Istad Kraft AS

Adresse:
Plutovegen 5
6419 Molde

Forside > Strømselskaper > Istad Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Gratis abonnement

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,82 øre/kWt
Beregnet strømutgift

930,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 40000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Istad Kraft AS

3,96 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

930,91 kr

Manedspris til Istad Kraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

930,91 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.