Svorka Bredbånd AS

Adresse:
Svartvassvegen 6
6650 Surnadal

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

87,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

1 190,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 600,00 kr

Andre Forhold: Avtalen gjelder i 6 mnd. fra oppstart/bestilling

Paslag til Svorka AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

87,20 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

1 162,67 kr

Manedspris til Svorka AS

28,00 kr

Beregnet stremutgift

1 190,67 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.