Finn de beste strømselskapene

Beste strømselskap: Valg av det beste strømselskapet i Norge

Forside > Beste Strømselskaper

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Oversikt over de beste strømselskapene i Norge

Valg av det beste strømselskapet i Norge

Midt i Norges travle hverdag, hvor mange forbrukere bruker strøm og elektrisitet til diverse apparater, står de også overfor en viktig beslutning – valget av det beste strømselskapet.
I en tid preget av bærekraftighet, innovasjon og økt oppmerksomhet på den totale påvirkningen på miljøet, handler søket etter det beste strømselskapet ikke bare om å finne en pålitelig kilde til energi, men også om å ta skritt mot å forme fremtiden.

Men med en rekke forskjellige strømselskaper i Norge – hver med sine egne tilbud og løfter – blir beslutningen om hvilket energiselskap som er best, en vanskelig oppgave for mange. La oss derfor dykke ned i de spennende detaljene ved denne beslutningen, som kan ha betydning for den energirike retningen for deg som forbruker.

Faktorer å vurdere ved valg av strømselskap

Når du står overfor valget av et strømselskap, åpner det seg en verden av muligheter og beslutninger. I denne prosessen er det flere avgjørende faktorer å ta i betraktning for å sikre at du tar den riktige beslutningen. Prisstrukturen og de forskjellige avtalene som de forskjellige strømselskapene tilbyr, er selvfølgelig blant de mest vesentlige elementene.

Prisen og avtalen

Prisen spiller ofte en sentral rolle når du vurderer dine valgmuligheter. Det er avgjørende å sammenligne prisene fra de forskjellige strømleverandørene og undersøke de tilknyttede prisavtalene. Et interessant aspekt er avveiningen mellom fastprisavtaler og variabel pris. Å velge den riktige løsningen for din økonomi kan gjøre en vesentlig forskjell på lang sikt.

Bærekraftighet og grønn energi

I en tid hvor bærekraftighet og grønn energi er øverst på dagsordenen, er det også avgjørende å vurdere strømselskapenes engasjement i disse områdene. Å undersøke om et strømselskap tilbyr grønn energi, som stammer fra fornybare kilder som sol, vind eller vannkraft, kan være en avgjørende faktor, spesielt hvis du legger vekt på bærekraftighet.

Kundeservice og omdømme

Ikke mindre viktig er strømselskapets kundeservice og omdømme. Å ta seg tid til å lese anmeldelser fra tidligere og nåværende kunder kan gi et verdifullt innblikk i nivået på kundestøtte og pålitelighet. I en situasjon hvor uforutsette problemer kan oppstå, kan et selskap med en rygggrad av god kommunikasjon og raske svar være en avgjørende støtte for deg.

Avtalevilkår

Avtalevilkårene og fleksibiliteten som et strømselskap tilbyr, bør ikke undervurderes. Det er avgjørende å forstå bindingstidene og oppsigelsesvilkårene i detaljer. Å velge et strømselskap som tilbyr den rette graden av fleksibilitet, kan spare deg for bryet med eventuelle fremtidige endringer i dine behov.

Strømselskap Best i Test:
Hvilken strømleverandør skal jeg velge basert på pris?

I den forvirrende søken etter det beste strømselskapet har resultatene av en ny “best i test”-undersøkelse av strømselskaper i Norge fra oss kastet lys over det strømselskapet som er best basert på pris. Undersøkelsen evaluerte en rekke forskjellige strømselskaper med fokus på deres prissetting, og resultatet avslører det strømselskapet som har levert den mest konkurransedyktige prisstrukturen:

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Vibb AS81,16 øre
Vest-Telemark Kraftlag AS84,91 øre
Istad Kraft AS86,11 øre
Eiker Strøm AS86,15 øre
Hardanger Energi AS87,41 øre
FosenKraft Energi88,16 øre
Rauma Energi AS89,50 øre
VOKKS Kraft AS89,86 øre
Gudbrandsdal Energi AS90,06 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Strømselskap Best i Test:
Hvilken strømleverandør har de beste anmeldelsene?

I en æra hvor forbrukere i økende grad søker tilbakemeldinger fra andre kunder før de tar beslutninger, har en gjennomført undersøkelse av strømselskaper i Norge fra oss kastet lys over det strømselskapet som topper listen med den beste Trustpilot-scoren. Fokuset i denne undersøkelsen ligger på det beste strømselskapet basert på kundeanmeldelser, og resultatet fremhever det strømselskapet som har oppnådd den høyeste graden av tillit og positiv tilbakemelding fra sine kunder:

PlasseringStrømselskapTrustpilot-score
1Klarkraft4,0
2Viddakraft3,8
3Polar Kraft AS3,4
4Vibb3,0
4Agva Kraft3,0
4Elektroimportøren3,0
7Motkraft2,9
8Lyse2,9
8Hugaland Kraft AS2,8
10GNP Energy Norge AS2,9
11Gudbransdal Energi2,0
12Fjordkraft1,4
13NorgesEnergi1,3
Oppdatert 03. Januar, 2024

Valg av Strømselskap: Hvilket strømselskap skal jeg velge?

Når du har vurdert de ovennevnte faktorene, står du overfor valget av det riktige strømselskapet. Det er dog som å navigere gjennom en labyrint av muligheter. For å hjelpe deg med å finne den gyldne veien til den beste strømleverandøren, er her en skreddersydd guide med punkter som vil lede deg mot den beste beslutningen:

Identifiser dine prioriteringer: Først og fremst, ta et øyeblikk til å vurdere hva som betyr mest for deg. Er det prisen som dominerer dine tanker? Eller er det viktig for deg å støtte bærekraftig energi? Kanskje setter du enestående kundeservice høyest på listen. Klarhet over dine prioriteringer vil bane veien og frasortere flere strømleverandører.

Sammenlign priser: Som en erfaren skattejeger, skal du finne de beste skattene – og i dette tilfellet de beste prisene. Utforsk prislistene fra forskjellige strømselskaper og se på prisavtalene. Hvem tilbyr den mest fordelaktige prisstrukturen? Hvem har den beste strømavtalen? Dette trinnet vil hjelpe deg med å skille gullet fra sanden.

Vurder grøn energi: I en verden, der stræber efter en mere bæredygtig fremtid, er det værd at tjekke, hvilke elselskaber som tilbyder grøn energi. Hvis naturen betyder noget for dig, kan du se nærmere på deres grønne energi-tilbud og finde ud af, hvor meget de investerer i planetens velbefindende.

Les anmeldelser: Akkurat som du ikke vil dra på en langvarig reise uten å snakke med erfarne reisende, er det avgjørende å høre hva andre kunder sier. Se etter anmeldelser og erfaringer fra tidligere og nåværende kunder, for eksempel på Trustpilot. Hvordan har deres opplevelse vært? Dette gir deg et forsprang når du tar din beslutning om det beste strømselskapet.

Gjennomgå avtalevilkår: Selv den mest erfarne eventyreren leser kartet før de legger ut på reise. Gjennomgå avtalevilkårene fra strømavtalen nøye, så det ikke er noen overraskelser underveis. Vær sikker på at du forstår de finurlige detaljene i kontrakten før du skriver under med blekk.

Kontakt kundestøtte: Hvis du har spørsmål eller er i tvil, nøl ikke med å kontakte strømselskapenes kundestøtte. De er som dine veiledere og kan hjelpe med å besvare eventuelle spørsmål eller problemstillinger. Still spørsmål, få klarhet og vær sikker på din beslutning om det riktige energiselskapet.

Beslut og registrer deg: Nå, når du har kartlagt veien, er det på tide å ta steget. Velg det strømselskapet som passer best til dine prioriteringer og verdier. Når du har tatt din beslutning, registrerer du deg for deres tjenester med forventningen om en problemfri og givende reise.

Følg disse trinnene som din pålitelige guide til å finne det beste strømselskapet, og du vil bli klokere på hvilket strømselskap som er best for deg, din hverdag og din fremtid.

Læs anmeldelser: Ligesom du ikke vil tage på en længerevarende rejse uden at snakke med erfarne rejsende, er det afgørende at høre, hvad andre kunder siger. Kig efter anmeldelser og erfaringer fra tidligere og nuværende kunder på f.eks. Trustpilot. Hvordan har deres oplevelse været? Dette giver dig et forspring, når du træffer din beslutning om det bedst elselskab.

Gennemgå aftalevilkår: Selv den mest garvede eventyrer læser kortet, inden de begiver sig af sted. Gennemgå aftalevilkårene fra elaftalen omhyggeligt, så der ikke er nogen overraskelser undervejs. Vær sikker på, at du forstår de finurlige detaljer i kontrakten, før du skriver under med blæk.