SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Kjøleskapets strømforbruk: Mindre enn du tror?

Forside > Guides > Kjøleskapets strømforbruk: Mindre enn du tror?

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi tenker på strømforbruket i hjemmet, er det ofte kjøleskapet som kommer opp som en av de store strømslukerne. Det å vite hvor mye strøm et kjøleskap bruker, kan hjelpe oss å forstå hvordan vi kan spare energi og penger i det lange løp. I denne artikkelen skal vi se på strømforbruket til ulike typer kjøleskap, og hva som kan påvirke forbruket.

A refrigerator plugged into a power outlet with a wattmeter measuring its power consumption

For å beregne strømforbruket til et kjøleskap, må vi først se på hvor mange watt det bruker. Dette kan variere avhengig av størrelsen på kjøleskapet, samt hvilke energisparende funksjoner det har. Generelt sett kan vi forvente at et gjennomsnittlig kjøleskap bruker mellom 100 og 400 watt, men dette kan også være høyere for større enheter eller eldre modeller. Vi finner informasjonen om wattforbruket på kjøleskapets energimerke eller i produsentens spesifikasjoner.

Når vi har funnet wattforbruket for kjøleskapet, kan vi beregne hvor mye strøm det har brukt over en gitt periode, for eksempel en måned eller et år. Merk at strømforbruket kan være høyere om sommeren når temperaturer er varmere og kjøleskapet må jobbe hardere for å holde maten kald. Det er derfor viktig å fokusere på energieffektive løsninger samt gode vaner som kan bidra til å redusere strømforbruket.

Gjennomsnittlig strømforbruk for kjøleskap

A fridge plugged into a power meter showing energy usage

Sammenligning av modeller

Når det gjelder strømforbruket til kjøleskap, varierer det betydelig mellom forskjellige modeller og merker. Generelt kan man si at energieffektive kjøleskap bruker mindre strøm enn eldre modeller. For å kunne vurdere ulike modeller, anbefaler vi å se på energimerket. Energimerket klassifiserer kjøleskap etter hvor energieffektive de er, med skalaen A+++ (mest effektive) til D (minst effektive).

Her er en oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for ulike energiklasser:

EnergiklasseGjennomsnittlig strømforbruk (kWh/år)
A+++150
A++200
A+250
A300
B350
C400
D450

Effekt av størrelse på strømforbruk

Størrelsen på kjøleskapet spiller også en rolle i hvor mye strøm det bruker. Generelt vil et større kjøleskap bruke mer strøm enn et mindre, men det viktige å huske på er at energieffektiviteten er en viktigere faktor enn størrelsen alene.

For eksempel, et A+++ kjøleskap som er større vil fortsatt kunne bruke mindre strøm enn et mindre kjøleskap med energiklasse C eller D. Derfor anbefaler vi å alltid sjekke energimerkingen og prøve å velge en modell med høyest mulig energieffektivitet.

Selv om det kan være mer kostbart å investere i et energieffektivt kjøleskap, vil besparelsene på strømforbruket over tid ofte veie opp for den høyere innkjøpsprisen. Ved å investere i et A+++ kjøleskap, bidrar vi også til å redusere vår innvirkning på miljøet gjennom lavere energiforbruk og reduserte CO2-utslipp.

Strømsparende tips for kjøleskap

I denne delen skal vi dele noen nyttige tips for å spare strøm med kjøleskapet ditt. Vi vil fokusere på tre hovedområder: riktig temperaturinnstilling, unngå å plassere varme matvarer direkte i kjøleskapet og vedlikehold og rengjøring.

Riktig temperaturinnstilling

Først og fremst er det viktig å finne den optimale temperaturinnstillingen for kjøleskapet ditt. For å sikre at maten holder seg fersk og trygg å spise, bør kjøleskapet innstilles til en temperatur mellom 3°C og 5°C. Men husk at lavere temperaturer vil kreve mer strøm. Deretter bør fryseren innstilles til en temperatur på -18°C.

En oversikt over anbefalte temperaturinnstillinger:

KjøleskapFryser
3°C – 5°C-18°C

Unngå å plassere varme matvarer direkte i kjøleskapet

Når vi plasserer varme matvarer direkte i kjøleskapet, må kjøleskapet jobbe ekstra hardt for å kjøle ned maten og opprettholde den innstilte temperaturen. Dette resulterer i unødvendig høy strømforbruk. For å spare strøm, la varme matvarer avkjøles litt før du plasserer dem i kjøleskapet. Dette vil ikke bare spare strøm, men også forhindre kondensering og fuktighetsproblemer inne i kjøleskapet.

Vedlikehold og rengjøring

Riktig vedlikehold og rengjøring av kjøleskapet ditt er også en effektiv måte å spare strøm på. Dette inkluderer å holde kondensatorspolene støvfrie og rengjøre dem regelmessig – vi anbefaler å gjøre dette minst én gang i året.

Slik rengjør du kondensatorspolene:

 1. Koble fra strømmen til kjøleskapet.
 2. Finn kondensatorspolene (vanligvis på baksiden av kjøleskapet eller under frontgrillen).
 3. Bruk en støvklut eller en støvsuger med børstevedlegg for å fjerne støv og skitt.

En annen god praksis er å sørge for at dørtetningen fungerer ordentlig. En skadet eller svekket dørtetning kan føre til at kald luft siver ut av kjøleskapet, noe som øker strømforbruket.

Teknologiens rolle i strømforbruk

Energiklassifisering av kjøleskap

Når man skal vurdere et kjøleskaps strømforbruk, er det viktig å ta hensyn til energiklassifiseringen. Det finnes en skala som går fra A+++ (mest energieffektiv) til D (minst energieffektiv), og denne skalaen gir oss en god indikasjon på hvor mye strøm kjøleskapet bruker. Her er en liten oversikt:

EnergiklasseStrømforbruk (kWh/år)
A+++Under 150
A++150-200
A+200-250
A250-300
B300-350
C350-400
DOver 400

Vi kan se at forskjellen i strømforbruk mellom en A+++ og en D-klassifisert modell kan være ganske betydelig. Det er derfor viktig for oss å velge et kjøleskap med best mulig energiklasse innenfor vårt budsjett.

Fordeler med nyere modeller

Nyere kjøleskapsmodeller er generelt mer energieffektive enn eldre modeller. Dette skyldes flere faktorer, blant annet:

 • Jevnere kjøling: Moderne kjøleskap har bedre luftsirkulasjon, noe som fører til jevnere temperaturer inne i kjøleskapet, og dermed mindre strømforbruk for å opprettholde ønsket temperatur.
 • Forbedret isolasjon: Nyere kjøleskap er bedre isolert, noe som bidrar til å holde kulde inne og varme ute. Dette reduserer behovet for å kjøle ned luften inne i kjøleskapet, og dermed også strømforbruket.
 • Smartere teknologi: Nyere kjøleskap kommer ofte med smartere funksjoner, slik som å justere temperaturen automatisk når døren åpnes og lukkes, noe som minimerer energitapet.

Det er tydelig at teknologisk utvikling har en stor innvirkning på strømforbruket til et kjøleskap. Ved å oppgradere til en nyere modell, er det mulig å redusere strømforbruket betydelig og bidra til en grønnere livsstil.

Hvordan beregne strømforbruket til ditt kjøleskap

Vi skal nå se på hvordan man kan beregne strømforbruket til et kjøleskap. Dette vil gjøre det lettere for deg å forstå hvor mye energi kjøleskapet ditt bruker og hvilke tiltak du kan iverksette for å redusere strømforbruket.

Formler og eksempler

For å beregne strømforbruket til et kjøleskap, trenger vi å vite kjøleskapets effekt (watt) og antall timer det er i bruk per dag. Strømforbruket beregnes ved hjelp av følgende formel:

Strømforbruk (kWh) = Effekt (W) × Timer i bruk per dag × Antall dager / 1000

La oss se på et eksempel. Ta et kjøleskap som har en effekt på 150 watt og er i bruk 24 timer per dag:

Strømforbruk = 150 W × 24 timer × 1 dag / 1000 = 3,6 kWh

Hvis du ønsker å beregne strømforbruket for én måned, gjør du dette:

Strømforbruk = 150 W × 24 timer × 30 dager / 1000 = 108 kWh

Bruk av strømmåler

En annen effektiv metode for å beregne strømforbruket til kjøleskapet ditt er å bruke en strømmåler. Dette er en enhet som måler strømforbruket til en bestemt enhet ved å koble den til strømuttaket og deretter koble kjøleskapet til måleren.

Her er noen trinn for hvordan du skal måle strømforbruket til ditt kjøleskap ved hjelp av en strømmåler:

 1. Skru av kjøleskapet og koble det fra strømuttaket.
 2. Koble strømmåleren til samme strømuttak.
 3. Koble kjøleskapet til strømmåleren.
 4. Slå på kjøleskapet og strømmåleren.
 5. La kjøleskapet og strømmåleren fungere i minst 24 timer.

Etter 24 timer, vil strømmåleren vise strømforbruket (i kWh) for kjøleskapet. Du kan da bruke denne informasjonen til å beregne det månedlige strømforbruket ved å følge formelen nevnt tidligere.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil