SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Forståelse av påslag på strømregningen din

Forside > Guides > Forståelse av påslag på strømregningen din

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi snakker om strømpriser, er det viktig å forstå hva påslag på strøm betyr og hvordan det påvirker de totale strømkostnadene våre. Påslag er en avgift som legges til prisen på strøm for å dekke de forskjellige kostnadene som strømleverandørene pådrar seg ved å levere strøm til kundene. Disse kostnadene kan variere avhengig av leverandøren, men noen vanlige eksempler inkluderer driftskostnader, investeringer i infrastruktur og kundeservice.

A power surge causes sparks and flickering lights in a dark room

Det er viktig for oss å huske at påslaget på strøm ikke er den eneste faktoren som bestemmer den totale strømprisen; skatter, avgifter, nettleie og andre ekstra kostnader kan også spille en rolle. Noen strømleverandører inkluderer påslaget i prisen de annonserer, mens andre oppgir dette separat, slik at det er viktig å sammenligne priser og vilkår nøye før man binder seg til en leverandør.

Når vi velger en strømleverandør, bør vi alltid være bevisst på påslaget og hvordan det påvirker strømprisen. Som forbrukere har vi muligheten til å påvirke markedet ved å favorisere strømleverandører med lavere påslag og mer miljøvennlige energikilder. Dette kan ikke bare bidra til å redusere våre egne strømutgifter, men også støtte en mer bærekraftig energisektor i Norge.

Definisjon av påslag på strøm

A power surge causing electrical sparks and flickering lights

Hva betyr påslag

Påslag på strøm er et ekstra beløp som du betaler i tillegg til den faktiske strømprisen for å dekke ulike kostnader og avgifter. Disse inkluderer ofte kostnader for infrastruktur, forvaltning, salg og support, samt ulike avgifter og skatter. Påslaget sørger for at strømselskapet kan tilby en kontinuerlig og stabil strømforsyning til kundene, samtidig som det opprettholdes et lønnsomt inntektsnivå. Det er viktig å merke seg at påslaget kan variere fra selskap til selskap, og vil derfor kunne ha en innvirkning på den totale strømprisen du betaler.

Hvordan beregnes det

Beregning av påslag på strøm er en sammensatt prosess, der flere faktorer kan spille inn. Generelt sett kan vi dele opp påslaget i to hovedkategorier:

 1. Fast påslag: Et fast beløp som legges til strømregningen uavhengig av forbruk. Dette er ofte en månedlig eller årlig avgift som skal dekke selskapets faste kostnader, slik som administrasjon, support og vedlikehold av infrastruktur.
 2. Variabelt påslag: Et beløp som beregnes på grunnlag av ditt faktiske forbruk over en gitt periode (vanligvis månedlig). Dette påslaget dekker ofte variable kostnader, som for eksempel kraftkjøp, transport og avgifter.

Beregningen av det variable påslaget kan gjøres på flere måter, avhengig av selskapets praksis. Noen selskaper legger et fast ørebeløp på hver kilowattime (kWh) du forbruker, mens andre kan benytte en prosentandel av den underliggende strømprisen.

Det er viktig å gjøre seg kjent med både faste og variable påslag når man sammenligner strømavtaler. Et lavt fast påslag kan være gunstig for husholdninger med lavt strømforbruk, mens et lavt variabelt påslag kan være mer fordelaktig for de med høyere forbruk. Gjør derfor grundige sammenligninger av både strømpriser og påslag fra ulike selskaper for å finne det mest gunstige alternativet for din situasjon.

Typer av påslag i strømavtaler

Innen strømavtaler finnes det ulike typer påslag som kan påvirke prisen kundene betaler for strømmen sin. I denne delen vil vi se på de to hovedtypene av påslag i strømavtaler: fast påslag og variabelt påslag. Vi skal ta en grundig gjennomgang av begge, slik at du får bedre forståelse av hva de betyr og hvordan de kan påvirke strømregningen din.

Fast påslag

Et fast påslag i en strømavtale er en fast sum som legges til strømprisen uavhengig av hvor mye strøm som forbrukes. Dette betyr at kundene betaler et fast beløp per måned eller år, avhengig av hvordan avtalen er utformet.

Fordeler med fast påslag:

 • Forutsigbare kostnader
 • Uavhengig av strømforbruk
 • Enkelt og oversiktlig

Ulemper med fast påslag:

 • Kan bli dyrt for kunder med lavt strømforbruk
 • Ingen insentiver for energisparing

Variabelt påslag

I motsetning til fast påslag, er et variabelt påslag en sum som legges til strømprisen basert på hvor mye strøm som forbrukes. Dette innebærer at kundene betaler et visst beløp per kWh de bruker.

Fordeler med variabelt påslag:

 • Kunder med lavt strømforbruk betaler mindre
 • Insentiver for energisparing

Ulemper med variabelt påslag:

 • Uforutsigbare kostnader
 • Kan bli dyrt ved høyt strømforbruk

Når det gjelder å velge mellom fast og variabelt påslag, er det viktig å vurdere eget strømforbruk og hva som passer best for ens individuelle situasjon. Sparer man energi og har et lavt strømforbruk, kan et variabelt påslag være mer gunstig. På den andre siden, ønsker man forutsigbarhet og kontroll over strømkostnadene, kan et fast påslag være det beste valget.

Grunner til påslag på strøm

Dekning av leverandørens kostnader

Når vi tilbyr strøm til kundene våre, pådrar vi oss ulike kostnader for å sikre at strømforsyningen er stabil, pålitelig og av høy kvalitet. Påslag på strøm hjelper oss med å dekke disse kostnadene. Noen av de viktigste kostnadene inkluderer:

 • Drift og vedlikehold av strømnettet: Vi må regelmessig inspisere og vedlikeholde strømlinjer, transformatorer og andre nettverkskomponenter for å minimere risikoen for strømbrudd og ineffektivitet.

 • Kundeservice og administrasjon: Vi bruker en del av påslaget på strøm til å gi god kundeservice, inkludert telefonstøtte, fakturering og besvarelse av spørsmål og bekymringer fra våre kunder.

 • Innkjøp av strøm fra produsenter: Vi kjøper strøm fra ulike produsenter, og prisen på strøm varierer avhengig av markedssituasjonen. Påslaget på strøm hjelper oss å absorbere disse prisvariasjonene.

Tabell: Kostnadselementer i påslaget på strøm

KostnadselementBeskrivelse
Drift og vedlikehold av strømnettetSikre stabil og pålitelig strømforsyning
Kundeservice og administrasjonGi god service og støtte til kundene våre
Innkjøp av strøm fra produsenterAbsorbere prisvariasjoner i strømproduksjon

Investering i fornybar energi

En annen viktig grunn til påslaget på strøm er å støtte investeringer i fornybar energi. Ved å bruke en del av påslaget på strøm, kan vi:

 1. Øke produksjon av fornybar energi: Vi kan investere i nye prosjekter og teknologier for å øke produksjonen av ren, bærekraftig energi, som sol, vind og vannkraft.

 2. Redusere avhengigheten av fossile brensler: Investeringer i fornybar energi bidrar til å redusere avhengigheten av fossile brensler, som kull, olje og gass. Dette er viktig for å bekjempe klimaendringer og redusere luftforurensning.

 3. Oppmuntre til energieffektivitet: Påslaget på strøm kan også brukes til å finansiere programmer og tiltak som oppmuntrer kundene våre til å spare energi og bruke strøm på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Vi er klar over at påslaget på strøm kan ha en økonomisk innvirkning på våre kunder, og vi er forpliktet til å bruke disse midlene ansvarlig og transparent for å levere best mulig verdi og bidra til en mer bærekraftig energifremtid for alle.

Hvordan påslag påvirker din strømregning

Beregning av total kostnad

For å oppnå en bedre forståelse av strømregningen og hvordan påslag påvirker den, er det viktig å gå gjennom de forskjellige kostnadene som inngår i totalprisen. Det er hovedsakelig tre komponenter vi må ta hensyn til:

 1. Energipris: Denne prisen betales til kraftleverandøren for selve strømmen. Det er den største delen av kostnadene og varierer basert på tilbud og etterspørsel i markedet.
 2. Nettleie: Nettleie betales til nettselskapet som eier og vedlikeholder strømnettet. Dette er en fast komponent i strømregningen og varierer etter hvor i landet man bor.
 3. Påslag: Påslaget er de ekstra kostnadene som legges til av strømleverandøren for å dekke deres egne driftskostnader, fortjeneste og eventuelle avgifter.

Det er viktig å huske at påslag er en nødvendig del av strømregningen, og vil variere fra leverandør til leverandør. For å finne ut hvor mye påslaget utgjør på din strømregning, er det viktig å sjekke vilkårene og betingelsene fra din strømleverandør.

Sammenligning av tilbud

Når du skal sammenligne strømtilbud fra ulike leverandører, er det viktig å inkludere både energipris og påslag i beregningen for å få et reelt bilde av totalkostnaden. Det er også viktig å ta med eventuelle faste kostnader og avgifter som påløper.

Det kan være fordelaktig å benytte seg av en sammenligningsportal for strømpriser, som inkluderer alle disse kostnadene, for å få en oversiktlig og enkel sammenligning av alternativene. Husk at tilbud og priser endrer seg ofte, og et godt tilbud i dag kan være mindre gunstig i morgen.

Vi anbefaler også å sjekke hvilket prisforslag som passer best for din situasjon, da dette også vil påvirke påslaget på strømregningen. Det finnes flere ulike avtaletyper, som for eksempel:

 • Spotprisavtaler: Knyttet direkte til markedsprisen og inkluderer ofte et påslag per kWh
 • Variabel prisavtaler: Følger markedsprisen, men kan justeres av leverandøren med forvarsel
 • Fastprisavtaler: Et fast avtalt beløp som skal betales per kWh uavhengig av markedsprisen

Ved å sammenligne ulike tilbud og prisavtaler, kan du finne den mest gunstige strømavtalen for din situasjon, og dermed påvirke påslaget på strømregningen din.

Tips for å redusere effekten av påslag på strømregningen

I denne delen vil vi gi deg noen tips om hvordan du kan redusere effekten av påslag på strømregningen din. Vi skal fokusere på to hovedområder: valg av riktig strømavtale og forbrukstips for å redusere strømforbruket.

Valg av riktig strømavtale

For å minimalisere påslag på strømregningen, er det viktig å velge riktig strømavtale som passer ditt forbruk. Her er noen faktorer du bør vurdere:

 1. Fastprisavtale: Med en fastprisavtale betaler du en fast pris per kWh for en avtalt periode. Dette gir deg forutsigbarhet i kostnadene og beskytter deg mot svingninger i strømprisen.

 2. Variabel pris: En variabel prisavtale betyr at prisen du betaler for strømmen følger markedsprisene. Dette kan være gunstig i perioder med lave strømpriser, men vil også eksponere deg for økte påslag når prisene går opp.

 3. Spotpris: Spotprisavtaler følger Nord Pool-markedet og gir deg strøm til innkjøpspris, pluss et påslag. Disse avtalene har ofte de laveste påslagene, men vær oppmerksom på at strømprisen kan variere mye fra dag til dag.

For å finne den beste strømavtalen for deg, anbefaler vi at du sammenligner priser og vilkår fra forskjellige strømleverandører.

Forbrukstips for å redusere strømforbruket

Reduksjon i strømforbruket har en direkte innvirkning på strømregningen. Her er noen tips for å redusere strømforbruket ditt:

 1. Slå av apparater: Når du ikke bruker dem, slå av elektriske apparater, lys og elektronikk.

 2. Temperaturkontroll: Senk temperaturen på varmtvannsberederen og bruk termostater for å holde en jevn temperatur i hjemmet ditt.

 3. Vaskemaskin og tørketrommel: Vask klær i kaldt vann og tørk dem utendørs når det er mulig.

 4. Energisparende utstyr: Invester i energieffektiv belysning og apparater. Se etter Energimerket på produkter når du kjøper nytt utstyr.

 5. Isolering: Forbedre isolasjonen i hjemmet ditt for å redusere varmetapet. Tiltak som vindusforsegling og loftsisolering kan gi betydelige besparelser.

I tillegg til å følge disse tipsene, bør du også være oppmerksom på energiforbruket ditt og identifisere områder der du kan gjøre forbedringer. En strømforbruksmåler kan være et nyttig verktøy for å overvåke og kontrollere strømforbruket ditt.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil