SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Kostnadene ved å drifte en jacuzzi: Strømforbruk avslørt

Forside > Guides > Kostnadene ved å drifte en jacuzzi: Strømforbruk avslørt

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi ønsker å installere en jacuzzi i vårt hjem, er et av de viktigste spørsmålene vi stiller oss: “Hvor mye koster jacuzzi strøm?”. Det er viktig å være klar over de økonomiske og miljømessige påvirkningene av å ha en jacuzzi hjemme, og dette inkluderer strømforbruket. I denne artikkelen skal vi se nærmere på kostnadene og hva vi kan forvente av strømforbruk for ulike typer jacuzzier.

A jacuzzi with bubbling water, surrounded by a beautiful outdoor setting, with a price tag displayed nearby

Strømforbruket for en jacuzzi avhenger av flere faktorer, inkludert størrelse, kapasitet, hyppighet av bruk, og omgivelsestemperatur. Det er verdt å merke seg at det finnes forskjellige typer jacuzzier, slik som oppblåsbare, elektriske og gassdrevne. Hver av disse krever ulike mengder energi for å fungere og kan derfor påvirke kostnadene for strøm. Vi skal fokusere mest på de elektriske jacuzzier, siden de er mest vanlige i norske hjem.

For å få et mer nøyaktig bilde av hvor mye en jacuzzi koster i strøm, må vi se på driftskostnadene. Dette inkluderer oppvarming av vannet, vedlikehold av temperaturen, og drift av pumper og andre komponenter. Ved å undersøke disse kostnadene kan vi få bedre innsikt i hvordan vi kan redusere strømforbruket og spare penger på vår jacuzzi.

Grunnleggende om jacuzzi og strømforbruk

A jacuzzi with bubbling water, surrounded by trees and a clear sky. An electricity meter shows high usage

Gjennomsnittlig strømforbruk for en jacuzzi

For å gi en oversikt over jacuzzienes strømforbruk, kan vi starte med å vurdere det gjennomsnittlige forbruket. Et typisk utendørs jacuzzi bruker mellom 1.500 og 2.500 watt per time. Dermed resulterer et estimert månedlig forbruk til å ligge på mellom 300 og 500 kWh. Dette tilsvarer et strømforbruk på rundt 1000 til 1500 norske kroner per måned, basert på en strømpris på omtrent 1 krone per kWh.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er bare gjennomsnittlige tall og at det finnes jacuzzier med både høyere og lavere strømforbruk.

Faktorer som påvirker strømforbruket

Det er flere faktorer som spiller inn på et jacuzzis til strømforbruk, og vi vil her nevne noen av de viktigste:

 1. Størrelse og kapasitet: Generelt vil større jacuzzier med høyere vannkapasitet kreve mer strøm fordi de krever mer energi for oppvarming og vedlikehold av vanntemperaturen.
 2. Isolasjon: Kvaliteten på isolasjonen i jacuzzien påvirker hvor effektivt den holder på varmen og dermed hvor mye strøm som brukes til oppvarming. En godt isolert jacuzzi vil kreve mindre energi enn en med dårlig isolasjon.
 3. Driftstider: Hvor ofte jacuzzien brukes og hvor lenge den er i drift vil også påvirke strømforbruket. Høyere brukstid vil føre til økt strømforbruk.
 4. Værforhold og utetemperatur: Jacuzzier som befinner seg utendørs vil bruke mer strøm i perioder med kaldere vær og lavere utetemperaturer, da det kreves mer energi for å holde vanntemperaturen stabil.
 5. Effektivitet på varme- og sirkulasjonskomponenter: Jacuzzier som er utstyrt med energieffektive komponenter vil kreve mindre strøm enn de med mindre effektive komponenter.

For å redusere strømforbruket, anbefaler vi å vurdere følgende tiltak:

 • Velge en jacuzzi med god isolasjon og energieffektive komponenter.
 • Begrense driftstiden og bruke en tidsur for å kontrollere varmesystemet.
 • Bruke et isolerende trekk når jacuzzien ikke er i bruk for å minimere varmetap.
 • Vurdere å installere en varmepumpe i tilfelle du har en jacuzzi med høyere strømforbruk, for å redusere energikostnadene over tid.

Estimert kostnad for å drive en jacuzzi

Beregning av strømkostnader

For å beregne kostnaden for å drive en jacuzzi, er det viktig å ta i betraktning noen faktorer. Blant disse er størrelsen på jacuzzien, hvor ofte den brukes, varigheten av bruken, og strømprisene der du bor. En typisk jacuzzi kan kreve mellom 1,5 og 7,5 kilowattimer (kWh) per time, avhengig av modell, størrelse og oppvarmingseffektiviteten.

En enkel måte å anslå dette på er å bruke en formel:

Total kostnad = Strømpris per kWh * strømforbruk i kWh * antall driftstimer

For eksempel, la oss anta at strømprisen er 1 krone per kWh, jacuzzien bruker 4 kWh per time, og du bruker den i gjennomsnitt 1 time per dag.

* Total kostnad = 1 kr * 4 kWh * 1 time = 4 kroner per dag.

Videre, hvis vi antar at jacuzzien blir brukt hver dag i en måned:

* Total månedlig kostnad = 4 kroner * 30 dager = 120 kroner per måned.

Bemerk: Husk at dette er en forenklet utgave og faktiske kostnader kan variere basert på mange faktorer som nevnt tidligere.

Tips for å redusere strømregningen

Det finnes noen enkle måter å redusere strømforbruket og dermed kostnadene forbundet med å drive en jacuzzi:

 1. Varm opp vannet gradvis: Gradvis oppvarming av vannet krever mindre energi sammenlignet med rask oppvarming, slik at du kan spare strøm.
 2. Reduser temperaturen: Å senke temperaturen med noen grader kan redusere strømforbruket betydelig, spesielt hvis du bruker en elektrisk varmer.
 3. Bruk en tidsur: Ved å bruke en tidsur for å slå av og på varmeren, kan du sørge for at jacuzzien blir varmet opp bare når det er nødvendig.
 4. Isoler jacuzzien: En godt isolert jacuzzi vil kreve mindre energi for å holde vannet varmt, spesielt hvis den er plassert utendørs.
 5. Rensingssykluser: Reduser antallet og varigheten av rensingssyklusene, da disse kan bidra til økt strømforbruk.
 6. Vedlikehold av utstyr: Regelmessig vedlikehold av varmeapparatet, pumper og filtreringssystemet vil sørge for optimal effektivitet og lavere strømforbruk.

Ved å følge disse tipsene, kan vi redusere strømforbruket og dermed kostnadene forbundet med å drive en jacuzzi.

Effektive måter å redusere jacuzziens strømforbruk på

Vi vil i denne seksjonen ta opp tre viktige aspekter for å redusere jacuzziens strømforbruk og spare penger: isolasjon og dekselets betydning, optimal temperaturinnstilling og bruk av energieffektive pumper.

Isolasjon og dekselets betydning

For å hindre unødvendig energitap, er det avgjørende å ha et godt isolert deksel til jacuzzien. Isolasjon hindrer varmen i å unnslippe, reduserer dermed mengden varme som må tilføres for å holde vannet varmt, og sparer strøm. Et godkjent deksel vil:

 1. Ha en høy isoleringsverdi (R-verdi)
 2. Tilpasse tett rundt kanten av jacuzzien for å hindre varmetap

Ved å investere i et godt deksel kan man potensielt spare flere hundre kroner i året på strømforbruket.

Optimal temperaturinnstilling

Jacuzziens temperaturinnstilling har stor innvirkning på strømforbruket. For å oppnå optimal energieffektivitet er det nødvendig å finne en balanse mellom komfort og energiforbruk. Her er noen tips for å optimalisere temperaturen på jacuzzien:

 • Senk temperaturen med 1-2 grader under normal bruk. Dette vil redusere energiforbruket uten å redusere komforten i stor grad.
 • Aktiver eventuelle energispareinstillinger som finnes på jacuzzien.

Man bør også vurdere klimaet der jacuzzien er plassert. For eksempel, om sommeren kan man kanskje tillate et litt lavere temperaturnivå uten å påvirke komforten, mens det på vinteren vil kreve mer energi for å oppnå samme temperatur.

Bruk av energieffektive pumper

En annen metode for å redusere jacuzziens strømforbruk er å skifte ut gamle pumper med mer energieffektive pumper, som for eksempel pumper med variabel hastighet. Disse pumpene justerer hastigheten basert på behovet og bruker derfor mindre strøm når jacuzzien er i bruk. Dette kan føre til betydelige besparelser på strømregningen dersom jacuzzien brukes ofte.

Å fokusere på isolasjon, optimal temperaturinnstilling og bruk av energieffektive pumper er tre effektive måter for å redusere strømforbruket og spare penger.

Sammenligning av strømforbruk mellom ulike jacuzzimodeller

Innebygde versus bærbare jacuzzier

Når det gjelder strømforbruk, er det viktig å skille mellom innebygde og bærbare jacuzzier. Innebygde jacuzzier, også kalt spabad, er som regel større og har flere funksjoner, noe som kan føre til høyere strømforbruk. På den andre siden er bærbare jacuzzier mindre og enklere i design, og derfor ofte mer energieffektive.

For eksempel kan en innebygd jacuzzi med både bobler, jetstrømmer og oppvarming bruke 2 000 – 2 500 kWh per år, mens en bærbar jacuzzi med kun boblefunksjon bruker omtrent 600 – 800 kWh per år. Det er viktig å merke seg at dette er omtrentlige tall og vil variere avhengig av bruksmønster og andre faktorer, som isolasjon og lokalt klima.

Innvirkning av størrelse på strømforbruket

Størrelsen på jacuzzien har også stor innvirkning på strømforbruket. Jo større jacuzzi, desto mer vann må pumpes og varmes opp, noe som krever mer energi. Generelt kan man si at en jacuzzi med plass til 2-4 personer vil bruke mindre strøm enn en jacuzzi med plass til 6-8 personer.

For bedre å forstå sammenhengen mellom størrelse og strømforbruk, la oss se på følgende eksempel:

Jacuzzi-størrelseStrømforbruk per år
2-4 personer800 – 1 200 kWh
6-8 personer1 500 – 2 500 kWh

Samtidig påvirker også dybden på jacuzzien energiforbruket. En grunn jacuzzi vil kreve mindre energi for å varme opp vannet, men vil kanskje ikke være like komfortabel som en dyp jacuzzi. Generelt vil vi anbefale å finne en god balanse mellom størrelse, komfort og energiforbruk når man sammenligner ulike jacuzzimodeller.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil