Telemark Kraft AS

Adresse:
Storgata 4
3660 Rjukan

Forside > Strømselskaper > Telemark Kraft

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

49,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

700,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Telemark Kraft AS

2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

661,39 kr

Manedspris til Telemark Kraft AS

39,20 kr

Beregnet stremutgift

700,59 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

67,86 øre/kWt
Beregnet strømutgift

943,97 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Telemark Kraft AS

2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

65,86 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

904,77 kr

Manedspris til Telemark Kraft AS

39,20 kr

Beregnet stremutgift

943,97 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.