SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Forside > Strømpriser

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Sammenlign strømpriser løpende for å spare penger

De siste par årene har flere nordmenn kjent stikket fra de stigende strømprisene. En tid der strømprisene syntes å ha tatt en uforutsigbar reise oppover, og strømregningens størrelse har føltes som et uforklarlig mysterium. Flere nordmenn søkte – og flere søker fortsatt – i desperasjon etter å få inngått en strømavtale med et strømselskap som kan tilby bedre priser. Men for mange er det vanskelig å finne veien ut av labyrinten av komplekse prissatser og forvirrende tilbud.

Derfor hjelper denne guiden deg med å gjøre alle spørsmål, priser og mulige strømavtaler mer oversiktlige. Med et par enkle skrollinger ned her på siden kan du enkelt og raskt sammenligne strømpriser fra forskjellige strømselskaper og finne den mest fordelaktige avtalen for deg. Uansett om du er på utkikk etter strømpriser nå, strømpriser time for time eller gjennomsnittsprisen på strøm, kan du også få en oversikt over strømpriser i dag og strømpriser i Norge akkurat der du er.

Men spar ikke bare penger – spar også tid! Med vår brukervennlige side kan du unngå bryet med å lete etter informasjon om strømselskapers priser, strømprissammenligning og strømpriser i Norge på forskjellige nettsider og gjennom alle slags oppkall med strømselskaper.

Hva er prisen på strøm: Gjennomsnittlig strømpris

Den gjennomsnittlige strømprisen spiller en avgjørende rolle for forbrukere som vurderer å skifte til en ny strømavtale og strømselskap. Med kunnskap om disse prisene kan du også lettere ta en beslutning som kan ha en positiv innvirkning på din økonomi.

Nedenfor har vi satt sammen hvordan ulike kontakter på strøm påvirkes dels av sesong, der det ofte er dyrest om vinteren på grunn av kulde, noe som gjør at oppvarming av husholdninger står for en stor del av det totale energiforbruket. I tillegg påvirkes selvfølgelig prisene også av makrovariabler, noe som blir tydelig i nedenstående tabell. Prisene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og viser strømpriser i øre per kWh ekskl. avgifter som merverdiavgift osv.

Strømpris ekskl. avgifter (øre/kWh)2023K12023K22023K3
Nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet, husholdninger59,543,836,9
Nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet, husholdninger70,966,148,2
Kontrakter tilknyttet elspotprisen, husholdninger108,584,439,2
Variabel pris kontrakter, husholdninger196,4120,4109,8
Tjenesteytende næringer110,280,837,3
Industri unntatt kraftintensiv industri103,276,435,8
Kraftintensiv industri49,746,841,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

For å gjøre den mest presise og relevante vurderingen av strømprisene bør du også vurdere ditt eget forbruksmønster og preferanser i forhold til prisstabilitet. Det kan også være fordelaktig å ta hensyn til potensielle endringer i strømprisene i fremtiden, da disse kan påvirke den totale økonomiske belastningen. Derfor anbefales det alltid å undersøke og sammenligne ulike strømavtaler fra forskjellige leverandører for å finne det mest passende for individuelle behov. NB: Dette behandles løpende på siden nedenfor.

Hvor mye koster strøm per måned?

Hvis du ønsker å bli mer kjent med dine kostnader i forbindelse med ditt strømforbruk på månedsbasis, så er det flere faktorer som spiller en avgjørende rolle i bestemmelsen av den endelige prisen. Disse faktorene inkluderer:

  • Strømprisen
  • Ditt personlige strømforbruk
  • Eventuelle avgifter

I et gjennomsnittshushold, som består av ulike konstellasjoner av individer, ligger det årlige strømforbruket på omtrent 16.000 kWh. Dersom strømprisen for eksempel er 50 øre per kWh, betyr det at husholdet bruker 8.000 kr årlig på strøm, noe som tilsvarer omtrent 667 kr hver måned.

Strømprisen

Strømprisen varierer ofte, og den fastsettes normalt på bakgrunn av tilbud og etterspørsel i energimarkedet samt andre økonomiske og politiske faktorer. Strømprisen kan også variere avhengig av det geografiske området, noe som betyr at ulike regioner kan oppleve ulike priser for elektrisitet.

Avgifter

Avgifter kan omfatte merverdiavgift, avgifter relatert til miljø- eller energibesparelse, samt andre skatter og gebyrer. Det er viktig å være oppmerksom på disse faktorene, da de kan utgjøre en betydelig del av den totale strømregningen og kan bli regulert opp eller ned i forbindelse med politiske faktorer.

Variabel pris- eller fast pris-avtale? Påvirker også den endelige prisen

Valg av prisavtale kan ha en avgjørende innvirkning på den endelige prisen for forbrukeren. Derfor er det avgjørende å vite hva forskjellen er, og hvilke fordeler som finnes ved en variabel pris-avtale og en fast pris-avtale, slik at du kan velge det rette for deg.

Variabel pris-avtale

En variabel pris-avtale følger de aktuelle strømprisene på den nordiske strømbørsen og kan endre seg fra dag til dag. Denne fleksibiliteten kan gi deg som forbruker muligheten til å utnytte lavere strømpriser på gode dager, men det kan også medføre høyere priser på dårlige dager med stigende strømpriser. I tillegg er det også mulighet for deg å velge en lengre variabel pris-avtale, som kan strekke seg over måneder eller kvartaler, noe som gir en viss grad av forutsigbarhet og stabilitet.

Fast pris-avtale

En fast pris-avtale tilbyr en låst strømpris over en lengre periode. Dette kan være fordelaktig, da det gir deg som forbruker en konstant lav pris, uansett hvordan strømmarkedet ellers utvikler seg. Det gir også en viss sikkerhet og stabilitet i din budsjettplanlegging, da du ikke trenger å bekymre deg for eventuelle svingninger i strømprisen.

Men en fast pris-avtale kan også medføre at du går glipp av muligheten til å dra nytte av lavere priser i perioder med fallende strømpriser.

Strømleverandører og sammenligning av strømselskaper

Én ting er hva strømprisen er per måned, og hvilke faktorer som påvirker strømpriser. Noe annet er hvordan du til slutt finner den beste strømavtalen som møter ditt behov, og hvilket strømselskap som er det billigste – og det beste for deg.

Men med et uendelig antall strømselskaper kan det være vanskelig å danne seg et overblikk og dermed vite når og hvor du kan spare mest penger. Hold deg oppdatert og sammenlign jevnlig, så du sikrer deg den mest fordelaktige strømprisen som lyser veien mot besparelser – og dette avsnittet hjelper deg med det!

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Vibb AS81,16 øre
Vest-Telemark Kraftlag AS84,91 øre
Istad Kraft AS86,11 øre
Eiker Strøm AS86,15 øre
Hardanger Energi AS87,41 øre
FosenKraft Energi88,16 øre
Rauma Energi AS89,50 øre
VOKKS Kraft AS89,86 øre
Gudbrandsdal Energi AS90,06 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Andre faktorer å se på ved sammenligning av strømselskaper

Når du som forbruker ønsker å finne den beste og mest fordelaktige strømavtalen, er det avgjørende å kunne sammenligne strømpriser enkelt og effektivt.

Men en ting er å se på prisen og dermed finne den billigste prisen, men hvis kundeservicenivået er veldig lavt, kan den besparende prisen i lengden virke ubetydelig.

Derfor er det også viktig å vurdere

strømleverandørenes omdømme og kundeanmeldelser. Å lese om andres erfaringer med en gitt strømleverandør kan gi deg innsikt i hvor pålitelig og kundevennlig leverandøren er.

Gjennomgå uavhengige anmeldelser og vurderinger for å få et inntrykk av kundetilfredsheten hos forskjellige selskaper. Dette kan du finne på Trustpilot og Google.

Det er også verdt å undersøke de ulike strømavtalenens vilkår og betingelser. Vær oppmerksom på om strømprisen er fast eller variabel, og om det er spesielle fordeler eller begrensninger knyttet til den aktuelle avtalen. Se mer ovenfor om variabel pris- og fast pris-avtale.

Ved å forstå vilkårene kan du unngå ubehagelige overraskelser og treffe en velinformert beslutning som passer til dine behov og forbruksmønstre.

Kan jeg bytte strømselskap når jeg ønsker?

Ja – det er det korte svaret på spørsmålet. Nordmenn har siden 2003 hatt muligheten til fritt strømvalg. Dette betyr at du ikke er begrenset av bostedsområdet ditt og fritt kan velge den strømleverandøren som passer best til dine behov. Å bytte strømselskap gir deg muligheten til å ta et aktivt standpunkt til ditt strømforbruk og potensielt spare på strømregningen.

Selv om fritt strømvalg er tilgjengelig for alle, utnytter bare omkring få nordmenn seg aktivt av denne muligheten. Årsakene til denne tilbakeholdenheten kan variere fra person til person.

Ofte ser man at forbrukerne er lojale overfor deres eksisterende avtaler og glemmer å vurdere om de fortsatt har den beste løsningen. Dette er velkjent fra andre aspekter av daglig forbruk, hvor det også sjelden tas periodiske sjekker på våre mobilabonnementer, TV-pakker eller internettleverandørers priser.

I tillegg til lojalitet kan utvalget av tilbud innen strømavtaler føles overveldende for mange nordmenn. Det er mange ulike strømselskaper på markedet i Norge, hver med sitt eget utvalg av strømavtaler og priser samt tilbud og kampanjer. Denne mangfoldigheten kan føre til at mange forbrukere parkerer sine beslutninger i et hjørne og nesten “gir opp”.

Men selv om svaret er ja til at du kan bytte strømselskap når det passer, bør du alltid utvise forsiktighet og omhu når du vurderer å bytte strømselskap. Vær oppmerksom på vilkår og priser så du kan treffe en velinformert beslutning som sikrer at du får den beste strømavtalen som oppfyller dine behov og budsjett. Så neste gang du vurderer å bytte strømselskap, husk å ta dine tidligere avtaler opp til revisjon og vær oppmerksom på vilkårene før du signerer.

Strømprisguiden: Valg av strømselskap og strømavtale

Til nå har det blitt gjennomgått hvilke faktorer som spiller avgjørende roller i forbindelse med strømpriser, samt hvilke priser de ulike strømselskapene har. Men her er en utførlig guide, som steg-for-steg vil hjelpe deg med å treffe den riktige beslutningen i forbindelse med en strømavtale:

1. Forstå ditt forbruk: For å kunne velge den beste strømavtalen er det avgjørende å forstå ditt strømforbruk. Start med å finne din siste årlige strømforbruksoppgjørelse i kWh (kilowatt-timer). Du kan finne denne informasjonen på din siste årsoppgjørelse eller ved å kontakte ditt nåværende strømselskap. Noen selskaper gir også muligheten for å se ditt forbruk online på deres nettsider. Det er viktig for å kunne sammenligne ditt nåværende strømselskap med et nytt strømselskap, om du vil komme til å spare penger eller ikke.

Når du har ditt årlige forbruk, bør du også ta hensyn til eventuelle sesongsvingninger eller ekstra strømforbruk i ferier. Eksempelvis forbruker du med stor sannsynlighet mye mer strøm i vinterhalvåret enn du gjør i sommerhalvåret. Dette vil dermed gi deg et mer nøyaktig bilde av ditt faktiske årlige forbruk. Ved å forstå ditt forbruksmønster kan du bedre vurdere hvilken strømavtale som best passer til dine behov.

2. Fast eller variabel pris: Strømavtaler tilbys med enten fast eller variabel pris per kWh som påpekt lenger opp på siden. Velg den løsningen som passer deg best både økonomisk og i forhold til din egen trygghet/fornemmelse i hverdagen.

En fastprisavtale innebærer at prisen per kWh er låst i en bestemt periode, for eksempel 1 år eller 3 år. Dette gir deg stabilitet og beskytter deg mot prisstigninger på energimarkedet i løpet av kontraktsperioden. Det er en fordelaktig løsning hvis du ønsker å ha kontroll over dine kostnader og unngå uforutsigbare regninger. På den andre siden har en variabel prisavtale priser som følger markedet og endrer seg fra måned til måned, avhengig av energimarkedets utvikling. En variabel prisavtale kan være fordelaktig hvis markedsprisene er lave, men det kan også medføre høyere kostnader hvis prisene stiger uventet.

3. Miljøvennlige løsninger: Hvis du ønsker å støtte bærekraftig energiproduksjon og redusere ditt klimaavtrykk, kan du vurdere å velge en strømavtale som tilbyr strøm fra fornybare energikilder som vind, sol eller vannkraft. Disse typene av strømavtaler kalles ofte for “grønne” eller “CO2-nøytrale” strømavtaler. Ved å bytte til grønn energi bidrar du til å fremme overgangen til fornybar energi og redusere avhengigheten av fossile brennstoffer.

Det er viktig å være oppmerksom på at noen selskaper kan markedsføre seg som “grønne,” selv om de kun tilbyr en liten del av sin strøm fra fornybare kilder. Sørg derfor for å undersøke om selskapet er sertifisert til å levere grønn energi, og få detaljer om hvor stor en del av deres strømproduksjon som faktisk er basert på fornybare energikilder. Du kan se mer om dette på leverandørens nettside.

4. Prisstruktur: Ved vurderingen av ulike strømavtaler er det viktig å se nærmere på prisoppbygningen. Prisen per kWh er en viktig faktor, men du bør også ta hensyn til andre kostnader som abonnementsgebyrer, forbruksavhengige kostnader til strømtransport og avgifter. Noen selskaper tilbyr lave kWh-priser, men har til gjengjeld høyere og faste abonnementsgebyrer eller transportkostnader, noe som kan påvirke den totale prisen for din strømregning.

Det er en god idé å sammenligne den totale prisen per kWh inkludert alle avgifter og kostnader for å få det mest nøyaktige bildet av hva du vil betale.

5. Kundeservice og omdømme: Kundeservice og selskapets omdømme spiller en viktig rolle i din strømavtaleopplevelse. Undersøk anmeldelser og tilbakemeldinger fra eksisterende kunder for å få en følelse av hvordan selskapet håndterer klager, spørsmål og problemer. Et strømselskap med god kundeservice vil være mer lydhør overfor dine behov og sikre en bedre kundeopplevelse på kort så vel som lang sikt. Sjekk eventuelle anmeldelser og tilbakemeldinger på Trustpilot og Google.

Du kan også undersøke om selskapet har vunnet priser for deres kundeservice eller mottatt anerkjennelser for deres arbeid innenfor miljøvennlig energiproduksjon. Et velrenomert strømselskap vil typisk ha en pålitelig historie med fornøyde kunder. Dette vil de ofte skrive mye mer om på deres nettside.

6. Avbestillingsgebyrer: Hvis du vurderer å bytte strømselskap, er det viktig å sjekke betingelsene for avbestillingsgebyrer. Noen strømavtaler har en bindingsperiode hvor du er forpliktet til å forbli kunde i en viss periode. Hvis du sier opp kontrakten før utløpsdatoen, kan det være et avbestillingsgebyr involvert – høyt som lavt.

Avbestillingsgebyrer kan variere betydelig mellom ulike selskaper, så sørg for å lese og forstå disse betingelsene før du signerer en kontrakt. Hvis du forventer at dine behov kan endre seg i nær fremtid, kan det være en god idé å velge en strømavtale med en kortere bindingsperiode eller uten avbestillingsgebyrer.

7. Strømavtalens lengde: Vurder hvor lang tid du ønsker å binde deg til en strømavtale. Noen selskaper tilbyr strømavtaler med ulike bindingsperioder, for eksempel 1 år, 2 år eller lengre. En lengre bindingsperiode kan gi deg mer stabilitet og muligens bedre priser, men det betyr også at du er bundet til strømselskapet i lengre tid. Hvis du ønsker fleksibilitet til å bytte strømselskap, bør du velge en kortere bindingsperiode eller en strømavtale uten bindingsperiode.

8. Oppstartgebyrer og påmeldingskostnader: Noen strømselskaper kan kreve oppstartgebyrer eller påmeldingskostnader når du bytter til deres tjeneste. Disse kostnadene kan variere betydelig mellom ulike selskaper. Vær oppmerksom på om det er noen oppstartgebyrer, og ta dem med i betraktning når du sammenligner de totale kostnadene for ulike strømavtaler.

9. Les det med liten skrift: Når du har innsnevret dine alternativer og funnet en strømavtale som ser lovende ut, er det avgjørende å lese alle vilkår og betingelser i kontrakten nøye før du signerer. Det “med liten skrift” kan inneholde viktige opplysninger om prisendringer, bindingstider, oppsigelsesfrister og eventuelle skjulte kostnader.

Vær spesielt oppmerksom på prisøkningsklausuler og betingelser for endringer i avgifter, da disse kan påvirke din strømregning i løpet av kontraktperioden. Hvis det er noe du er usikker på, eller hvis du har spørsmål om kontrakten, bør du kontakte strømselskapet og be om ytterligere opplysninger før du tar en endelig beslutning.

10. Tilbud og kampanjer: Hold øynene åpne for spesielle tilbud og kampanjer som strømselskapene kan ha. Noen selskaper tilbyr introduksjonstilbud eller andre insentiver for nye kunder. Vær imidlertid oppmerksom på om det er noen skjulte vilkår, eller om prisene vil endre seg etter introduksjonstilbudets utløp.

11. Til slutt: Å velge den beste strømavtalen handler om å ta hensyn til dine individuelle behov, forbruksmønstre og preferanser. Ved å gjøre grundig research og sammenligne flere forskjellige strømselskaper og deres tilbud, kan du ta en informert beslutning som passer best til dine krav og budsjett.

Kan jeg bytte strømselskap når jeg vil?

Ja – det er det korte svaret på spørsmålet. Nordmenn har siden 2003 hatt muligheten til fritt strømvalg. Dette betyr at du ikke er begrenset av ditt bostedsområde og fritt kan velge den strømleverandøren som passer best til dine behov. Bytte av strømselskap gir deg muligheten til å ta et aktivt valg om ditt strømforbruk og potensielt spare på strømregningen.

Selv om fritt strømvalg er tilgjengelig for alle, benytter kun et fåtall nordmenn seg aktivt av denne muligheten. Årsakene til denne tilbakeholdenheten kan være forskjellige fra person til person. Ofte ser man at forbrukerne er lojale overfor sine eksisterende avtaler og glemmer å vurdere om de fortsatt har den beste løsningen. Dette er velkjent fra andre aspekter av daglig forbruk, hvor det også sjelden gjøres periodiske sjekker på våre mobilabonnementer, TV-pakker eller internettleverandørers priser.

I tillegg til lojalitet kan utvalget av tilbud innenfor strømavtaler føles overveldende for mange nordmenn. Det er mange forskjellige strømselskaper på markedet i Norge, hver med sitt eget utvalg av strømavtaler og priser samt tilbud og kampanjer. Denne mangfoldigheten kan føre til at mange forbrukere parkerer sine beslutninger i hjørnet og nesten “gir opp”.

Men selv om svaret er ja til at du kan bytte strømselskap når det passer deg, bør du alltid utvise forsiktighet og omhu når du vurderer å bytte strømselskap. Vær oppmerksom på vilkår og priser slik at du kan ta en velinformert beslutning som sikrer at du får den beste strømavtalen som oppfyller dine behov og budsjett. Så neste gang du vurderer å bytte strømselskap, husk å ta dine tidligere avtaler opp til revisjon og vær oppmerksom på vilkårene før du skriver under.

Disse faktorene påvirker den endelige strømprisen

Prisen på strøm i Norge er en kompleks størrelse som også påvirkes av en rekke faktorer, som kan variere betydelig over tid, sesong og lignende. Blant disse faktorene er naturens vær, ettersom produksjonen av elektrisitet i stor grad er avhengig av vind og vær. Dette medfører stor usikkerhet og betydelige svingninger i strømprisene.

Det er nettopp denne uforutsigbarheten som gjør det vanskelig å gi et presist øyeblikksbilde av den aktuelle strømprisen. Likevel påvirkes alle strømpriser også av mengden av nedbør, CO2- og brenselpriser, og temperaturen i luften.

Mengden av vind

Vindenergi spiller en sentral rolle i den norske energiproduksjonen. Når vinden blåser kraftig, genererer vindmøllene mer elektrisitet, noe som øker mengden av tilgjengelig energi på strømnettet. Dette kan føre til lavere strømpriser, da den ekstra kapasiteten hjelper med å møte etterspørselen. Omvendt, når vinden er svak, er produksjonen av elektrisitet mindre, noe som kan føre til økt etterspørsel etter andre energikilder og dermed høyere priser.

Temperaturen i luften

Klimaet spiller en avgjørende rolle i den generelle etterspørselen etter elektrisitet. Ekstreme temperaturer, sommerens varme eller vinterens kulde, fører ofte til økt bruk av oppvarming og aircondition. Dette resulterer i en økning i det samlede elektrisitetsforbruket, noe som kan presse energinettverket og føre til økte priser. I perioder med moderate temperaturer er etterspørselen vanligvis mer stabil, noe som kan ha en utjevnende effekt på strømprisen.

Mengden av nedbør

Nedbør spiller en avgjørende rolle, spesielt når det kommer til vannkraftproduksjon. Norge har flere vannkraftverk, og disse er avhengige av tilstrekkelige vannressurser. I perioder med regnvær er vannreservoarene vanligvis fylt opp, og det muliggjør en økt produksjon av vannkraft, noe som kan bidra til å holde strømprisene nede. Omvendt, i tørre perioder med lav nedbør, kan vannkraftproduksjonen bli begrenset, noe som øker etterspørselen etter andre energikilder og potensielt medfører høyere strømpriser.

CO2 og brenselpriser

Prisen på fossile brennstoffer og CO2-kvoter har innflytelse på strømprisen, særlig når det er høyt forbruk av fossile brennstoffer i energiproduksjonen. Hvis prisen på kull, olje eller gass stiger, kan det føre til økt interesse for fornybare energikilder som vind- og solenergi. I Norge bidrar den økende bruken av grønnere energi til å redusere avhengigheten av fossile brennstoffer og CO2-utslipp, noe som kan ha en positiv innvirkning på strømprisene på lang sikt. Samtidig kan internasjonale faktorer, som politiske beslutninger om CO2-kvoter og globale brenselpriser, også påvirke den norske strømprisen.

Strømpris sammensetning: Strømpriser og prisoppbygging

For deg som strømkunde kan det være interessant å ha en grunnleggende forståelse av hva som utgjør din samlede strømpris – altså hva som går til strømselskapet og nettverksselskapet, og hva som går til staten. Din strømregning består nemlig av forskjellige deler, som sammen utgjør den endelige prisen du betaler for den elektrisiteten du forbruker.

Hva består strømprisen av på din strømregning?

Selv strømprisen

I Norge fastsettes energiprisen (kraftprisen) av strømselskapet og varierer basert på markedspriser. Denne prisen dekker kostnaden du betaler per kilowatt-time (kWh) av elektrisitet du forbruker. Kraftprisen i Norge har variert betydeligt under de senaste åren, påverkad av faktorer som global energikris och politiska situationer.

Nettleie og gebyrer

Nettleien i Norge betales til det lokale nettselskapet for transport av elektrisk kraft til forbrukeren. Nettleien kan variere noe basert på ditt geografiska område og inkluderer kostnader for drift og vedlikehold av strømnettet. Avgifter og skatter på strøm i Norge inkluderer elavgift, merverdiavgift, og tilskudd til Enova. Det er viktig å notere at noen regioner i Norge, som Nordland, Troms og Finnmark, har fritak for merverdiavgift.

Avgifter og skatter

Dessa inkluderer offentlige avgifter som elavgift, merverdiavgift og tilskudd til Enova. Merverdiavgiften legges til etter at kraftpris, nettleie og de andre avgiftene har blitt summert.

  • Elavgift: Dette er en statlig skatt på elektrisitetsforbruk. Beløpet kan variere mellom ulike regioner, og noen områder som deler av Troms og hele Finnmark, er unntatt fra denne avgiften. Inntektene fra elavgiften brukes ofte til energirelaterte formål og infrastrukturprosjekter.
  • Merverdiavgift: Denne skatten legges til etter at kraftprisen, nettleien og andre avgifter er summert. Nordland, Troms og Finnmark har fritak fra merverdiavgift, noe som påvirker den totale strømkostnaden i disse regionene.
  • Tilskudd til Enova: Enova-avgiften er en del av strømregningen som går til finansiering av Enovas arbeid. Enova fremmer overgangen til bærekraftig energibruk og klimavennlige teknologier i Norge.
  • Strømstøtte: Dette er en kompensasjonsordning innført av den norske staten for å hjelpe husholdninger med å håndtere høye strømpriser. Støtten er spesielt relevant under perioder med eksepsjonelt høye strømpriser og er designet for å gi økonomisk støtte til de berørte husholdningene.

Andre avgifter

Dette kan inkludere abonnementsavgifter og andre servicegebyrer som din strømleverandør tar for å levere tjenester til deg. Dette kan inkludere:

  • Abonnementsavgifter: Dette er gebyrer som strømleverandøren tar for å levere strøm til deg. Det kan variere avhengig av leverandør og dekker vanligvis administrative kostnader og kundeservice.
  • Servicegebyrer: Noen leverandører kan også inkludere spesifikke servicegebyrer, som for eksempel for betaling av faktura eller for bruk av bestemte betalingsmåter.

SAMMENSETNING AV STRØMPRISER

PROSENTANDEL

AKTØRER SOM BETALES TIL

Selve strømprisen

48%

Strømleverandøren

Nettleie og gebyrer

27%

Det lokale nettselskapet

Avgifter og skatter

20%

Staten

Andre avgifter

5%

Strømleverandøren

Utforsk strømprisene i forskjellige kommuner.