Strømpriser Bodø

Finn de billigste prisene på strøm her

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

37,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

524,53 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

37,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

493,33 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

524,53 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

40,50 øre/kWt
Beregnet strømutgift

578,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 100000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 28 800,00 kr

Paslag til Ishavskraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

40,50 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

539,95 kr

Manedspris til Ishavskraft AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

578,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

585,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Minimum bruddgebyr er kr.625 m/mva

Paslag til Helgeland Kraft Strøm AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Helgeland Kraft Strøm AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

585,67 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,50 øre/kWt
Beregnet strømutgift

592,28 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 100000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 16 000,00 kr

Paslag til Ishavskraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,50 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

553,28 kr

Manedspris til Ishavskraft AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

592,28 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

53,69 øre/kWt
Beregnet strømutgift

715,80 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

715,80 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

715,80 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

599,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Minimum bruddgebyr er kr.625,- m/mva

Paslag til Helgeland Kraft Strøm AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Helgeland Kraft Strøm AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

599,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

54,09 øre/kWt
Beregnet strømutgift

721,13 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

721,13 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

721,13 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

54,47 øre/kWt
Beregnet strømutgift

726,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

726,25 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

726,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,90 øre/kWt
Beregnet strømutgift

611,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 400,00 kr

Paslag til Dragefossen AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,90 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

572,00 kr

Manedspris til Dragefossen AS

39,00 kr

Beregnet stremutgift

611,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

54,73 øre/kWt
Beregnet strømutgift

729,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

729,67 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

729,67 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

56,09 øre/kWt
Beregnet strømutgift

747,80 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

747,80 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

747,80 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

56,09 øre/kWt
Beregnet strømutgift

747,80 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,09 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

747,80 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

747,80 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Sammenlign strømavtaler i Bodø

På denne nettsiden kan du enkelt finne og sammenligne strømavtaler i Bodø. Vi gir deg også muligheten til å sjekke den aktuelle råprisen på elektrisitet. Vi ønsker å gi deg verktøyene du trenger for å velge den beste strømavtalen for dine behov.

Bodø, med sin storslåtte natur og kulturelle mangfold, er en by som kombinerer nordnorsk sjarm med moderne livsstil. Utforsk de spennende tilbudene på strømavtaler i Bodø og dra nytte av det varierte energimarkedet i denne unike byen. Velkommen til en enklere og mer informert strømopplevelse!

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no