SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

En introduksjon til elektrisitetens verden

Forside > Guides > En introduksjon til elektrisitetens verden

Oppdatert: 27. mars 2024

Elektrisitet er en grunnleggende kraft i vår moderne verden, som manifesterer seg i alt fra lynnedslag til lading av våre smarttelefoner. Før vi dykker dypere inn i hva elektrisitet er, er det viktig å forstå noen grunnleggende konsepter som er avgjørende for å forstå fenomenet. I denne artikkelen vil vi utforske hva elektrisitet er, hvordan den blir generert og hvordan den fungerer som drivkraften bak mange av våre teknologiske fremskritt.

A lightbulb illuminates as electricity flows through wires connected to a power source

Elektrisitet kommer fra bevegelsen av elektroner, små subatomære partikler som bærer en negativ ladning. Når elektroner beveger seg, skaper de en strøm av ladning som vi kaller elektrisk strøm. Denne strømmen kan styres og manipuleres for å drive et bredt spekter av teknologier og apparater, fra belysning og oppvarming til elektroniske enheter som datamaskiner og biler. Fundamentalt sett er elektrisitet genereringen, overføringen og bruken av elektrisk energi for å utføre arbeid og maktprodukter.

For å generere elektrisk strøm, bruker vi ofte energikilder som fossile brensler, vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energikildene driver generatorer som omformer mekanisk arbeid til elektrisk energi, som deretter distribueres gjennom et nettverk av ledninger og transformatorer før den når forbrukerne. Det er gjennom denne prosessen og utnyttelsen av elektrisitet at vi har kunnet skape og opprettholde våre moderne samfunn, og det er gjennom kontinuerlige fremskritt og innovasjoner at vi stadig utvider anvendelsene og øker effektiviteten i vår elektriske verden.

Definisjon av elektrisitet

Electricity definition: A lightning bolt strikes a conductor, creating a bright flash and crackling sound. The conductor glows with energy, symbolizing the flow of electrical power

Grunnleggende prinsipper

Elektrisitet er en form for energi som omfatter fenomener som følge av tilstedeværelsen og strømmen av elektriske ladninger. I sin enkleste form kan vi dele det inn i to typer: statisk elektrisitet og dynamisk elektrisitet.

Statisk elektrisitet oppstår når ladninger bygger seg opp på overflaten av et materiale uten å bevege seg, mens dynamisk elektrisitet innebærer at ladningene beveger seg gjennom ledere som metaller. Her er noen viktige begreper relatert til elektrisitet:

 • Spenningskilde: En enhet som leverer elektrisk energi, som et batteri, gir elektrisk potensialforskjell mellom sine to punkter, og tvinger elektroner til å bevege seg.
 • Leder: Et materiale som lar strøm flyte gjennom det, for eksempel de fleste metaller. Motsatt vil en isolator motstå strømningen av elektrisitet.
 • Strøm: Mengden elektrisk ladning som flyter gjennom en leder per tidsenhet, ofte målt i ampere (A).

Historisk utvikling

For å forstå elektrisitetens historie er det viktig å reflektere over de viktige hendelsene og innovasjonene som har påvirket dens utvikling. Her er noen av de viktigste milepælene:

 • 600 f.Kr: Den antikke greske filosofen Thales av Milet oppdager at gnidning mellom rav og klær skaper elektrisitet (statisk opplading).
 • 1600-tallet: William Gilbert, en engelsk vitenskapsmann, utfører eksperimenter og definerer begrepet “elektrisk” basert på det greske ordet for rav: “elektron”.
 • 1700-tallet: Benjamin Franklin gjennomfører en rekke eksperimenter, inkludert flyvning av en drage under tordenvær, og etablerer forbindelsen mellom lyn og elektrisitet.
 • 1820: Den danske fysikeren og kjemikeren Hans Christian Ørsted oppdager at elektrisk strøm skaper et magnetisk felt rundt en leder; dette markerer begynnelsen på forståelsen av sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme.
 • 1879: Den berømte oppfinneren Thomas Edison utvikler den første kommersielt levedyktige elektriske lyspæren, som legger grunnlaget for elektrifiseringen av hjem og byer over hele verden.

Opptil i dag fortsetter forskere å utforske og oppdage flere av de underliggende prinsippene som styrer elektrisitet, og anvendelser av elektrisitet har blitt en avgjørende del av vår moderne verden.

Typer av elektrisitet

Statisk elektrisitet

Statisk elektrisitet oppstår når det er en ubalanse mellom positive og negative ladninger i et objekt. Dette kan skje når to objekter kommer i kontakt med hverandre, og negative ladninger overføres fra ett objekt til det andre. Når objektene separeres, etterlater de seg en ubalanse av ladninger. Noen eksempler på statisk elektrisitet inkluderer:

 • Gnidning av ballonger mot hår, noe som får håret til å stå opp
 • Gnister som oppstår når vi drar et ullteppe av en plastfilm

Statisk elektrisitet kan også være nyttig i noen applikasjoner, som for eksempel i fotokopimaskiner og luftrensere.

Dynamisk elektrisitet

Dynamisk elektrisitet, også kjent som strøm, er flyt av elektriske ladninger gjennom en leder. Det er to hovedtyper av dynamisk elektrisitet: vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC).

Vekselstrøm (AC): Vekselstrøm er den mest vanlige typen strøm som brukes i hjem og industri. Det kjennetegnes ved at retningen på strømmen endrer seg periodisk. Fordelene med AC inkluderer:

 1. Effektiv og sikker overføring over lange avstander
 2. Fungerer med transformatorer, noe som gjør det mulig å endre spenningen enkelt

Likestrøm (DC): Likestrøm er en konstant strøm som strømmer i én retning. Det finnes i batterier og solcellepaneler. Noen fordeler med DC inkluderer:

 • Høyere effektivitet i forbruks-elektronikk
 • Ingen frekvensinterferens i elektroniske systemer

Både AC og DC elektrisitet er grunnleggende komponenter i vår hverdag og har ulike bruksområder basert på deres egenskaper.

Hvordan elektrisitet genereres

Elektrisitet genereres ved å konvertere forskjellige energikilder til elektrisk energi som kan brukes i våre hjem, arbeidsplasser og transport. Det finnes mange metoder for å generere elektrisitet, og disse kan deles inn i to hovedkategorier: fornybare kilder og ikke-fornybare kilder.

Fornybare kilder

 • Vindkraft: Vi bruker vindturbiner for å konvertere vindens kraft til elektrisitet. Når vinden blåser, roterer turbinbladene og driver en generator som produserer elektrisitet.
 • Solenergi: Vi utnytter solens stråling gjennom solcellepaneler som omdanner sollys til elektrisitet. Dette kalles fotovoltaisk effekt.
 • Vannkraft: Vi genererer elektrisitet ved hjelp av vannets bevegelsesenergi, for eksempel når vannstrømmen i elver og bekker driver turbiner koblet til generatorer.
 • Biomasse: Vi omdanner organisk materiale (som tre og avfall) til energi ved forbrenning, som igjen driver generatorer som produserer elektrisitet.

Ikke-fornybare kilder

 • Fossile brensler: Vi brenner kull, olje og naturgass for å produsere damp, som driver turbiner, som igjen produserer elektrisitet. Dette kalles termisk kraft.
 • Nukleær energi: Vi bruker kjerneenergi fra fisjon, en prosess der tunge atomkjerner spaltes, og frigjør store mengder energi. Denne energien brukes til å varme vann, som blir til damp som driver turbiner, som igjen produserer elektrisitet.
Fornybare kilderIkke-fornybare kilder
VindkraftFossile brensler
SolenergiNukleær energi
Vannkraft
Biomasse

Fordelene med fornybare energikilder er at de er mer miljøvennlige, og noen av dem, som sol- og vindenergi, krever mindre vedlikehold enn ikke-fornybare kilder. Imidlertid kan noen fornybare energikilder være begrenset av naturfenomener som soloppgang og -nedgang, vindstille dager og vannstrømmer.

Ikke-fornybare energikilder, som fossile brensler, er utbredt og effektive, men de er også ikke-bærekraftige og bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Til tross for disse miljømessige utfordringene forblir ikke-fornybare energikilder en viktig del av vår nåværende energiproduksjon, men en økende fokus på fornybar energi og miljøbevissthet kan føre til en redusert avhengighet av dem i fremtiden.

Bruk av elektrisitet i hverdagen

Elektrisitet er en sentral del av hverdagen vår, og vi bruker den på mange måter og i forskjellige sammenhenger. I denne delen skal vi se nærmere på noen av de viktigste bruksområdene for elektrisitet: hjemme og i industrien.

Hjemme

Vi bruker elektrisitet hver dag hjemme for å dekke en rekke grunnleggende behov og gjøre livene våre lettere. Her er noen viktige bruksområder for elektrisitet hjemme:

 • Belysning: Elektrisitet lyser opp hjemmene våre og gir oss muligheten til å utføre daglige aktiviteter når det er mørkt.

 • Elektronikk og kommunikasjon: Elektrisitet driver elektroniske enheter, som TV-apparater, datamaskiner, mobiltelefoner og internett-rutere, som alle er viktige for underholdning, informasjon og kommunikasjon.

 • Oppvarming og kjøling: Elektrisitet brukes i oppvarmings- og kjølesystemer for å holde en behagelig temperatur i hjemmene våre, uavhengig av været.

 • Matlaging og matoppbevaring: Elektriske apparater, som komfyrer, mikrobølgeovner, kjøleskap og frysere, er viktige for matlaging og oppbevaring av mat.

I industrien

I tillegg til bruken av elektrisitet i hjemmet, spiller den også en uvurderlig rolle i industrien. Elektrisitet driver maskiner og utstyr som er nødvendige for produksjon, transport og distribusjon av varer og tjenester. Noen av de viktige bruksområdene for elektrisitet i industrien er:

 • Produksjon og bearbeiding: Elektrisitet driver maskiner og verktøy som brukes i produksjon og bearbeiding, for eksempel i metall-, kjemisk, og elektronikkindustrien.

 • Transport: Elektrisitet er nøkkelen til elektriske tog, trikker og andre transportmidler som bidrar til effektiv og miljøvennlig transport av varer og mennesker.

 • Kontor- og lagerdrift: Elektrisitet er viktig for kontorutstyr, som datamaskiner og kopimaskiner, samt for oppvarming, belysning og sikkerhetssystemer i kontor- og lagerte bygninger.

I både hjemmet og industrien er bruk av elektrisitet viktig for vår livskvalitet og økonomisk produktivitet. Gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling blir bruksområder for elektrisitet stadig utvidet og forbedret.

Sikkerhet og elektrisitet

Elektrisitet er en viktig del av hverdagen vår, men det er viktig å huske at det også kan være farlig hvis det ikke håndteres riktig. I denne delen vil vi se på hvordan vi kan redusere risikoen for ulykker og gi førstehjelp ved elektriske skader.

Forebygging av ulykker

For å forhindre ulykker relatert til elektrisitet, bør vi være oppmerksomme på følgende forebyggende tiltak:

 • Sjekk elektriske apparater: Kontroller regelmessig ledninger, stikkontakter og elektriske apparater for skader eller slitasje. Bytt ut eller reparer utstyr med synlige skader umiddelbart.
 • Unngå overbelastning: Overbelastning av stikkontakter kan føre til overoppheting og brannfare. Unngå å koble for mange apparater til samme stikkontakt, og bruk godkjente strømadaptere.
 • Vann og elektrisitet: Hold elektriserte gjenstander unna vann for å forhindre kortslutning og strømulykker.

Førstehjelp ved elektriske skader

Hvis noen blir utsatt for en elektrisk skade, er det viktig å vite hvordan man skal gi førstehjelp riktig. Her er noen trinn vi bør følge:

 1. Sikre området: Koble fra strømmen eller slå av strømbryteren hvis det er mulig. Unngå direkte kontakt med den skadede personen før strømmen er av.
 2. Vurder personens tilstand: Sjekk om personen er bevisst, puster og har puls. Hvis personen ikke puster eller har puls, start hjerte-lunge-redning (HLR) umiddelbart.
 3. Kontakt nødhjelp: Ring 113 for medisinsk nødhjelp og informer om at det har skjedd en elektrisk ulykke.

Det er viktig å være forsiktig når man håndterer elektrisitet, både for egen sikkerhet og andres. Ved å følge disse rådene for forebygging av ulykker og førstehjelp, kan vi bidra til å skape et tryggere miljø i forbindelse med elektrisitet.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil