Strømpriser time for time

Følg strømprisen live og spar penger på strømregningen

Følg strømprisen live og spar penger på strømregningen

Strømpriser time for time refererer til prisene på elektrisitet som endrer seg i løpet av dagen, time for time. Dette gjenspeiler tilbud og etterspørsel, markedsforhold og energiproduksjon.

Du kan sjekke strømpriser akkurat nå ved å få informasjon om den aktuelle strømprisen, strømpris i dag eller strømpris time for time her på vår side. Disse opplysningene gir deg et øyeblikkelig overblikk over prisene på elektrisitet i sanntid.

Hvorfor er strømpriser time for time viktige?

Strømpriser time for time gir deg som forbruker en unik mulighet til å optimalisere ditt strømforbruk og oppnå besparelser på strømregningen din. Ved å ha innsikt i de aktuelle strømprisene akkurat nå og strømprisutviklingen kan du ta beslutninger om når du bør bruke mer energikrevende apparater eller aktiviteter, som oppvaskmaskinen og vaskemaskinen.

For å oppnå de største fordelene er det avgjørende at du holder deg oppdatert med aktuelle strømpriser og priser på strøm akkurat nå. Med denne kunnskapen kan du planlegge dine aktiviteter smartere og unngå tidspunkter hvor strømprisen er høy. På den måten kan du unngå unødvendige kostnader.

Hva koster strømmen akkurat nå?

Grønn strøm, også kjent som grønn energi, er en bærekraftig energikilde som genereres ved bruk av fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft og biomasse. Grønn strøm har vunnet popularitet på grunn av sin positive innvirkning på miljøet og reduksjonen av CO2-utslipp, noe som er avgjørende for å bekjempe klimaendringer.

Det er like viktig å forstå hva grønn strøm innebærer, da det gir oss muligheten til å velge et grønt strømselskap som leverer energi som er produsert med minimale miljømessige konsekvenser. Du som forbruker kan velge mellom ulike tilbud når du skifter til grønn strøm, noe som skaper insentiver for deg til å ta det grønne valget. Ved å støtte grønn strøm bidrar vi alle til den grønne omstillingen og gjør vår del for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no


Hva viser grafen over strømpriser time for time?

En graf over strømpriser time for time presenterer et omfattende bilde av dagens strømpris. Denne visuelle representasjonen gir deg muligheten til å forstå de varierende prisnivåene på forskjellige tidspunkter av døgnet, og dermed se dagens strømpriser. Grafen avdekker altså når det er mest fordelaktig å forbruke strøm i løpet av dagen.

Kan strømprisen være negativ?

I det dynamiske energimarkedet er det tidspunkt hvor strømprisen ikke bare faller, men faktisk tar et dykk under null. Dette oppstår primært i situasjoner med minimal etterspørsel etter elektrisitet kombinert med en overflod av grønn energi fra kilder som vindmøller, solceller og mer. Dette høres kanskje ut som en fantastisk mulighet for deg som forbruker som drømmer om å tjene penger ved å bruke elektrisitet, men så enkelt er det ikke.

Mens prisen på elektrisitet kan ta et dykk og være negativ, betyr det ikke nødvendigvis at du blir betalt for å bruke strøm. De kostnadene som fortsatt er forbundet med avgifter og transport av elektrisitet, blir fortsatt fakturert, selv når strømprisen faller i minus. Så selv om det kanskje ser ut som at strømregningen din blir snudd på hodet, vil du oppdage at den endelige prisen fortsatt ikke når negative tall.

Bruk av strømpriser time for time app

Hvis du ikke ønsker å google eller følge med på strømpriser time for time på en nettside, men heller vil ha det i en app – så er det gode nyheter for deg! Med en strømpriser time for time app for å sjekke strømprisene nå og følge strømprisene i sanntid. Den muliggjør en direkte sammenligning av priser på tvers av forskjellige tidspunkt.

Strømpriser Time for Time-appen gir deg akkurat det navnet antyder: en unik mulighet til å spore svingningene i strømprisene time for time. Du kan til og med tilpasse varsler som varsler deg når prisene når et nivå som passer til dine sparemål.

Last ned fra Google Play eller Apple App Store

Analyse av strømpriser time for time

Overvåking av endringer i strømprisene i løpet av dagen gir deg muligheten til å identifisere mønstre og trender i prisene. Ved å analysere data time for time kan du oppdage når prisene typisk er på sitt laveste og høyeste nivå.

Hvilke tidspunkter på dagen er strømprisen vanligvis billigst?

En strømpris time for time kan variere basert på ulike faktorer, inkludert tilbud og etterspørsel, sesongvariasjoner, værforhold og produksjonsmetoder. Generelt sett er strømprisen ofte billigere på tidspunkt med lav etterspørsel og høy produksjonskapasitet. Her er noen vanlige tidspunkt hvor strømprisen kan være billigere:

 • Nattetimer: Vanligvis er etterspørselen etter strøm lav om natten, når mange husholdninger og bedrifter er inaktive. Dette kan føre til lavere priser.
 • Tidlig morgen: På samme måte som nattetimene er etterspørselen ofte lav tidlig om morgenen, spesielt i helgene.
 • Perioder med høy produksjon av vind- og solenergi: Når det er mye vind eller sol, kan produksjonen av fornybar energi være høy. Dette overskuddet av energi i nettet kan føre til lavere priser.
 • Vintermånedene: I mange regioner er det ofte dyrere med strøm om vinteren, ettersom mange husholdninger trenger å varmes opp når det er kaldt ute. Økt etterspørsel etter oppvarming fører til høyere strømforbruk, noe som vanligvis resulterer i høyere strømpriser. Selv om noen områder kan ha tilstrekkelig tilgang til vannkraft eller andre former for billig produksjon, er det generelle mønsteret at vintermånedene ser en økning i strømprisene på grunn av økt etterspørsel.

Det er imidlertid viktig å merke seg at disse tendensene kan variere avhengig av land, region og tidspunkt. For å få presis informasjon om når strømprisen er billigst på din spesifikke lokasjon, bør du kontakte din lokale strømleverandør eller undersøke eventuelle tilpasningsmuligheter for priser som de tilbyr.

Hvordan ser strømprisene ut over døgnet?

Strømprisene varierer i løpet av dagen. I noen tilfeller kan du oppleve at prisen på strøm er nesten gratis, mens det på andre tidspunkter av dagen kan virke dyrt. Typisk ses følgende mønstre i strømprisene i løpet av dagen:

 • Toppbelastningstider: Dette er tidspunkter i løpet av dagen hvor etterspørselen etter elektrisitet er høy – vanligvis om morgenen og om kvelden. Morgenstunden (rundt kl. 7-9) og kveldstimene (rundt kl. 17-20) er ofte perioder med høyere strømpriser, da mange mennesker bruker elektrisitet til morgenrutiner og hjemlige aktiviteter etter jobb.
 • Lavbelastningstider: Disse er vanligvis i løpet av dagen, når etterspørselen er lavere. Prisene kan være lavere i løpet av dagen rundt midt på dagen (11-15), da mange er på jobb eller skole, og det er mindre etterspørsel.
 • Nattperioden: Om natten er strømprisene ofte lavere, ettersom det generelt er mindre etterspørsel. Dette er også tidspunktet hvor noen steder kan ha en høy andel av fornybar energiproduksjon, som for eksempel vindkraft, som kan bidra til lavere priser.

Er det billigere strøm i helgene og i ferieperioder?

Det kan være en tendens til lavere strømpriser i helger og ferieperioder. Dette skyldes ofte at industrielt og kommersielt strømforbruk, som typisk er høyt på hverdager på grunn av virksomheter, faller i helger og ferier, som for eksempel i juli måned, noe som kan føre til lavere strømpriser.

Men det er ikke det samme som at du kan forvente nesten gratis strømpriser på dagtid i helger og ferier. For det er vanligvis mange mennesker hjemme i helgene, lørdag og søndag, og ferier betyr også ofte at mange har fri hjemme (og noen er ute og reiser). Det betyr at det også er mange andre som skal bruke strøm og dermed etterspør det, noe som dermed presser strømprisen opp. På den andre siden kan det være noe billigere å bruke strøm en lørdag sammenlignet med en onsdag.

Regionale Prisvariasjoner

Strømpriser i Norge kan variere betydelig mellom de forskjellige regionene. Landet er inndelt i fem strømregioner:

 • Sørøst-Norge (NO1)
 • Sørvest-Norge (NO2)
 • Midt-Norge (NO3)
 • Nord-Norge (NO4)
 • Vest-Norge (NO5).

Disse variasjonene skyldes ulike forhold som tilgang på vann i magasinene, midlertidige brudd i strømnettet, flaskehalser i strømforsyningen, og tilgangen på strøm i Europa. Slike regionale prisforskjeller er viktige å ta hensyn til når du planlegger ditt energiforbruk.