Strømpriser Bergen

Finn de billigste prisene på strøm her

Forside > Strømpriser > Bergen

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

64,23 øre/kWt
Beregnet strømutgift

856,37 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

856,37 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

856,37 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

64,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

861,71 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

861,71 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

861,71 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

65,01 øre/kWt
Beregnet strømutgift

866,83 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

866,83 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

866,83 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

65,27 øre/kWt
Beregnet strømutgift

870,24 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

870,24 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

870,24 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

66,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

888,37 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

888,37 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

888,37 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

66,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

888,37 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

888,37 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

888,37 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

928,37 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

928,37 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

928,37 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

69,67 øre/kWt
Beregnet strømutgift

928,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,04 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

928,91 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

928,91 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

67,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

908,91 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

901,71 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

908,91 kr

Gratis abonnement

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

70,59 øre/kWt
Beregnet strømutgift

941,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 40000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Istad Kraft AS

3,96 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

941,17 kr

Manedspris til Istad Kraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

941,17 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

70,62 øre/kWt
Beregnet strømutgift

941,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

941,60 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

941,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

71,63 øre/kWt
Beregnet strømutgift

955,04 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

955,04 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

955,04 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

62,55 øre/kWt
Beregnet strømutgift

865,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-4,08 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

833,97 kr

Manedspris til Agva Kraft

31,20 kr

Beregnet stremutgift

865,17 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

72,23 øre/kWt
Beregnet strømutgift

963,04 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til FosenKraft Energi

5,60 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

963,04 kr

Manedspris til FosenKraft Energi

0,00 kr

Beregnet stremutgift

963,04 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

68,21 øre/kWt
Beregnet strømutgift

924,69 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

1,58 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

66,63 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

909,49 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

15,20 kr

Beregnet stremutgift

924,69 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Sammenlign strømavtaler i Bergen

På denne nettsiden kan du enkelt finne og sammenligne strømavtaler i Bergen. Vi gir deg også muligheten til å sjekke den aktuelle råprisen på elektrisitet. Vi ønsker å gi deg verktøyene du trenger for å velge den beste strømavtalen for dine behov.

Bergen, med sitt unike kystlandskap og historiske atmosfære, er en by som kombinerer naturskjønnhet med moderne livsstil. Utforsk de spennende tilbudene på strømavtaler i Bergen og dra nytte av det mangfoldige energimarkedet i denne vakre byen. Velkommen til en enklere og mer informert strømopplevelse!

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no