SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Avdekker strømforbruket til oppvaskmaskinen din

Forside > Guides > Avdekker strømforbruket til oppvaskmaskinen din

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi snakker om husholdningsapparater og energiforbruk, er oppvaskmaskinen et av de mest brukte verktøyene i våre hjem. Det er viktig å forstå hvor mye strøm en oppvaskmaskin bruker, slik at vi kan bidra til å redusere strømregningen og samtidig redusere miljøbelastningen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på dette temaet og gi deg en oversikt over energiforbruket til ulike typer oppvaskmaskiner.

An open dishwasher with steam rising, plugged into an electrical outlet

Energimerking er en integrert del av å vurdere energiforbruket til en oppvaskmaskin. Det er et europeisk system som gir oss informasjon om energieffektiviteten til et produkt, slik at vi kan ta velinformerte valg når vi kjøper nye husholdningsapparater. Energimerkingen på oppvaskmaskiner varierer fra A+++ (mest effektive) til D (minst effektive), og dette gir oss en indikasjon på hvor mye strøm de faktisk bruker.

Når det gjelder å beregne strømforbruket til en oppvaskmaskin, er det viktig å forstå at dette varierer avhengig av ulike faktorer. Dette kan inkludere kapasitet, innstillinger for vaskesyklus og hvor full maskinen er når den kjøres. Vi vil diskutere hvordan disse faktorene spiller inn og gi noen råd om hvordan vi kan bruke oppvaskmaskinen vår mer energieffektivt.

Gjennomsnittlig strømforbruk for en oppvaskmaskin

An average dishwasher using electricity

Når det kommer til strømforbruket til en oppvaskmaskin, er det viktig å være klar over to hovedaspekter: forbruk per syklus og årlig forbruk. I denne seksjonen vil vi fokusere på begge deler og gi deg en grundig forståelse av hvor mye strøm en oppvaskmaskin faktisk bruker.

Forbruk per syklus

Strømforbruket per syklus for en oppvaskmaskin avhenger av flere faktorer, som for eksempel kapasitet, programmene som brukes og hvor effektiv maskinen er. Generelt sett vil en oppvaskmaskin forbruke mellom 0,8 og 1,6 kWh per syklus.

Her er et eksempel på de forskjellige programmene og deres strømforbruk:

ProgramGjennomsnittlig strømforbruk
Øko0,8 kWh
Normal1,2 kWh
Intensiv1,6 kWh

Vi anbefaler å bruke energieffektive programmer, som “Øko”, for å redusere strømforbruket og spare kostnadene.

Årlig forbruk

For å beregne det årlige strømforbruket for en oppvaskmaskin, er det nødvendig å ta hensyn til bruksvanene dine. La oss anta at du bruker oppvaskmaskinen i gjennomsnitt én gang om dagen. Basert på dette kan vi estimere årlig strømforbruk som følger:

 • Øko program: 0,8 kWh * 365 dager = 292 kWh per år
 • Normal program: 1,2 kWh * 365 dager = 438 kWh per år
 • Intensiv program: 1,6 kWh * 365 dager = 584 kWh per år

Selvfølgelig vil disse tallene variere avhengig av hvor ofte du bruker oppvaskmaskinen og hvilket program du velger. Husk at bruk av energieffektive programmer og smarte bruksvaner kan redusere det årlige strømforbruket betydelig.

Faktorer som påvirker strømforbruket

Valg av program

Når det gjelder strømforbruket til en oppvaskmaskin, spiller valg av program en viktig rolle. For eksempel bruker øko-programmet generelt mindre strøm sammenlignet med et intensivt program. Dette skyldes at øko-programmet har lavere temperaturer og lengre varighet.

 • Øko-program: Lav temperatur (40-50°C), lengre varighet, mindre strømforbruk
 • Intensivt program: Høy temperatur (65-75°C), kortere varighet, høyere strømforbruk

Vi anbefaler å velge et program som passer til den faktiske mengden smuss og tilsmussing på serviset. Dette kan redusere både strømforbruket og vannforbruket.

Effektivitetsklasse

Oppvaskmaskinens effektivitetsklasse er en viktig faktor som påvirker strømforbruket. Energieffektivitetsklassene spenner fra A+++ (mest effektive) til D (minst effektive). En oppvaskmaskin med høyere effektivitetsklasse vil generelt bruke mindre strøm.

EffektivitetsklasseStrømforbruk (kWh/år)
A+++200-230
A++231-262
A+263-294
A295-326
B327-357
C358-388

Vi anbefaler å investere i en oppvaskmaskin med minst klasse A+ for å spare både penger og miljøet på lang sikt.

Laststørrelse og fyllingsgrad

Strømforbruket til en oppvaskmaskin kan også påvirkes av laststørrelse og fyllingsgrad. En fullt lastet oppvaskmaskin vil utnytte strømmen og vannet mer effektivt enn en halvlastet oppvaskmaskin. Ved å bruke en oppvaskmaskin med variabel laststørrelse og fyllingsgrad kan strømforbruket reduseres ytterligere.

 • Fyll oppvaskmaskinen helt før du starter programmet.
 • Unngå å bruke maskinen med halv eller liten last.

Ved å følge disse rådene kan du spare strøm og redusere utslippsmengden.

Sparetips for å redusere strømforbruket

Velge energieffektive modeller

Når vi skal kjøpe en ny oppvaskmaskin, er det viktig å velge en modell med god energieffektivitet. De mest effektive modellene har en energimerking på A+++. Dette betyr at maskinen bruker minst mulig strøm for å utføre sin oppgave, noe som både er bra for miljøet og lommeboken vår.

Energieffektive oppvaskmaskiner bruker avansert teknologi for å redusere vannforbruket og oppvarmingstiden. Dette kan bidra til betydelige besparelser på strømregningen over tid.

Bruk av øko-programmer

De fleste moderne oppvaskmaskiner har en rekke programmer å velge mellom, inkludert øko-programmer som er designet for å redusere strømforbruket. Disse programmene bruker lavere temperaturer og lengre vasketider for å oppnå et tilfredsstillende resultat med mindre energi. Ved å velge øko-programmet i stedet for intensive programmer, sparer vi både strøm og penger.

Eksperimenter med de ulike programmene – kanskje enda lavere temperatur kan gi et tilfredsstillende resultat?

Full last og riktig stabling

Et annet sentralt aspekt for å redusere strømforbruket er å alltid kjøre oppvaskmaskinen med full last. Ved å fylle maskinen helt opp, utnytter vi kapasiteten og reduserer antall vask totalt.

Riktig stabling av oppvasken er også viktig for å optimalisere energiutnyttelsen. Forsikre deg om at hver del i maskinen får god tilgang til vann- og luftsirkulasjon. Plasser større gjenstander på nederste hylle og mindre gjenstander på øverste hylle. Følg produsentens anbefalinger for å få best mulig resultat med minst mulig energiforbruk.

Forståelse av energimerking

Hva betyr energiklassene?

Energiklassene på oppvaskmaskiner gir oss innsikt i hvor effektiv og energisparende en modell er. Klassene strekker seg fra A til G, der A+++ er mest energieffektiv og G er minst energieffektiv. For å gjøre det enklere for forbrukere bruker vi fargekoder:

 • Grønn (A+++ til A): Høy energieffektivitet
 • Gul (B til C): Moderat energieffektivitet
 • Rød (D til G): Lav energieffektivitet

Det er viktig å merke seg at energiklassene tar hensyn til oppvaskmaskinens størrelse og kapasitet, så sammenligning av energimerking kan være nyttig for å finne den beste modellen for ditt hjem.

Sammenligning av modeller

Når man sammenligner forskjellige oppvaskmaskinmodeller, er det noen andre faktorer å vurdere i tillegg til energimerkingen:

 1. Årlig energiforbruk: Dette angir mengden elektrisitet som brukes av maskinen i løpet av et år og er uttrykt i kilowattimer (kWh).
 2. Vannforbruk: Mengden vann som maskinen bruker per syklus, oppgitt i liter.
 3. Støynivå: Støynivået fra oppvaskmaskinen, målt i desibel (dB).

Her er et eksempel på hvordan man sammenligner to oppvaskmaskiner på en enkel måte:

ModellEnergiklasseÅrlig energiforbruk (kWh)Vannforbruk (liter/syklus)Støynivå (dB)
Oppvaskmaskin AA+++2349.544
Oppvaskmaskin BA+2901246

I dette eksemplet er modell A mer energieffektiv enn modell B, og den bruker også mindre vann og har lavere støynivå. Men husk at prisen og funksjoner også skal vurderes når man velger den beste oppvaskmaskinen for dine behov.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil