SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Finn ut når strømmen er på sitt billigste

Forside > Guides > Finn ut når strømmen er på sitt billigste

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi snakker om strømpriser, er det en vanlig problemstilling å finne ut når strømmen er billigst. Dette er spørsmålet mange stiller seg, og det er noe som kan være avgjørende for husholdningenes økonomi og miljøet. For å kunne utnytte de laveste strømprisene er det viktig å forstå noen grunnleggende prinsipper i strømmarkedet og hvordan det påvirker prisen på den elektriske energien vi bruker.

Electricity prices fluctuate. A clock shows off-peak hours. A chart displays cost savings. A light bulb shines brightly

Det norske strømmarkedet er et deregulert marked, hvor prisen på strøm hovedsakelig bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det vil si at prisen varierer gjennom dagen og året, avhengig av flere faktorer som vær, sesong, forbruk og produksjon. Prisen man får som forbruker blir også påvirket av hvilken type strømavtale man har inngått med strømleverandøren.

Forståelse av strømpriser i Norge

A graph showing fluctuating electricity prices in Norway over time

I denne delen skal vi hjelpe deg med å forstå strømpriser i Norge. Vi vil diskutere hvordan strømpriser fastsettes og hvilke sesongvariasjoner du kan forvente i løpet av året.

Hvordan strømpriser fastsettes

Strømpriser i Norge er hovedsakelig basert på prinsippet om tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Den norske kraftprisen fastsettes i det nordiske elspotmarkedet, kjent som Nord Pool. I dette markedet møtes kraftprodusentene og kraftforbrukerne for å kjøpe og selge strøm til en avtalt pris for den kommende dagen.

Noen av faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel inkluderer:

 • Værforhold: Tørr og kald vær kan føre til økt etterspørsel og redusert tilbud, noe som øker prisen.
 • Kraftproduksjon: Mengden kraft produsert av vann, vind og andre kilder påvirker prisen.
 • Internasjonale forhold: Strømutveksling med naboland kan påvirke prisen.

Sesongvariasjoner i priser

I Norge kan strømprisene variere avhengig av sesongen. Generelt kan vi observere to tydelige mønstre:

 1. Høyere priser om vinteren: Gjennom vintermånedene opplever Norge økt etterspørsel etter strøm på grunn av lavere temperaturer og økt behov for oppvarming. Dette fører ofte til høyere strømpriser.
 2. Lavere priser om sommeren: Om sommeren reduseres strømetterspørselen på grunn av varmere vær og mindre behov for oppvarming. I tillegg er det mer tilgjengelig vann i vannmagasinene, noe som øker vannkraftproduksjonen og bidrar til lavere strømpriser.

For å spare på strømregningen er det viktig å forstå disse sesongmessige variasjonene og tilpasse energiforbruket deretter. Ved å bruke strøm på en bevisst og effektiv måte kan vi bidra til å redusere kostnadene og miljøpåvirkningen av energiforbruket vårt.

Når på døgnet er strømmen billigst?

Typiske mønstre i strømpris gjennom døgnet

Det finnes noen generelle mønstre i strømprisene gjennom døgnet som vi kan identifisere. For det første er strømmen ofte billigere om natten (ca. kl. 23:00-07:00) og tidlig på morgenen (ca. kl. 07:00-09:00). Dette skyldes at etterspørselen etter strøm er lavere i disse periodene ettersom folk flest sover eller er mindre aktive.

I løpet av dagen kan vi observere en økning i strømpriser fra ettermiddagen (ca. kl. 16:00-20:00), ettersom forbruket øker når folk kommer hjem fra arbeid og skole og aktiviserer elektriske apparater.

Beste tidspunkter for strømforbruk

For å utnytte de billigste strømprisene og spare penger på strømregningen, bør vi justere vårt strømforbruk i tråd med disse mønstrene.

 1. Vaskemaskin og tørketrommel: Vi kan benytte vaskemaskinen og tørketrommelen på natten eller tidlig om morgenen når strømprisen er lavere.

 2. Oppvarming og kjøling: For boliger med elektrisk oppvarming eller aircondition, kan vi forvarme eller for-kjøle boligen tidlig på morgenen og senere redusere bruken i høyforbruksperioder.

 3. Lading av elektriske kjøretøy: Elektriske kjøretøy bør lades om natten når etterspørselen etter strøm og prisen er lavest.

Ved å justere vårt forbruk av elektrisitet til de billigste tidspunktene på døgnet, kan vi redusere våre strømutgifter betydelig og bidra til en mer miljøvennlig energibruk.

Ukedager versus helger

Prisforskjeller mellom hverdager og helger

Når vi ser på strømpriser, er det viktig å skille mellom hverdager og helger ettersom prisene varierer betydelig. Generelt vil strømforbruket, og dermed prisene, være høyere på hverdager enn i helgene. Dette skyldes forskjellige forbruksmønstre og økt etterspørsel i løpet av arbeidsuken.

Hverdager:

På ukedager kan forbruket øke betydelig på grunn av høy etterspørsel fra både privat og kommersiell bruk, spesielt i rushtiden om morgenen og ettermiddagen. Prisene vil derfor være høyest:

 • På morgenen (kl. 06.00 – 10.00)
 • På ettermiddagen (kl. 16.00 – 20.00)

Eksempel på hverdags strømpriser:

TidspunktPris per kWh (øre)
Kl. 06.00 – 10.0050
Kl. 10.00 – 16.0040
Kl. 16.00 – 20.0060
Kl. 20.00 – 06.0030

Helger:

I helgene er strømprisene ofte lavere, ettersom etterspørselen etter strøm reduseres. Det er vanligvis færre mennesker på jobb, industriens forbruk er lavere, og forbruket generelt er mer spredt gjennom dagen. Dette fører til at prisene normalt sett er lavest på helgedager, spesielt:

 • På formiddagen (kl. 10.00 – 14.00)
 • På kvelden (kl. 20.00 – 23.00)

Eksempel på helge strømpriser:

TidspunktPris per kWh (øre)
Kl. 06.00 – 10.0040
Kl. 10.00 – 14.0030
Kl. 14.00 – 20.0040
Kl. 20.00 – 23.0030
Kl. 23.00 – 06.0040

I tillegg til disse generelle mønstrene, kan strømpriser også påvirkes av flere faktorer, som produksjon, import, værforhold og markedspriser for energi. Vi anbefaler derfor å følge med på strømprisene og tilpasse forbruket deretter for å spare penger og energi.

Tips for å utnytte lavere strømpriser

Planlegging av strømforbruk

For å dra nytte av lavere strømpriser, er det viktig å planlegge strømforbruket vårt. Det kan være lurt å sette opp et skjema for når vi bruker mest strøm, og prøve å flytte noen av oppgavene til tidspunkter når strømmen er billigere. Her er noen tips for å planlegge strømforbruket:

 • Finn ut når strømmen er billigst: Dette kan variere fra dag til dag og stasjon til stasjon, så det kan være lurt å følge med på strømprisene i ditt område.
 • Lag en liste over strømkrevende oppgaver: Identifiser hvilke av dine daglige oppgaver som bruker mest strøm, som for eksempel vaskemaskin, tørketrommel, og oppvaskmaskin.
 • Tilpass tidspunktene: Flytt de mest strømkrevende oppgavene til tider når strømprisene er lavere, for eksempel tidlig morgen eller sent på kveld.
 • Kontroller og juster: Følg med på strømforbruket og juster planen hvis nødvendig for å oppnå maksimal besparelse.

Bruk av automatiserte hjemmesystemer

En annen måte å utnytte lavere strømpriser på er å bruke automatiserte hjemmesystemer. Disse systemene kan hjelpe oss med å kontrollere og styre strømforbruket vårt på en smartere og mer effektiv måte. Her er noen eksempler på automatiserede hjemmesystemer som kan hjelpe med å spare strøm:

 1. Termostater: Programmerbare termostater kan tilpasse temperaturen i hjemmet vårt basert på våre behov og preferanser, og dermed redusere energiforbruket.
 2. Belysning: Smartbelysning kan automatisk justere lysnivået i hjemmet vårt avhengig av tidspunkt og tilstedeværelse, slik at vi ikke bruker unødvendig strøm på belysning når ingen er hjemme.
 3. Kontrollsystemer: Ved hjelp av smarte stikkontakter og kontrollsystemer kan vi automatisere strømforbruket til ulike elektriske apparater og dermed spare strøm.

Ved å kombinere planlegging av strømforbruk og bruk av automatiserte hjemmesystemer, kan vi utnytte lavere strømpriser og redusere våre strømutgifter betraktelig.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil