SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Debunking av myten: Bruker varmepumper virkelig mye strøm?

Forside > Guides > Debunking av myten: Bruker varmepumper virkelig mye strøm?

Oppdatert: 27. mars 2024

I vårt samfunn er det stadig viktigere med energieffektivitet og kostnadsbesparelser. Varmepumper har blitt et populært valg for oppvarming av boliger, og bruken av varmepumper har vært i stadig økning de siste årene. Men et spørsmål som kanskje dukker opp hos mange er: Bruker varmepumpen mye strøm?

A heat pump consumes a lot of electricity

Varmepumper fungerer ved å utnytte energi fra omgivelsene – enten luft, vann eller jord – og overføre denne energien til boligen for å varme den opp. Dette gjør at varmepumper generelt er mer energieffektive enn tradisjonelle oppvarmingsmetoder som elektriske panelovner eller oljefyrte radiatorer. Faktisk kan en varmepumpe gi flere ganger mer varmeenergi enn den elektriske energien den bruker.

Det er viktig å forstå at strømforbruket til en varmepumpe vil variere avhengig av flere faktorer – inkludert ytelsen på varmepumpen, klimaet og husets isolasjonsnivå. Generelt vil en varmepumpe med høy COP-verdi (Coefficient of Performance) være mer energieffektiv og dermed bruke mindre strøm, mens en varmepumpe med lavere COP-verdi vil kunne bruke mer strøm. Selv om varmepumper kan ha et visst strømforbruk, vil besparelsen på oppvarmingskostnadene gjøre opp for dette og mer til når man tar i betraktning hvor effektivt de kan varme opp boligen.

Forståelse av varmepumpens energiforbruk

A heat pump using a lot of electricity to understand its energy consumption

Varmepumper er en populær løsning for oppvarming av boliger og næringsbygg, da de er energieffektive og miljøvennlige. For å forstå energiforbruket til en varmepumpe, må vi se nærmere på effektivitetsfaktorer og sammenligne den med andre oppvarmingsmetoder.

Effektivitetsfaktorer for varmepumper

En viktig faktor i varmepumpens energiforbruk er COP (Coefficient of Performance). COP er en indikator på hvor effektivt varmepumpen konverterer elektrisk energi til varmeenergi. En høyere COP-verdi betyr bedre energieffektivitet. Faktorer som påvirker COP inkluderer:

 1. Utetemperatur: Lavere utetemperatur fører til lavere COP-verdier.
 2. Innstilt temperatur: Høyere innstilt temperatur kan også redusere COP-verdien.

En annen faktor er SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), som beregner varmepumpens energieffektivitet i løpet av en hel varme- eller kjøleperiode. Jo høyere SCOP, desto mer energieffektiv er varmepumpen.

Sammenligning med andre oppvarmingsmetoder

For å vurdere varmepumpens energiforbruk, kan vi sammenligne den med andre oppvarmingsmetoder, for eksempel elektriske ovner og oljefyringssystemer.

OppvarmingsmetodeEnergikostnad per kWhCO2-utslipp per kWh
Varmepumpe0,40 – 0,90 kr86 g
Elektrisk ovn1,00 – 1,50 kr215 g
Oljefyring1,00 – 2,00 kr267 g

Som vi ser i tabellen ovenfor, er varmepumper generelt mer energieffektive og miljøvennlige sammenlignet med elektriske ovner og oljefyringssystemer. Varmepumpens energiforbruk og utslipp er lavere per kWh, noe som gjør dem til et bedre valg for oppvarming.

Typer varmepumper og deres strømforbruk

I denne delen skal vi se på forskjellige typer varmepumper og strømforbruket til hver av dem.

Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft varmepumper er en populær og vanlig type varmepumpe i Norge. De fungerer ved å utveksle varme mellom inneluften og uteluften, og dermed bidra til å varme opp boligen. Strømforbruket for en luft-til-luft varmepumpe varierer, men generelt kan vi si at de er effektive og relativt strømsparende.

For eksempel:

 • Virkningsgrad: 300-400% (avhengig av modell og temperaturforhold)
 • Årlig strømforbruk: 2000-4000 kWh

Det er viktig å merke seg at strømforbruket for en luft-til-luft varmepumpe vil variere basert på modell, installasjon, isolasjon og andre faktorer, så det er lurt å gjøre en grundig vurdering før installasjon.

Luft-til-vann varmepumper

Luft-til-vann varmepumper fungerer på en lignende måte som luft-til-luft varmepumper, men de bruker varme fra uteluften til å varme opp vannet i hjemmet. Dette kan være en effektiv løsning for boliger med vannbåren varme eller der varmepumpen skal levere både romoppvarming og varmt tappevann.

Her er noen eksempler på strømforbruk:

 • Virkningsgrad: 250-350% (avhengig av modell og temperaturforhold)
 • Årlig strømforbruk: 5000-9000 kWh

Som med luft-til-luft varmepumper, vil strømforbruket variere basert på flere faktorer, så det er viktig å vurdere nøye før installasjon.

Jord-til-vann varmepumper

Jord-til-vann varmepumper henter varmen fra jord eller grunnvann og bruker den til å varme opp boligens vannsystem. Disse varmepumpene er kjent for sin høye effektivitet og stabile ytelse, selv under kalde forhold.

Noen viktige tall:

 • Virkningsgrad: 350-500% (avhengig av modell og forhold)
 • Årlig strømforbruk: 4000-8000 kWh

Selv om jord-til-vann varmepumper har et høyt potensial for energibesparelse, er det viktig å også ta hensyn til installasjonskostnader og vedlikehold, da disse kan påvirke den totale lønnsomheten for systemet.

Slik reduserer du strømforbruket med varmepumpe

Ved å følge noen enkle tips og råd kan du redusere strømforbruket på varmepumpen din og spare både energi og penger. I denne seksjonen vil vi diskutere de tre hovedområdene for å oppnå dette:

Vedlikeholdstips for optimal effektivitet

 • Rengjør filteret regelmessig: Sørg for å rengjøre filteret i varmepumpen hver 2–4. uke, avhengig av bruk og hvor støvete området rundt varmepumpen er. Et rent filter gir bedre luftstrøm og øker effektiviteten.
 • Hold utedelen fri for snø og is: Om vinteren er det viktig at utedelen av varmepumpen blir holdt fri for snø og is, slik at den kan fungere effektivt. Sjekk regelmessig og fjern eventuelle hindringer.
 • Sjekk og rengjør viften: Gjør det til en vane å sjekke viften på innsiden av varmepumpen for støv og smuss og rengjør den ved behov.
 • Profesjonell service: La en sertifisert tekniker utføre en profesjonell service på varmepumpen minst én gang per år. Dette vil oppdage eventuelle feil og sørge for optimal funksjon.

Riktig bruk av varmepumpen

 • Unngå for høy temperatur: En innstilling på 21-22°C er anbefalt for komfort og energieffektivitet. Unngå å sette varmepumpen på maks temperatur, da dette vil føre til unødig høyt energiforbruk.
 • Bruk nattsenking: Senk temperaturen om natten når du sover eller om du er borte fra boligen. Dette vil redusere strømforbruket uten at det påvirker komforten vesentlig.
 • Ikke bruk varmepumpen som en ovn: Varmepumpen er ikke ment å oppvarme et kaldt hus på kort tid. Det vil føre til større slitasje og økt energiforbruk. Bruk heller varmepumpen kontinuerlig med en moderat temperaturinnstilling.

Valg av riktig varmepumpe for ditt hjem

 • Velg en varmepumpe med høy energieffektivitet: Se etter varmepumper med høy SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) og energimerking på A++ eller høyere. Dette vil sikre en mer energieffektiv varmepumpe.
 • Størrelse og kapasitet: Velg en varmepumpe som passer til størrelsen og behovene i din bolig. En for stor varmepumpe kan sløse med energi, mens en for liten varmepumpe vil jobbe på høyeste effekt og dermed bruke mer strøm.
 • Befaring av en kyndig montør: La en kyndig montør utrede hvilken varmepumpe som passer best for ditt hjem og hvor den bør plasseres. Dette sikrer optimal effektivitet og best mulig utnyttelse av varmepumpens ressurser.

Myter om varmepumper og strømforbruk

Myte 1: Varmepumper bruker mer strøm enn de sparer

Det er en vanlig misforståelse at varmepumper forbruker mer strøm enn de sparer. Faktisk er det motsatte tilfelle. Varmepumper er veldig energieffektive og kan spare betydelige mengder strøm sammenlignet med andre oppvarmingsmetoder.

OppvarmingsmetodeEnergiforbrukEnergieffektivitet
Elektrisk oppvarmingHøyLav
GassoppvarmingMiddelsMiddels
VarmepumpeLavHøy

Måten varmepumper fungerer på er ved å flytte varme fra et sted til et annet, i stedet for å skape varmen selv. Dette betyr at de kan hente og flytte varme fra uteluften til innsiden av hjemmet, selv i kalde klimaer. På grunn av deres funksjon, krever de mye mindre energi enn å produsere denne varmen direkte.

Myte 2: Varmepumper er ikke effektive i kalde klimaer

Mange tror at varmepumper ikke er en effektiv måte å varme opp hjem på i kalde klimaer. Men selv når temperaturene synker, er det fremdeles nok varme i uteluften for varmepumpene å kunne utnytte.

 • Gjennomsnittstemperaturer i kalde klimaer: -10ºC til 5ºC
 • Varmepumpens effektivitet ved lave temperaturer: 200-300 %

Den nødvendige energien for å varme opp et hjem med en varmepumpe er betydelig lavere enn for eksempel med elektriske varmeovner. For hver kilowattime (kWh) med elektrisitet som brukes, kan varmepumpen levere 2-3 kWh varme, noe som gjør dem 200-300 % effektive i kalde klimaer.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil