SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Varmtvannsberederens bidrag til høyere strømregninger

Forside > Guides > Varmtvannsberederens bidrag til høyere strømregninger

Oppdatert: 27. mars 2024

Varmtvannsberedere er en nødvendig del av hverdagen for mange hjem, og størrelsen på strømforbruket som kreves for å holde dem i gang kan variere betydelig. Med økende oppmerksomhet på energieffektivitet og klimaendringer er det viktig for oss å forstå hvor mye energi våre varmtvannsberedere forbruker, og hvilke tiltak vi kan ta for å redusere dette forbruket. I denne artikkelen undersøker vi strømforbruket knyttet til varmtvannsberedere og diskuterer hvordan vi kan bidra til å redusere utslippene fra oppvarming av vann i hjemmene våre.

A hot water heater consuming electricity

Strømforbruket til en varmtvannsbereder avhenger av flere faktorer, som kapasitet, isolasjon og effektivitet. Kapasiteten, målt i liter, bestemmer størrelsen på tanken og dermed hvor mye varmtvann som kan lagres om gangen. Isolasjon refererer til hvor godt tanken holder på varmen, og jo bedre isolert tanken er, jo mindre energi kreves for å holde vannet varmt. Effektiviteten til berederen kan relateres til produktets tekniske egenskaper og design, og bedre effektivitet betyr at mindre energi går til spill.

For å bedre forstå vårt eget strømforbruk fra varmtvannsberederne, er det nyttig å sammenligne ulike typer og merker på markedet. Tankløse varmtvannsberedere, for eksempel, kan potensielt redusere strømforbruket betydelig sammenlignet med tradisjonelle lagertanker, ettersom de kun varmer opp vannet når det faktisk er behov for det. Ved å gjøre en grundig vurdering av våre nåværende systemer og sammenligne dem med alternative løsninger, kan vi jobbe mot mer bærekraftige og energieffektive hjem.

Forstå strømforbruket til varmtvannsberedere

A hot water heater measuring energy consumption

Ved å forstå strømforbruket til varmtvannsberedere, kan vi bidra til å redusere energikostnadene og redusere miljøpåvirkningen. I denne delen skal vi se på gjennomsnittlig strømforbruk og faktorer som påvirker strømforbruket til varmtvannsberedere.

Gjennomsnittlig strømforbruk

Gjennomsnittlig strømforbruk for varmtvannsberedere varierer avhengig av størrelse, type og effektivitet. Her er en oversikt over det gjennomsnittlige strømforbruket for ulike typer varmtvannsberedere:

Type varmtvannsberederGjennomsnittlig strømforbruk (kWh/år)
Elektrisk2000-4500
Gass1500-3200
Varmepumpe1000-2200

Merk: Disse tallene er bare estimater, og det faktiske strømforbruket kan variere.

Faktorer som påvirker strømforbruket

Det er flere faktorer som påvirker strømforbruket til varmtvannsberedere:

 1. Kapasitet og størrelse: Større varmtvannsberedere trenger mer strøm for å varme opp vannet. Hvis varmtvannsberederen har større kapasitet enn nødvendig, kan det føre til unødvendig høyt strømforbruk.

 2. Isolasjon: En godt isolert varmtvannsbereder holder på varmen bedre, noe som reduserer strømforbruket. Sjekk isolasjonen rundt varmtvannsberederen og vurder å oppgradere den hvis det er nødvendig.

 3. Temperaturinnstilling: En høyere temperaturinnstilling fører til høyere strømforbruk. Vi anbefaler å stille inn varmtvannsberederen på omtrent 60 grader Celsius for å spare energi og samtidig unngå bakterievekst.

 4. Effektivitet: Varmtvannsberedere med høyere energieffektivitet bruker mindre strøm. Vurder å oppgradere til en mer effektiv modell hvis det er på tide å bytte ut varmtvannsberederen.

 5. Bruksmønster: Strømforbruket varierer med bruken av varmt vann i husholdningen. Familie på fire personer vil typisk ha høyere strømforbruk enn en enslig person.

Ved å ta hensyn til disse faktorene, kan vi redusere strømforbruket og spare penger på energiregningen, samtidig som vi reduserer påvirkningen på miljøet.

Tips for å redusere strømforbruket

Justere temperaturen

For å redusere strømforbruket fra varmtvannsberederen, kan vi begynne med å justere temperaturen. De fleste varmtvannsberedere er fabrikkinnstilt til 60-65 grader Celsius, men vi kan senke temperaturen til rundt 50-55 grader for å spare energi. Dette vil fortsatt gi oss tilstrekkelig varmt vann, og redusere varmetapet. Det anbefales å bruke et termometer for å kontrollere temperaturen på varmtvannet, og justere termostaten på berederen etter behov.

Bruk av tidsur

En annen måte å redusere strømforbruket på er å bruke et tidsur på varmtvannsberederen. Dette vil gi oss muligheten til å kontrollere når berederen er i drift, og sørge for at den kun varmer opp vann når det er nødvendig. Vi kan for eksempel stille inn timeren slik at den slår seg på:

 • 1 time før vi våkner om morgenen
 • 30 minutter før vi kommer hjem fra jobb

Dette vil sikre at vi har varmt vann når vi trenger det, samtidig som vi sparer strøm når vi ikke har behov for varmt vann.

Isolering av varmtvannsberederen

Strømforbruket kan også reduseres ved å isolere varmtvannsberederen. Dette vil minimere varmetapet og holde vannet varmt lenger. Vi kan isolere varmtvannsberederen ved å gjøre følgende:

 1. Sjekk at berederen ikke allerede er isolert. Hvis det er isolasjon fra før, sørg for at den er i god stand, og erstatt den om nødvendig.
 2. Kjøp en isolasjonstekke eller isolasjonsdekke som er beregnet for varmtvannsberedere og følg produsentens anbefalinger for installasjon.
 3. Sørg for at isolasjonen er sikret og tett, slik at det ikke er noen luftflater mellom isolasjonen og berederen. Dette vil hjelpe med å holde varmen inne og spare strøm.

Ved å følge disse tipsene, kan vi redusere strømforbruket fra varmtvannsberederen betydelig, og dermed spare både penger og miljøet.

Typer varmtvannsberedere og deres strømforbruk

Tradisjonelle vs. tankløse varmtvannsberedere

Vi har to hovedtyper varmtvannsberedere: tradisjonelle og tankløse.

Tradisjonelle varmtvannsberedere lagrer og varmer opp en bestemt mengde vann i en tank. Disse berederne har en varmelement som hele tiden jobber for å holde vannet i tanken på riktig temperatur. Strømforbruket avhenger av størrelsen på tanken og isoleringen. Generelt ligger strømforbruket på mellom 1000W og 4500W.

Fordeler:

 • Kontinuerlig tilgang til varmt vann
 • Enkelt og billig å installere

Ulemper:

 • Høyere strømforbruk
 • Kan gå tom for varmt vann ved høyt forbruk

Tankløse varmtvannsberedere varmer opp vannet direkte når det går gjennom systemet. De trenger ingen lagringstank og har derfor lavere strømforbruk. Strømforbruket varierer mellom 1000W og 6000W avhengig av modell og kapasitet.

Fordeler:

 • Lavere strømforbruk
 • Ubegrenset tilgang til varmt vann

Ulemper:

 • Høyere innkjøps- og installasjonskostnader

Solvarme varmtvannsberedere

En annen type varmtvannsbereder er solvarme varmtvannsberedere. Disse berederne bruker solenergi for å varme opp vannet og reduserer dermed strømforbruket betydelig. Det finnes flere modeller på markedet, men de mest populære er solfangerpaneler og vakuumrør. Strømforbruket for slike systemer, inkludert en elektrisk backup-enhet, ligger generelt på mellom 500W og 1500W.

Fordeler:

 • Svært lavt strømforbruk
 • Miljøvennlig

Ulemper:

 • Høyere innkjøps- og installasjonskostnader
 • Avhengig av solforhold

Kalkulering av strømkostnader for varmtvannsberederen

Forståelse av strømpriser

For å kalkulere strømkostnadene for varmtvannsberederen, må vi først forstå hvordan strømprisene fungerer i Norge. Strømprisene består av energiprisen, nettleien, og påslag fra leverandøren. Energiavgiften er fastsatt av staten og er lik for alle, mens nettleien og påslag kan variere avhengig av hvor man bor og hvilken leverandør man har.

I Norge opererer vi med en flytende strømpris som følger markedet. Prisen endrer seg hvert døgn og reflekterer kostnadene ved å produsere strøm, samt tilbud og etterspørsel. Det er derfor viktig å følge med på prisene for å kunne estimere de månedlige kostnadene for varmtvannsberederen.

Estimering av månedlige kostnader

For å estimere de månedlige kostnadene for varmtvannsberederen, må vi kjenne til følgende variabler:

 1. Energiforbruket til varmtvannsberederen (kWh)
 2. Gjennomsnittlig strømpris for øyeblikket (øre/kWh)
 3. Nettleie og evt. påslag fra strømleverandøren (øre/kWh)

Når vi har disse opplysningene, kan vi bruke følgende formel for å estimere de månedlige kostnadene:

Månedlig kostnad = (Energiforbruk x Gjennomsnittlig strømpris + Nettleie + Påslag) x 30 dager

La oss se et eksempel på hvordan vi kan estimere kostnadene for en varmtvannsbereder med et energiforbruk på 1500 kWh per måned og en gjennomsnittlig strømpris på 50 øre per kWh:

Månedlig energiforbruk (kWh)Gjennomsnittlig strømpris (øre/kWh)Nettleie (øre/kWh)Påslag (øre/kWh)
150050355

Månedlig kostnad = ((1500 x 50) + (1500 x 35) + (1500 x 5)) x 30 dager = (75000 + 52500 + 7500) x 30 dager = 135000 øre

I dette eksempelet blir de månedlige kostnadene for varmtvannsberederen 1350 kroner.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil