Sammenligning av billige strømselskaper

En guide for å finne det billigste strømselskapet i Norge

Forside > Billige Strømselskaper

v

Beliggenhed i forhold til storebælt

Vilkårsgaranti

Kommune

Bindingstid

Fast eller variabel

Leverandører

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,20 øre/kWt
Beregnet strømutgift

602,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 75000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,40 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

602,72 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

602,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

608,05 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 30000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Agva Kraft

-2,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

608,05 kr

Manedspris til Agva Kraft

0,00 kr

Beregnet stremutgift

608,05 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

45,99 øre/kWt
Beregnet strømutgift

613,17 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Kraftriket AS

-1,62 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

613,17 kr

Manedspris til Kraftriket AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

613,17 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

46,24 øre/kWt
Beregnet strømutgift

616,59 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til NTE Marked AS

-1,36 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

616,59 kr

Manedspris til NTE Marked AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

616,59 kr

Vilkårsgaranti

36

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vibb AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Vibb AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

47,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

634,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 50000 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Jærkraft AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

634,72 kr

Manedspris til Jærkraft AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

634,72 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

38,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

545,60 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 800,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

38,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

514,40 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

545,60 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

50,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

674,72 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Vest-Telemark Kraftlag AS

3,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

674,72 kr

Manedspris til Vest-Telemark Kraftlag AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

674,72 kr

Populær

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

48,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

655,25 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Ja

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Anlegget det skal leveres strøm til må være registrert som fritidsbolig hos nettselskapet.

Paslag til Haugaland Kraft Energi AS

1,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

648,05 kr

Manedspris til Haugaland Kraft Energi AS

7,20 kr

Beregnet stremutgift

655,25 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

41,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

581,67 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

41,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

546,67 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

581,67 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,52 øre/kWt
Beregnet strømutgift

686,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Andre Forhold: Denne avtalen tilbys nye kunder gjennom utvalgte salgskanaler. Etter 6 måneder vil kunden bli satt over på avtalen Lyse Spotpris.

Paslag til Lyse Energi AS

3,92 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

686,99 kr

Manedspris til Lyse Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

686,99 kr

Vilkårsgaranti

6

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

51,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

687,95 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Eiker Strøm AS

3,99 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

687,95 kr

Manedspris til Eiker Strøm AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

687,95 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,58 øre/kWt
Beregnet strømutgift

598,99 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 1 600,00 kr

Paslag til Rauma Energi AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,58 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

567,79 kr

Manedspris til Rauma Energi AS

31,20 kr

Beregnet stremutgift

598,99 kr

Vilkårsgaranti

0

Pristype

Fastpris

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

42,00 øre/kWt
Beregnet strømutgift

595,00 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 500,00 kr

Andre Forhold: Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale.

Paslag til Bodø Energi Kraftsalg AS

0,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

42,00 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

560,00 kr

Manedspris til Bodø Energi Kraftsalg AS

35,00 kr

Beregnet stremutgift

595,00 kr

Vilkårsgaranti

12

Pristype

Timespot

Bindingstid

0

Pris pr. kWh

52,60 øre/kWt
Beregnet strømutgift

701,39 kr.

Velg denne Planen

Maks kWh arsbruk: 0 kWt

Kan brukes til hytte: Nei

Betalingsfrekvens: mäned

Kontraktsbruddsgebyr: 0,00 kr

Paslag til Hardanger Energi AS

5,00 øre/kWt

Beregnet Nordpool spotpris

47,60 øre/kWt

Estimert stromforbruk (mänedlig)

1 333,33 kWt

Dift ca forbruk

701,39 kr

Manedspris til Hardanger Energi AS

0,00 kr

Beregnet stremutgift

701,39 kr

Slik vurderer vi strømavtalene på StrømSjekk

Vår produktvurdering tar primært utgangspunkt i strømprisen. Men plasseringen av de fremtredende produktene øverst i vår liste kan påvirkes av kommisjonsrater. I tillegg tar vi hensyn til elementer som vi mener er essensielle for et godt valg, som kundeservice, tilleggs bærekraftighet, funksjoner, ekstra fordeler og brukeranmeldelser. Vær oppmerksom på at vår liste ikke nødvendigvis representerer hele markedet.

En guide for å finne det billigste strømselskapet i Norge

Blant de mange beslutningene som krever oppmerksomhet i hverdagen, skiller valget av det riktige strømselskapet seg ut som en avgjørende faktor som påvirker lommeboken og til slutt de samlede månedlige kostnadene. Spesielt har det blitt klart for mange at det er viktig å finne det billigste strømselskapet etter en periode med høye strømpriser. Men å finne det billigste strømselskapet er en labyrint av priser, selskaper og tilbud som kan være vanskelig å “finne vei i”.

Derfor vil denne guiden hjelpe deg i mål og bane vei gjennom dette komplekse landskapet av strømpriser og strømselskaper, og dermed ruste deg med nødvendig kunnskap for å treffe det rette valget til slutt.

Hvordan finne det billigste strømselskapet?

Når det kommer til å finne det billigste strømselskapet, er det en rekke skritt du kan følge for å sikre at du ikke bare sparer penger, men også får den beste tjenesten for dine behov:

 • Sammenlign priser: Start med å undersøke ulike strømselskapers priser. Du kan besøke deres nettsider eller bruke en sammenligningstjeneste som vår ovenfor. Dette hjelper deg med å få en idé om hvilke selskaper som tilbyr de laveste prisene.
 • Sjekk anmeldelser: Undersøk online anmeldelser og tilbakemeldinger fra andre kunder. Dette kan gi deg innsikt i hvordan selskapene behandler sine kunder – utover bare å fokusere på prisen.
 • Vurder kontraktvilkår: Når du sammenligner priser, bør du også se på kontraktvilkårene. Noen ganger kan et billigere selskap ha skjulte gebyrer eller ugunstige vilkår i kontrakten som du bør være oppmerksom på.
 • Vurder grønn energi: Hvis bærekraftighet er viktig for deg, bør du vurdere strømselskaper som prioriterer og tilbyr grønn energi. Dette kan imidlertid påvirke prisen, så sørg for å sammenligne både pris og miljøpåvirkning.
 • Kundeservice: Sjekk kundeservicenivået hos de ulike strømselskapene. Du vil kanskje betale litt mer for bedre kundestøtte og raskere løsning av problemer.
 • Undersøk tilbud og rabatter: Noen strømselskaper tilbyr spesielle tilbud eller rabatter som kan gjøre dem mer overkommelige. Disse tilbudene kan variere over tid, så det er verdt å sjekke innimellom.
 • Vurder fleksible kontrakter: Noen selskaper tilbyr fleksible kontrakter som lar deg endre planen din i henhold til dine behov. Dette kan være nyttig hvis ditt forbruk endrer seg.
 • Les det med smått: Før du signerer en kontrakt, bør du lese alle betingelsene nøye. Vær sikker på at det ikke er skjulte gebyrer eller overraskelser.
 • Kontakt selskapene direkte: Hvis du har spørsmål om deres priser eller vilkår, nøl ikke med å kontakte selskapene direkte. Dette kan også gi deg en følelse av hvordan deres kundeservice er.

Husk at det billigste strømselskapet ikke alltid er det beste valget. Du må finne en balanse mellom pris, kvalitet og kundeservice som passer dine behov og preferanser. En god besparelse, men å samarbeide med dårlig kundeservice, gjør det til slutt til en dårlig opplevelse.

Nedenstående anmeldelser av strømselskapene baserer seg på den samlede Trustpilot-scoren, hvert selskap har – 1-5 stjerner, hvor 5 stjerner er best.

Kan det Lønne Seg å Sammenligne og Undersøke Markedet

Kanskje du sitter og tenker på om det lønner seg å sammenligne strømpriser fra forskjellige strømselskaper for å finne det billigste strømselskapet – og ja, det kan det! La oss gi deg et godt eksempel:

Vi tar en sammenligning mellom beløpet en aktiv forbruker og en passiv forbruker ville ha betalt, hvis de hadde sammenlignet prisene hos forskjellige strømselskaper, og ser hva de kan spare:

 • En forbruker i en leilighet med et forbruk på 1.800 kWh: 350-550 kr i besparelse.
 • En forbruker i en leilighet med et svært høyt forbruk på 15.000 kWh: 1.250-7.500 kr i besparelse.

Billigste Strømselskap: Hvilke strømselskaper er billigst?

Foretrekker du ikke å bruke mye tid på å gjøre dine egne sammenligninger mellom de billigste strømselskapene eller bare å lete etter dem? Så gir vi deg her en omfattende innsikt i hvilke leverandører som kan tilby deg den mest budsjettvennlige elektrisiteten:

OBS: Din besparelsesmulighet i forhold til det billigste strømselskapet er sterkt påvirket av hvordan ditt forbruk former seg.

Hvilket strømselskap er billigst?

Når spørsmålet om hvilket strømselskap som er billigst dukker opp, så faller svaret på Nordisk Energy. Selv i et markedsforhold hvor prisene på elektrisitet kan variere betydelig, har Nordisk Energy klart å skille seg ut som det billigste strømselskapet for deg som forbruker.

Det er viktig å påpeke at Nordisk Energy er billigst basert på et forbruk på 2.000 kWh per år, men at det gjelder både i forhold til kWh-priser, abonnementsavgifter og tillegg til spotpriser. Men husk, din pris på strøm er sterkt påvirket av hvordan ditt forbruk er. Har du et veldig høyt forbruk av strøm på 6.000-10.000 kWh per år, kan det hende at det er et annet strømselskap som kan lage deg en god avtale.

Priser fra strømleverandører i NorgePris per kWh*
Vibb AS81,16 øre
Vest-Telemark Kraftlag AS84,91 øre
Istad Kraft AS86,11 øre
Eiker Strøm AS86,15 øre
Hardanger Energi AS87,41 øre
FosenKraft Energi88,16 øre
Rauma Energi AS89,50 øre
VOKKS Kraft AS89,86 øre
Gudbrandsdal Energi AS90,06 øre
Oppdatert 03. januar, 2024.
*Nettleien kommer i tillegg til dette beløpet.

Hvilket Strømselskap er Billigst – et med Variable eller Faste Strømpriser?

Valget mellom variable og faste strømpriser blir ofte spurt, og hva som er billigst avhenger av flere faktorer, inkludert markedsforhold, dine forbruksvaner og din risikovillighet. La oss forklare begge muligheter:

 • Variable strømpriser: Dette innebærer at din strømpris endrer seg i takt med markedsforholdene. Hvis markedsprisene stiger, vil din strømpris også øke – og motsatt. Variable priser kan potensielt være lavere i perioder med lav etterspørsel og overproduksjon av elektrisitet. Det kan være en fordel hvis du ønsker å utnytte lavere priser, men det innebærer også risikoen for stigende priser.
 • Faste strømpriser: Her forplikter du deg til en fast pris for en bestemt periode, typisk 1, 3 eller 5 år. Dette gir stabilitet og forutsigbarhet i dine strømregninger, uavhengig av hvordan markedet skulle utvikle seg. Dog kan faste priser være høyere enn de variable prisene i perioder med lav markedspris.

For å avgjøre hvilken type strømavtale som er billigere for deg, bør du vurdere følgende:

 • Ditt forbruksmønster: Hvis ditt strømforbruk er konstant gjennom året, kan faste priser gi deg forutsigbarhet. Hvis du derimot kan tilpasse ditt forbruk til perioder med lavere variable priser, kan du muligens spare med en variabel avtale.
 • Risikovillighet: Er du villig til å ta sjansen med variable priser for en periode og muligheten for besparelse, men også risikoen for høyere priser under dårlige tider? Eller ønsker du stabilitet med faste priser og ikke tenke over dårlige tider, selv om det kan koste litt mer?
 • Markedsprognoser: Prøv å undersøke hvordan eksperter forventer at strømprisene vil utvikle seg på kort og lang sikt. Dette kan gi deg en idé om hvilken prisstruktur som kan være mer fordelaktig.

Over tid har en strømavtale med variable strømpriser vist seg å være den billigste avtaleformen, hvor mange har kunnet spare penger. Men hvis du ikke er komfortabel med den høyere risikoen for svingende priser, er det best å velge faste priser, så du kan sove trygt om natten.