Polar Kraft AS

Adresse:
Kongens gate 44
8514 Narvik

Forside > Strømselskaper > Polar Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

601,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Polar Kraft kan i tillegg til bruddgebyr kreve at kunden betaler erstatning dersom Polar Kraft lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Polar Kraft kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

Paslag til Polar Kraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Polar Kraft AS

55,00 kr

Beregnet stremutgift

601,67 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

43,50 øre/kWt
Beregnet strømutgift

635,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Polar Kraft kan i tillegg til bruddgebyr kreve at kunden betaler erstatning dersom Polar Kraft lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Polar Kraft kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

Paslag til Polar Kraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

43,50 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

580,05 kr

Manedspris til Polar Kraft AS

55,00 kr

Beregnet stremutgift

635,05 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.