du bytter strømleverandør, er det viktig å undersøke om de lave prisene de tilbyr, kun gjelder for en bestemt periode. Noen ganger kan prisene øke etter noen måneder, noe som kan ende opp med å være dyrere enn din nåværende strømleverandør.
 • Kvaliteten på tjenesten: Selv om en ny strømleverandør kan love bedre kundeservice, er det ikke alltid en garanti. Det er alltid en risiko for at du ender opp med å bytte til en leverandør som er like dårlig eller verre enn din nåværende.

Før du bestemmer deg for å bytte strømleverandør, er det viktig å grundig vurdere disse fordelene og ulempene og undersøke markedet for å finne den beste løsningen som passer dine behov og preferanser.