Strømpriser Ålesund

Finn de billigste prisene på strøm her

Forside > Strømpriser > Ålesund

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

56,79 øre/kWt
Beregnet strømutgift

757,23 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 40000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 000,00 kr

Andre Forhold: For kunder i NO4 vil mva og el-sertifikat trekkes fra etter gjeldende regelverk.

Paslag til Sunndal Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

56,79 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

757,23 kr

Manedspris til Sunndal Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

757,23 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

57,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

762,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

762,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

762,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

57,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

768,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

768,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

768,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

57,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

773,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

773,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

773,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

58,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

776,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

776,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

776,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

59,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

794,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

794,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

794,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

59,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

794,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

794,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

794,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

62,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

834,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

834,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

834,72 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

62,64 øre/kWt
Beregnet strømutgift

835,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,04 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

835,25 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

835,25 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

60,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

815,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

808,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

815,25 kr

Gratis abonnement

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

63,56 øre/kWt
Beregnet strømutgift

847,52 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 40000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Istad Kraft AS

3,96 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

847,52 kr

Manedspris til Istad Kraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

847,52 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

63,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

847,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

847,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

847,95 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

64,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

861,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

861,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

861,39 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

55,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

771,52 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-4,08 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

740,32 kr

Manedspris til Agva Kraft

31,20 kr

Beregnet stremutgift

771,52 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

65,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

869,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til FosenKraft Energi

5,60 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

59,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

869,39 kr

Manedspris til FosenKraft Energi

0,00 kr

Beregnet stremutgift

869,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

Sammenlign strømavtaler i Ålesund

På denne nettsiden kan du enkelt finne og sammenligne strømavtaler i Ålesund. Vi gir deg også muligheten til å sjekke den aktuelle råprisen på elektrisitet. Vi ønsker å gi deg verktøyene du trenger for å velge den beste strømavtalen for dine behov.

Ålesund, med sin karakteristiske art nouveau-arkitektur og storslåtte fjordutsikt, er en by som kombinerer historisk eleganse med moderne livsstil. Utforsk de spennende tilbudene på strømavtaler i Ålesund og dra nytte av det varierte energimarkedet i denne sjarmerende byen. Velkommen til en enklere og mer informert strømopplevelse!

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no