SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Hvor mye strøm bruker varmekablene dine egentlig?

Forside > Guides > Hvor mye strøm bruker varmekablene dine egentlig?

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vinteren nærmer seg, er det mange som vurderer å installere varmekabler for å holde hjemmet komfortabelt og frostfritt. Varmekabler er en praktisk løsning for å holde gulvet varmt, og de er spesielt nyttige i rom som bad og kjøkken. En av de vanligste spørsmålene folk stiller når de vurderer å installere varmekabler, er “hvor mye strøm bruker varmekabler?” Her skal vi hjelpe deg med å forstå strømforbruket til varmekabler og hvordan det vil påvirke strømregningen din.

A room with installed underfloor heating, showing electrical cables and a thermostat

Strømforbruket for varmekabler avhenger av flere faktorer som type varmekabler, hvor godt isolert rommet er, og hvor lenge de er i bruk. Det finnes flere typer varmekabler på markedet, og de har ulik effekt per meter. Vanligvis ligger effekten mellom 10 og 20 watt per meter. Jo høyere effekt, desto mer strøm bruker varmekablene.

For å få en nøyaktig forståelse av strømforbruket er det viktig å ta hensyn til hvor mye av gulvflaten som vil være dekket av varmekabler, hvor godt rommet er isolert og hvor lenge du har tenkt å bruke varmekablene.

Forståelse av strømforbruket til varmekabler

A room with a thermostat set to a specific temperature, with warm cables visible under the floor, and a meter displaying the current power consumption

Grunnleggende om varmekablers effektivitet

Ved å benytte oss av varmekabler, kan vi sørge for jevn og stabil varme i ulike områder av boliger og bygninger. Varmekablene er effektive og pålitelige oppvarmingsløsninger som gir komfort og energisparing. De fungerer ved å benytte elektrisk energi for å produsere varme.

Effektiviteten til varmekabler avhenger av flere faktorer, blant annet:

 • Type varmekabler: Det finnes flere typer varmekabler, som selvregulerende og konstant watt-kabler. Selvregulerende kabler tilpasser seg temperaturen rundt og bruker mindre strøm ved høyere temperaturer, mens konstant watt-kabler bruker jevn mengde strøm uavhengig av omgivende temperatur.

 • Isolasjon: God isolasjon i gulv, vegger og tak bidrar til å redusere varmetapet og dermed også strømforbruket. Varmen holder seg bedre inne, og varmekablene trenger ikke å jobbe like hardt for å opprettholde ønsket temperatur.

 • Termostat: En termostat styrer varmekablenes aktivitet ved å slå av og på etter behov, noe som bidrar til bedre energieffektivitet og sparer strøm.

Beregning av strømforbruk

For å beregne strømforbruket til varmekabler, kan vi bruke følgende enkle formel:

Strømforbruk (kWh) = Kabellengde (meter) x Effekt per meter (W/m) x Timer i bruk / 1000

Eksempel: Hvis vi har en 50 meter lang varmekabel med en effekt på 10 W per meter og bruker den i 100 timer, blir strømforbruket:

Strømforbruk = 50 m x 10 W/m x 100 h / 1000 = 50 kWh

For å finne kostnaden for strømforbruket, multipliserer vi med strømprisen:

Kostnad = Strømforbruk (kWh) x Strømpris (kr/kWh)

Hvis vi antar en strømpris på 0,70 kr/kWh, vil kostnaden for eksempelet ovenfor bli:

Kostnad = 50 kWh x 0,70 kr/kWh = 35 kr

Ved å være bevisste på hvordan varmekabler fungerer og hvordan man beregner strømforbruket, kan vi som forbrukere ta mer informerte valg om riktig bruk og installasjon av varmekabler. Dette hjelper oss med å spare energi og penger, samtidig som vi holder oss varme og komfortable.

Gjennomsnittlig strømforbruk for varmekabler

Varmekabler er en effektiv måte å varme opp boliger og kontorer på, spesielt i kalde klimaer. I denne delen skal vi se på gjennomsnittlig strømforbruk for varmekabler. Vi vil også belyse strømforbruket per kvadratmeter og hvordan isolasjon påvirker strømforbruket.

Strømforbruk per kvadratmeter

For å få et øyeblikksbilde av varmekablers strømforbruk, er det viktig å finne ut av strømforbruket per kvadratmeter. Gjennomsnittlig strømforbruk for varmekabler varierer mellom 100 og 150 watt per kvadratmeter. Dette avhenger imidlertid av produkter med ulik effekt og varmekablers plassering i bygningen.

Dersom vi ser på en typisk bolig på 100 kvadratmeter med varmekabler i hele arealet, vil strømforbruket per time ligge mellom 10 000 og 15 000 watt, som tilsvarer 10–15 kWh.

Påvirkning av isolasjon på strømforbruket

Isolering spiller en avgjørende rolle når det gjelder effektivitet og energiforbruk for varmekabler. En godt isolert bygning vil kreve mindre energi og dermed redusere strømforbruket for varmekabler. Fordi isolasjonen hindrer varmetap, vil varmekablene bruke mindre energi for å opprettholde ønsket temperatur.

For å vurdere isolasjonens påvirkning på strømforbruket for varmekabler, kan vi tenke på to scenarioer:

 1. Godt isolert bygg: I denne situasjonen vil strømforbruket være på den nedre siden av det gjennomsnittlige spekteret, det vil si nærmere 100 watt per kvadratmeter.

 2. Dårlig isolert bygg: For et bygg som ikke er godt isolert, må vi forvente et høyere strømforbruk, som kan nå opp til 150 watt per kvadratmeter.

Så i et godt isolert hus med et areal på 100 kvadratmeter vil strømforbruket per time være omtrent 10 000 watt (10 kWh), mens i et dårlig isolert hus kan det forbruke opptil 15 000 watt (15 kWh).

Sammenfatningsvis vil strømforbruket for varmekabler variere avhengig av flere faktorer, som kvadratmeter og isolasjon. Et godt isolert bygg vil kreve mindre energi, og dermed redusere strømforbruket, mens et dårlig isolert bygg vil ha et høyere energiforbruk.

Sparingstips for å redusere strømforbruket fra varmekabler

I denne seksjonen vil vi dele noen tips for å redusere strømforbruket fra varmekabler. Å spare energi er ikke bare godt for lommeboken, men også for miljøet.

Riktig bruk av termostat

 • Senk temperaturen: En enkel måte å spare strøm på er å senke termostatinnstillingen. For hver grad du senker temperaturen, kan du spare opptil 5% av energiforbruket.
 • Bruk tidsprogrammering: Bruk en termostat med tidsprogrammering slik at varmekablene kun er på når det er nødvendig. For eksempel; nattsenking kan redusere strømforbruket betydelig.
 • Termostatposisjon: Plasser termostaten på et sted hvor den får en mest mulig korrekt lesning av romtemperaturen. Unngå plassering nær varmekilder, i direkte sollys eller ved trekkfulle steder.

Vedlikehold av varmekabler

 • Regelmessig inspeksjon: Undersøk varmekablene for eventuelle skader eller slitasje. En skadet varmekabel kan føre til høyere energiforbruk og potensiell risiko for brann.
 • Rengjøring: Hold området hvor varmekablene er installert rent og ryddig. Støv og skitt kan redusere effektiviteten til varmekablene og dermed øke strømforbruket.
 • Oppdatering av utstyr: Vurder å oppgradere gamle varmekabler til nyere, mer energieffektive modeller. Dette kan både redusere strømforbruket og forbedre ytelsen til varmekablene.

Ved å følge disse enkle tipsene, kan vi effektivt redusere strømforbruket fra varmekabler, spare penger og bidra til en grønnere fremtid.

Sammenligning av strømforbruket til varmekabler med andre oppvarmingsmetoder

Varmekabler vs. sentralvarme

Når vi sammenligner varmekabler med sentralvarme, er det flere faktorer å ta i betraktning. For det første er installasjonskostnadene for varmekabler generelt lavere enn for sentralvarme. Dette betyr at vi kan raskt og kostnadseffektivt installere varmekabler i nye og eksisterende bygninger.

Når det gjelder energiforbruk, benytter varmekabler strøm for oppvarming, mens sentralvarme normalt er basert på fossile brensler eller fjernvarme. Varmekabler har flere fordeler når det gjelder energieffektivitet:

 • Jevn varmedistribusjon: Varmekabler sørger for en jevn og behagelig varme i rommet, noe som hjelper til med å redusere energiforbruket.
 • Velg temperatur i hvert rom: Med varmekabler kan vi enkelt velge ønsket temperatur i hvert rom, noe som gir bedre kontroll over energiforbruket.
 • Rask oppvarming: Varmekabler reagerer raskt på endringer i romtemperaturen, noe som gjør at vi kan spare energi ved å redusere oppvarmingstiden.

En sammenligning av strømforbruket for de to løsningene kan illustreres i følgende tabell:

OppvarmingsmetodeStrømforbruk (kWh/m²)
Varmekabler90 – 110
Sentralvarme130 – 170

Varmekabler vs. luftvarmepumper

Sammenligning av varmekabler og luftvarmepumper viser at begge løsningene har sine fordeler og ulemper. Luftvarmepumper er generelt mer energieffektive enn varmekabler, da de utnytter varmeenergi fra uteluften og dermed reduserer strømforbruket. Imidlertid, kan installasjon og vedlikehold av luftvarmepumper være mer kostbart enn for varmekabler.

Her er noen fordeler og ulemper ved hver oppvarmingsmetode:

Varmekabler:

 • Enkel og rimelig installasjon
 • Jevn og behagelig varme
 • Enkel kontroll av temperatur i hvert rom

Luftvarmepumper:

 • Høy energieffektivitet
 • Redusert strømforbruk
 • Krever vedlikehold og har komponenter som kan bli utdaterte

Selv om varmekabler har et høyere strømforbruk enn luftvarmepumper, er den totale løsningen fortsatt konkurransedyktig, spesielt for mindre arealer og rom der jevn og behagelig varme er en prioritet.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil