SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Lyspærens lille, men merkbare innvirkning på strømforbruket

Forside > Guides > Lyspærens lille, men merkbare innvirkning på strømforbruket

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi tenker på strømforbruk i hjemmet, er det viktig å vurdere hvor mye strøm ulike elektriske apparater bruker. En av de mest grunnleggende elementene i ethvert hjem er belysning, og det er derfor viktig å forstå hvor mye strøm en lyspære bruker. Dette kan hjelpe oss med å redusere energikostnadene våre og redusere miljøpåvirkningen ved å velge riktig type lyspære.

A light bulb glowing brightly, emitting a warm and comforting light, consuming electricity to illuminate the surrounding space

Strømforbruket til en lyspære avhenger av dens type, wattstyrke og bruksmønster. Tradisjonelle glødepærer, halogenpærer, kompaktlysrør (CFL) og LED-pærer er alle vanlige lyskilder som finnes i norske hjem. Hver av disse lyspæretyper har sitt eget energiforbruk, avhengig av deres effektivitet, lysstyrke og levetid.

For eksempel bruker LED-pærer betydelig mindre strøm enn glødepærer og halogenpærer, og har en lengre levetid. Ved å bytte ut eldre lyspærer med mer energieffektive alternativer, kan vi redusere strømforbruket og dermed også spare penger på strømregningen.

Strømforbruket til forskjellige typer lyspærer

Different types of light bulbs with wattage labels, a power meter measuring electricity usage, and a comparison chart showing energy consumption of each bulb

I denne delen skal vi se nærmere på strømforbruket til forskjellige typer lyspærer, som LED-lyspærer, halogenlyspærer, sparepærer og glødepærer. Vi vil sammenligne deres energieffektivitet og hvordan de påvirker strømregningen.

LED-lyspærer

LED-lyspærer har blitt svært populære på grunn av deres lave strømforbruk og lange levetid. En typisk LED-lyspære bruker mellom 4-25 watt avhengig av lysstyrken. For eksempel:

 • 4-10 watt for en liten LED-lyspære som erstatter en 40-watts glødepære
 • 12-20 watt for en medium LED-lyspære som erstatter en 60-watts glødepære
 • 23-25 watt for en stor LED-lyspære som erstatter en 100-watts glødepære

Det lave strømforbruket til LED-pærer resulterer i betydelige besparelser på strømregningen, spesielt over tid.

Halogenlyspærer

Halogenlyspærer er en type glødepærer som er mer energieffektive enn tradisjonelle glødepærer, men mindre effektive enn LED-lyspærer. En halogenlyspære kan bruke mellom 20-70 watt energi, avhengig av lysstyrken og type. Noen eksempler:

 • 20 watt for en lavspenningshalogenlyspære
 • 50 watt for en standard halogenlyspære
 • 70 watt for en høyeffekt halogenlyspære

Sparepærer

Sparepærer, også kjent som kompaktlysrør (CFL), var en populær energieffektiv løsning før LED-pærene ble mer vanlige. CFL-pærer bruker mellom 8-32 watt energi. Her er noen eksempler:

 • 8-15 watt for en liten CFL-lyspære som erstatter en 40-watts glødepære
 • 18-20 watt for en medium CFL-lyspære som erstatter en 60-watts glødepære
 • 24-32 watt for en stor CFL-lyspære som erstatter en 100-watts glødepære

Glødepærer

Glødepærer er minst energieffektive blant de nevnte lyspæretypene. De bruker mellom 40-150 watt energi og genererer mye varme. Her er noen eksempler:

 • 40 watt for en liten glødepære
 • 60 watt for en medium glødepære
 • 100-150 watt for en stor glødepære

Sammenlignet med LED-lyspærer og sparepærer, bidrar glødepærer betydelig til høyere strømforbruk og strømregninger.

Beregning av strømforbruk

Forstå Watt og kWh

For å kunne beregne strømforbruket til en lyspære, må vi først forstå begrepene Watt (W) og kilowattime (kWh). Watt er en måleenhet for effekt, som angir hvor mye energi et elektrisk apparat bruker per tidsenhet. Kilowattime, derimot, er en måleenhet for energi, og tilsvarer en effekt på én kilowatt som har vært i bruk i én time.

For eksempel, en lyspære med en effekt på 60 watt bruker 60 watt energi per time. Så hvis vi bruker lyspæren i en time, vil den ha brukt 60 wattimer (Wh) av elektrisk energi. For å gjøre om dette til kilowattimer, deler vi tallet med 1000: 60 Wh / 1000 = 0,06 kWh.

Hvordan beregne forbruket

For å beregne strømforbruket til en lyspære, trenger vi følgende informasjon:

 1. Effekten til lyspæren (W)
 2. Antall timer lyspæren er i bruk per dag (t)
 3. Antall dager lyspæren er i bruk per år (d)

Vi kan da beregne det totale strømforbruket per år ved hjelp av denne formelen:

Strømforbruk (kWh) = (Effekt (W) x brukstid per dag (t) x antall dager (d)) / 1000

La oss ta et eksempel. Si at vi har en lyspære med en effekt på 60 watt, som er i bruk 5 timer hver dag, og 365 dager i året. Da blir strømforbruket:

(60 W x 5 t x 365 d) / 1000 = 109,5 kWh

Det betyr at vår 60-watts lyspære bruker 109,5 kilowattimer elektrisk energi i løpet av et år. Dette tallet kan deretter brukes til å estimere strømkostnadene for lyspæren og sammenligne den med andre typer lyskilder, som LED- eller sparepærer.

Sparetips for redusert strømforbruk

Velge energieffektive lyspærer

Når det kommer til valg av lyspærer, er det viktig å velge de som er energieffektive. Vi anbefaler å velge LED-lyspærer, da de er kjent for å ha lang levetid og bruker mindre strøm enn både halogen- og glødepærer. En annen fordel med LED-lyspærer er at de blir mindre varme, noe som reduserer risikoen for brann.

Her er en sammenligning av forskjellige typer lyspærer og deres energieffektivitet:

Type lyspæreLevetid (timer)Energibesparelse
Glødepærer1 0000%
Halogenpærer2 00030%
Kompaktlysrør10 00080%
LED-lyspærer25 00090%

Riktig bruk av belysning

For å redusere strømforbruket, er det også viktig å ha riktig bruk av belysning i hjemmet. Her er noen tips vi kan følge:

 • Slå av lysene når de ikke er i bruk, spesielt i rom hvor det ikke er noen aktivitet.
 • Benytt deg av dagslys så mye som mulig ved å åpne vindusgardiner og persienner i løpet av dagen.
 • Sett opp en tidsbryter for utendørsbelysning, slik at lyset bare er på når det er mørkt og nødvendig.
 • Vurder å installere dimmebrytere i rom der du ønsker å justere lysstyrken.

Vedlikehold for å spare strøm

Til slutt er det viktig å vedlikeholde belysningen for å sikre maksimal energieffektivitet. Vi bør utføre følgende vedlikeholdsoppgaver regelmessig:

 • Rengjør lyspærer, lampeskjermer og armaturer for støv og skitt for å opprettholde optimal lysstyrke.
 • Sjekk og skift ut defekte lyspærer så snart som mulig for å unngå energitap.
 • Hold øye med energiforbruket ved å jevnlig sjekke strømregningen og sammenligne tall over tid. Dette kan hjelpe oss med å identifisere eventuelle områder der vi kan forbedre energieffektiviteten.

Ved å følge disse sparetipsene kan vi redusere vårt strømforbruk betydelig og bidra til et mer miljøvennlig hjem.

Sammenligning av strømkostnader

Kostnad per lyspæretype

For å sammenligne strømkostnader mellom ulike lyspærer, vil vi se på tre hovedtyper: glødepærer, sparepærer (kompakt lysstoffrør) og LED-pærer. La oss vurdere den gjennomsnittlige wattbruken og prisen per lyspære.

LyspæretypeGjennomsnittlig wattbrukGjennomsnittlig pris per lyspære
Glødepære60 W10 kr
Sparepære15 W30 kr
LED-pære10 W50 kr

Vi kan beregne strømkostnadene ved å bruke en standard formel: kostnad = antall timer * antall pærer * wattbruk * strømpris per kWh. La oss anta at vi bruker pærene i 4 timer om dagen, og strømprisen er 1 kr per kWh.

 • Glødepærer: 4 timer * 1 pære * 60 W * 0.001 kr per Wh = 0,24 kr per dag
 • Sparepærer: 4 timer * 1 pære * 15 W * 0.001 kr per Wh = 0,06 kr per dag
 • LED-pærer: 4 timer * 1 pære * 10 W * 0.001 kr per Wh = 0,04 kr per dag

Langsiktige besparelser

Når vi vurderer langsiktige besparelser, må vi også ta hensyn til levetiden til hver type lyspære. La oss se på gjennomsnittlig levetid for hver lyspære:

 • Glødepærer: 1 000 timer
 • Sparepærer: 10 000 timer
 • LED-pærer: 25 000 timer

La oss nå beregne de totale kostnadene for hver type lyspære over en periode på 5 år (1 825 dager), inkludert både innkjøpskostnad og strømkostnad.

 • Glødepærer: (10 kr * 9) + (0,24 kr * 1 825) = 90 kr + 438 kr = 528 kr
 • Sparepærer: (30 kr * 1) + (0,06 kr * 1 825) = 30 kr + 110 kr = 140 kr
 • LED-pærer: (50 kr * 1) + (0,04 kr * 1 825) = 50 kr + 73 kr = 123 kr

Basert på denne sammenligningen ser vi at LED-pærer gir de største besparelsene over tid, selv om de har en høyere innledende kostnad sammenlignet med glødepærer og sparepærer.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil