SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Alt du trenger å vite om strømforbruket til varmepumper

Forside > Guides > Alt du trenger å vite om strømforbruket til varmepumper

Oppdatert: 27. mars 2024

Varmepumpe strømforbruk er et viktig tema for mange boligeiere som ønsker å redusere sine energikostnader og samtidig minimere miljøpåvirkningen. Varmepumper er blitt stadig mer populære i Norge, takket være deres effektivitet og evnen til å levere behagelig inneklima gjennom varmeproduksjon og klimaanlegg.

A heat pump measuring electricity consumption

Når det kommer til strømforbruk, er varmepumper mer energieffektive enn tradisjonelle oppvarmings- og kjølesystemer, som elektriske ovner og oljefyrte ovner. Faktisk kan en varmepumpe redusere strømforbruket med opptil 50% sammenlignet med disse systemene. Dette skyldes at varmepumper ikke produserer varme ved å konvertere elektrisk energi, men i stedet henter varme fra omgivelsene og flytter den inn i boligen.

Ved å vurdere varmepumpe strømforbruk, bør man også ta hensyn til varmepumpens effektivitet, som er indikert ved dens begrep COP (Coefficient of Performance). COP-verdien forteller oss hvor mye varmeenergi en varmepumpe kan produsere i forhold til den elektriske energien den bruker. Generelt kan vi si at jo høyere COP-verdi, desto mer effektiv vil varmepumpen være, og desto mindre strøm vil den kreve for å produsere samme mengde varme.

Forståelse av strømforbruk i varmepumper

A heat pump drawing power from an electrical outlet, with energy flow indicated by arrows

Varmepumper har blitt stadig mer populære de siste årene på grunn av deres energieffektivitet og miljøvennlighet. Men for å kunne forstå og sammenligne strømforbruket i varmepumper, må man først få en grundig forståelse av hvordan de fungerer og hvilke faktorer som påvirker deres strømforbruk.

Hvordan varmepumper fungerer

Varmepumper fungerer ved å flytte varme fra ett sted til et annet ved hjelp av et kjølemiddel og et kompressorsystem. I motsetning til en tradisjonell oppvarmingssystem som skaper varme ved å brenne drivstoff, flytter varmepumpene varmen og dette prosesser er langt mer energieffektivt.

Det er to hovedtyper av varmepumper: luft-til-luft og luft-til-vann.

 • Luft-til-luft: Disse varmepumpene henter varme fra uteluften og overfører den til inneluften.
 • Luft-til-vann: Disse varmepumpene henter varme fra uteluften og overfører den til vann, som deretter kan benyttes til oppvarming av huset gjennom et vannbårent system.

Faktorer som påvirker strømforbruket

Strømforbruket til en varmepumpe påvirkes av en rekke faktorer. Noen av de viktigste faktorene er:

 1. Ytelse: En viktig faktor som påvirker strømforbruket er varmepumpens ytelse, målt som COP (Coefficient of Performance). En høyere COP-verdi indikerer en mer effektiv varmepumpe.

 2. Ute- og innetemperatur: Strømforbruket til varmepumpen øker når temperaturen utenfor synker, fordi det krever mer energi for å opprettholde en behagelig innetemperatur.

 3. Isolasjon og bygningskonstruksjon: En godt isolert bolig vil kreve mindre strøm for å opprettholde en behagelig innetemperatur, noe som vil redusere strømforbruket til varmepumpen.

 4. Bruksmønster: Hvor ofte og når varmepumpen brukes, samt hvilke temperaturinnstillinger som benyttes, vil også påvirke strømforbruket. En varmepumpe som er satt til å opprettholde en høyere innetemperatur vil bruke mer strøm enn en som er satt til en lavere temperatur.

 5. Vedlikehold: Regelrett vedlikehold av varmepumpen, slik som å rengjøre filterene regelmessig, vil bidra til å opprettholde effektiviteten og redusere strømforbruket.

Det er viktig å ha en god forståelse av disse ulike faktorene for å kunne vite hvordan man kan redusere strømforbruket og oppnå størst mulig energibesparelser med en varmepumpe.

Gjennomsnittlig strømforbruk for varmepumper

Sammenligning med andre oppvarmingsmetoder

Når vi sammenligner strømforbruket til varmepumper med andre oppvarmingsmetoder, viser det seg at varmepumper er betydelig mer energieffektive. Mens elektriske ovner og oljefyr har en effektivitet på nær 100 %, kan varmepumper ha en effektivitet på opptil 300 %, noe som betyr at de gir tre ganger mer varme per kWh enn andre metoder.

En tabelloversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for ulike oppvarmingsmetoder vises nedenfor:

OppvarmingsmetodeGjennomsnittlig strømforbruk (kWh/m²/år)
Elektriske ovner90-120
Oljefyr100-140
Varmepumpe (luft-til-vann)50-80
Varmepumpe (luft-til-luft)30-60

Beregning av årlig strømforbruk

For å beregne årlig strømforbruk for en varmepumpe, må vi først beregne varmebehovet i boligen. Dette kan variere avhengig av flere faktorer som isolasjon, byggestørrelse og klimaet der bygningen befinner seg. Vi kan bruke følgende formel for å estimere varmebehovet:

Varmebehov (kWh) = m² x kWh/m²/år x brukstid (timer)

Når vi har estimert varmebehovet for boligen, kan vi beregne strømforbruket for varmepumpen ved å dele varmebehovet med varmepumpens effektivitet (COP), som ofte ligger mellom 2,5 og 3,5. Strømforbruket beregnes ved hjelp av denne ligningen:

Årlig strømforbruk (kWh) = Varmebehov (kWh) / COP

For eksempel, en 100 m² bolig med et årlig varmebehov på 15 000 kWh og en varmepumpe med COP-verdi på 3, vil ha et årlig strømforbruk på:

Årlig strømforbruk (kWh) = 15 000 kWh / 3 = 5 000 kWh

Dette gir oss en indikasjon på strømforbruket for en varmepumpe i en bolig, og kan brukes til å sammenligne forbruket med andre oppvarmingsmetoder.

Tips for å redusere strømforbruket til varmepumpen

Selv om varmepumper generelt er energieffektive, er det fortsatt muligheter for å redusere strømforbruket ytterligere. I denne delen skal vi gi deg noen tips for hvordan du kan redusere strømforbruket til varmepumpen din.

Riktig vedlikehold og service

For å sikre effektiv drift og redusert strømforbruk er det viktig å utføre regelmessig vedlikehold og service på varmepumpen. Her er noen viktige punkter å huske på:

 • Rengjøre filteret: Rengjør filteret regelmessig, helst hver måned. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 15 %.

 • Tine utedelen: Pass på at utedelen tines jevnlig for å forhindre isdannelse. Dette vil bidra til å opprettholde en høyere varmeeffekt og lavere strømforbruk.

 • Få utført service: Varmepumpen bør ha en profesjonell service minst en gang hvert annet år. Dette vil bidra til å identifisere og løse eventuelle problemer som kan påvirke energieffektiviteten.

Optimalisering av innstillinger

Strømforbruket til varmepumpen kan også reduseres ved å optimalisere innstillingene. Her er noen råd:

 • Redusere romtemperaturen: Senke temperaturen med 1°C kan redusere strømforbruket med opptil 5 %.

 • Bruke nattsenking: Reduser temperaturen i rommene om natten. Dette kan spare strøm og bidra til bedre søvnkvalitet.

 • Velge riktig driftsmodus: Bruk riktig driftsmodus for årstiden, for eksempel varme på vinteren og avfukting eller kjøling om sommeren.

Isolering av boligen

En godt isolert bolig bidrar til å holde inneklimaet behagelig og strømforbruket lavt. Her er noen ting å vurdere i forbindelse med isolasjon:

 • Isolere taket: Taket er den største kilden til varmetap i boliger. Sørg for god isolasjon her for å redusere strømforbruket.

 • Isolere ytterveggene: Godt isolerte yttervegger bidrar til en jevn og behagelig temperatur.

 • Tette vinduene: Tette og energieffektive vinduer er viktige for å holde varme inne og strømforbruket nede.

Ved å følge disse rådene kan du redusere strømforbruket til varmepumpen din og spare både penger og miljø.

Fremtidige teknologier og effektivitet

Utvikling innen varmepumpeteknologi

Vi forventer at betydelige fremskritt innen varmepumpeteknologi vil bidra til høyere effektivitet og lavere strømforbruk for varmepumper. Med fokus på miljøvennlig teknologi, jobber flere produsenter for å finne bedre og mer bærekraftige metoder for oppvarming og kjøling av hjemmet.

En av de mest interessante utviklingene er innenfor absorpsjonsteknologi. Denne typen varmepumpe er mer energieffektiv enn konvensjonelle varmepumper. Vi kan også forvente at det vil komme nye, mer effektive varmepumpetyper på markedet i nær fremtid.

Statlige incentiver og støtteordninger

For å oppmuntre til økt bruk av energieffektive løsninger som varmepumper, har vi observert at flere land innfører statlige incentiver og støtteordninger. Dette kan omfatte skattefradrag, rabatter på strømpriser eller direkte støtte til installasjon og oppgradering av varmesystemer.

For eksempel finnes det i Norge støtteordninger som tilbyr:

 • Økonomisk støtte ved bytte til en mer effektiv varmepumpe
 • Enova-tjenesten som gir veiledning og støtte

Dette stimulerer ikke bare bruken av varmepumper, men også den teknologiske utviklingen og søken etter økt effektivitet innen varmepumpestrømforbruk. Vi tror at dette bare vil fortsette å vokse og bli mer utbredt ettersom flere og flere land innser viktigheten av å redusere vårt strømforbruk og ta vare på miljøet.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil